Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eliminarea dublei impuneri (arbitrare)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eliminarea dublei impuneri (arbitrare)

Statele membre au adoptat o convenţie privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate.

ACT

Convenţie 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor associate.

SINTEZĂ

În prezent nu există nicio obligaţie formală a statelor membre de a elimina dubla impunere (convenţiile bilaterale doar solicită părţilor să facă tot posibilul în acest sens).

Când se produce dubla impunere, compania afectată îşi prezintă cazul în faţa autorităţilor fiscale vizate; dacă respectivele autorităţi nu pot rezolva problema în mod satisfăcător, acestea încearcă să ajungă la un acord comun cu autorităţile din statul membru în care companiei asociate îi este perceput impozitul.

Dacă nu se ajunge la un acord, autorităţile îşi prezintă cazul în faţa unei comisii consultative, care sugerează o modalitate de soluţionare a problemei.

Deşi autorităţile fiscale pot adopta ulterior, prin acord comun, o soluţie diferită de cea sugerată de către comisia consultativă, ele sunt obligate să adopte recomandarea comisiei, dacă nu ajung la un acord.

Comisia este alcătuită dintr-un preşedinte, doi reprezentanţi ai autorităţilor fiscale vizate şi un număr par de membri independenţi.

Pe 21 decembrie 1995, Consiliul a adoptat o convenţie privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Convenţia privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. Convenţia permite Austriei, Finlandei şi Suediei să acceadă la Convenţia privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate ca urmare a aderării lor la Uniunea Europeană. Convenţia va intra în vigoare, între statele care au ratificat-o, în prima zi a celei de-a treia luni după depunerea ultimului instrument de ratificare de către Republica Austria, Republica Finlanda sau Regatul Suediei şi de către unul dintre statele care au ratificat Convenţia privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. Pentru fiecare stat contractant care o va ratifica ulterior, convenţia va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după depunerea instrumentului de ratificare.

Pe 25 mai 1995, Consiliul a adoptat un protocol de modificare a Convenţiei 90/436/CEE, extinzându-i valabilitatea, la acel moment, la perioade de cinci ani. Protocolul intră în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după depunerea instrumentului de ratificare şi după acceptarea sau aprobarea de către ultimul stat contractant care s-a conformat acestei formalităţi. A intrat în vigoare la 1 ianuarie 2000.

Deoarece nu toate statele membre au ratificat protocolul de extindere a convenţiei de arbitrare, convenţia a încetat să mai producă efecte în 2000. Drept consecinţă, la momentul actual, întreprinderile pot doar să se servească de prevederile legate de rezolvarea disputelor convenţiilor privind dubla impunere, care nu impun nicio obligaţie legală de eliminare a dublei impuneri, cum ar fi făcut convenţia de arbitrare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Convenţia 90/436/CEE

1.1.1995

-

JO L 225 din 20.08.1990

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European şi către Comitetul Economic şi Social European privind activităţile Forumului mixt al UE pentru preţurile de transfer în domeniul procedurilor de evitare şi soluţionare a conflictelor şi privind orientările pentru acordurile prealabile referitoare la preţuri în cadrul UE [COM(2007) 71 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrulConsiliului, din 27 iunie 2006 privind un cod de conduită referitor la documentaţia preţurilor de transfer pentru întreprinderile asociate în Uniunea Europeană [Jurnalul Oficial C 176 din 28.7.2006]).

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU [COM(2005)543 – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European privind activităţile Forumului mixt European pentru preţurile de transfer referitor la documentaţia preţurilor de transfer pentru întreprinderile asociate în UE [COM(2005) 543 – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of business taxation from October 2002 to December 2003 and on a proposal for a Code of Conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention [COM(2004) 297 – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European privind activităţile Forumului mixt al UE pentru preţurile de transfer în domeniul regimului fiscal al întreprinderilor în perioada octombrie 2002-decembrie 2003 şi o propunere de cod de conduită pentru punerea în aplicare eficace a Convenţiei de arbitrare [COM(2004) 297 – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Comisia propune adoptarea unui cod de conduită, care să asigure punerea în aplicare mai eficientă şi mai uniformă a Convenţiei de arbitrare din 1990 de către statele membre, care să elimine dubla impunere a întreprinderilor care derulează operaţiuni între grupuri. Codul de conduită propus este rezultatul eforturilor Forumului mixt al UE pentru preţurile de transfer. Comisia intenţionează, de asemenea, să adopte norme procedurale (privitoare la datele de începere pentru perioadele de gestionare a plângerilor, la normele procedurale ale comisiei consultative care urmează a fi stabilite de către statele membre dacă nu se ajunge la un acord cu privire la eliminarea dublei impuneri în decurs de doi ani şi la suspendarea colectării de impozite până la rezolvarea disputei) şi recomandă aplicarea de către statele membre a acestor norme la prevederile legate de rezolvarea disputelor prevăzute în acordurile lor bilaterale privind dubla impunere.

Ultima actualizare: 02.04.2007

Top