Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drepturile de închiriere și de împrumut și anumite alte drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drepturile de închiriere și de împrumut și anumite alte drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale

Directiva armonizează situația juridică privind dreptul de închiriere, dreptul de împrumut și anumite drepturi conexe, pentru a oferi un nivel mai ridicat de protecție pentru proprietatea literară și artistică. Aceasta solicită țărilor UE să aibă legi privind dreptul de a autoriza sau interzice închirierea și împrumutul originalelor și copiilor operelor protejate prin dreptul de autor. Aceasta stabilește cine deține aceste drepturi și anumite proceduri pentru exercitarea acestora.

ACT

Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (versiune codificată).

SINTEZĂ

Țările UE trebuie să introducă legi care acordă dreptul de a autoriza sau interzice închirierea și împrumutul originalelor și copiilor operelor protejate prin dreptul de autor.

  • Închiriere înseamnă punerea la dispoziție în scopul utilizării, pentru o perioadă limitată și în vederea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect.
  • Împrumut înseamnă punerea la dispoziție în scopul utilizării, pentru o perioadă limitată și fără vreun avantaj economic sau comercial direct sau indirect, atunci când aceasta se realizează prin intermediul unor unități accesibile publicului.

Deținătorii dreptului

Titularii drepturilor de închiriere și împrumut sunt autorii, inclusiv realizatorii principali ai filmelor, artiștii interpreți sau executanți, producătorii de fonograme sau producătorii de filme. Transferul drepturilor artiștilor interpreți sau executanți care apar în filme este reglementat de norme speciale.

Rezilierea sau transferul dreptului

Atunci când un autor sau artist și-a transferat sau cedat dreptul de închiriere referitor la o fonogramă sau la un original sau o copie a unui film, acesta își păstrează dreptul de a fi plătit o remunerație echitabilă pentru închiriere. La acest drept nu se poate renunța. Cu toate acestea, administrarea acestuia poate fi delegată societăților de gestiune colectivă care-i reprezintă pe autori sau artiști.

Derogare de la dreptul de împrumut

Țările UE pot deroga de la dreptul exclusiv de împrumut, cu condiția ca cel puțin autorii să obțină o plată pentru acest împrumut. Țările UE sunt libere să determine această plată ținând cont de obiectivele lor de promovare culturală.

Drepturi conexe dreptului de autor

În ceea ce privește drepturile conexe drepturilor de autor, țările UE trebuie să se asigure că artiștii și organismele de radiodifuziune au drepturi exclusive de fixare. Țările UE trebuie să se asigure că artiștii au dreptul exclusiv de radiodifuziune și comunicare publică a interpretărilor în direct ale acestora. Radiodifuzarea sau comunicarea publică a unei fonograme publicate în scop comercial dă dreptul artiștilor și producătorilor la remunerație. Organismele de radiodifuziune au dreptul exclusiv de a autoriza sau interzice retransmiterea emisiunilor lor, precum și comunicarea publică a emisiunilor lor, în cazul în care această comunicare este făcută în locuri publice și se plătește o taxă de intrare.

Țările UE trebuie să se asigure că artiștii, producătorii de fonograme, producătorii primelor fixări de filme și organismele de radiodifuziune au un drept exclusiv de a pune la dispoziția publicului, prin vânzare sau altfel, fixări ale interpretărilor acestora, fonogramele acestora, originalul și copiile filmelor acestora și fixările emisiunilor lor. Acest drept de distribuție este epuizat în interiorul UE atunci când prima vânzare a acestor obiecte se face de către titularul dreptului sau cu consimțământul acestuia.

Țările UE pot prevedea limitări ale drepturilor conexe în ceea ce privește utilizarea personală, utilizarea de scurte extrase și anumite alte utilizări.

Protecția drepturilor conexe dreptului de autor în temeiul directivei nu aduce în niciun fel atingere protecției dreptului de autor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/115/CE

16.1.2007

1.7.1994 pentru dispozițiile Directivei 92/100/CEE (abrogată) 30.6.1995 pentru dispozițiile Directivei 93/98/CEE (abrogată) 21.12.2002 pentru dispozițiile Directivei 2001/29/CE (abrogată)

JO L 376, 27.12.2006

ACTE CONEXE

Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (Jurnalul Oficial L 84 din 20.3.2014).

Această directivă urmărește să permită furnizorilor de servicii online să obțină licențe pentru servicii transfrontaliere legate de muzică de la organisme de gestiune colectivă care funcționează la nivelul UE. De asemenea, ar trebui să sporească transparența și eficiența funcționării organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor.

Ultima actualizare: 16.06.2014

Top