Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regimul fiscal comun: fuziuni, divizări, cesionări de active, schimburi de acțiuni și transferul sediului unei SE sau SCE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regimul fiscal comun: fuziuni, divizări, cesionări de active, schimburi de acțiuni și transferul sediului unei SE sau SCE

Prezenta directivă introduce un regim fiscal comun pentru operațiunile de restructurare transfrontaliere.

ACT

Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre.

SINTEZĂ

Prezenta directivă se aplică:

  • operațiunilor de fuziune, divizare, cesionări de active și schimburi de acțiuni care implică societăți din două sau mai multe țări ale UE;
  • transferului sediului social dintr-o țară a UE în alta al unei societăți europene (SE) sau al unei societăți cooperative europene (SCE).

Norme care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionărilor de active și schimburilor de acțiuni

Fuziunea, divizarea sau divizarea parțială nu determină impozitarea plusvalorii - calculate prin diferența între valorile reale ale activelor și pasivelor transferate și valorile lor fiscale - la momentul operațiunii respective, ci numai atunci când plusvalorile respective sunt realizate efectiv.

Țările UE adoptă măsurile necesare pentru ca provizioanele sau rezervele parțial sau total scutite de impozit să poată fi preluate de către unitățile permanente ale societății beneficiare situate în statul membru al societății cedente.

Alocarea titlurilor de valoare, ce reprezintă capitalul social al societății beneficiare sau care achiziționează, unui acționar al societății care efectuează transferul sau unei societăți achiziționate, nu trebuie să conducă la nicio impozitare a venitului, profitului sau plusvalorii acționarului respectiv.

Norme aplicabile în cazul transferului sediului social al unei SE sau SCE

În cazul în care o SE sau SCE își transferă sediul social dintr-o țară a UE în alta sau devine rezidentă în altă țară din UE, acest transfer nu conduce la nicio impozitare a venitului, profitului sau plusvalorii acționarilor. Cu toate acestea, țările UE pot impozita profitul rezultat din cesiunea ulterioară a titlurilor de valoare ce reprezintă capitalul social al SE sau al SCE care își transferă sediul social.

În același caz, țările UE iau toate măsurile necesare pentru ca, în cazul în care provizioanele sau rezervele constituite în mod corespunzător de o SE sau SCE înainte de transferul sediului social sunt scutite parțial sau total de impozit și nu sunt obținute de la sedii permanente din străinătate, aceste provizioane sau rezerve să poată fi preluate, beneficiind de aceeași scutire de impozit, de către un sediu permanent al unei SE sau SCE care se află pe teritoriul țării UE din care a fost transferat sediul social.

Prezenta directivă abrogă Directiva 90/434/CE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/133/CE

15.12.2009

-

JO L 310 din 25.11.2009

Directiva 2013/13/UE

01.7.2013

-

JO L 141, 28.5.2013

ACTE CONEXE

2012/772/UE : Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind planificarea fiscală agresivă (Jurnalul Oficial L 338 din 12.12.2012).

Planificarea fiscală agresivă constă în a profita de detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau de neconcordanțele dintre două sau mai multe sisteme fiscale în scopul reducerii obligațiilor fiscale. Obiectivul recomandării este de a încuraja țările UE să prevină situațiile în care convențiile care au drept scop evitarea dublei impozitări ar putea duce la neimpozitare și să adopte o regulă generală comună antiabuz pentru a contracara practicile precum acordurile artificiale.

Ultima actualizare: 21.04.2014

Top