Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ofertele publice de cumpărare a unei companii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ofertele publice de cumpărare a unei companii

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește măsuri pentru coordonarea legilor, reglementărilor, normele administrative, codurilor de practică și a altor dispoziții ale țărilor Uniunii Europene (UE) privind ofertele de cumpărare*.

ASPECTE-CHEIE

 • Guvernele UE trebuie să asigure respectarea următoarelor principii:
  • deținătorii de valori mobiliare* la societatea în cauză* care aparțin aceleiași categorii trebuie să beneficieze de tratament echivalent;
  • aceștia trebuie să dispună de suficient timp și de suficiente informații pentru a putea lua o decizie privind oferta;
  • organul administrativ sau de conducere al societății în cauză trebuie să acționeze în interesul societății în integralitatea sa;
  • nu sunt permise comportamente care determină creșterea sau scăderea artificială a cursului valorilor mobiliare;
  • un ofertant trebuie să anunțe o ofertă numai după ce s-a asigurat că are suficiente resurse financiare;
  • societatea în cauză nu trebuie perturbată în activitățile sale pentru mai mult timp decât este considerat rezonabil.
 • Țările UE trebuie să desemneze autoritatea sau autoritățile competente pentru supravegherea ofertelor de cumpărare. De asemenea, acestea desemnează autoritățile judiciare sau de alt tip cărora le revine răspunderea de a soluționa litigiile și a se pronunța în privința neregulilor comise pe parcursul ofertei.
 • Societatea în cauză stabilește care autoritate de control națională se va pronunța în privința ofertei dacă valorile mobiliare sunt tranzacționate în mai multe țări ale UE.
 • Pentru a proteja acționarii minoritari, orice persoană care dobândește controlul asupra unei societăți trebuie să adreseze o ofertă cu un preț echitabil în cel mai scurt termen tuturor deținătorilor acestor valori mobiliare.
 • Prețul echitabil este prețul cel mai ridicat plătit de către ofertant pe parcursul unei perioade cuprinse între șase luni și 12 luni anterior ofertei. În situații speciale, autoritățile de control naționale pot ajusta prețul.
 • Decizia de a lansa o ofertă trebuie publicată în cel mai scurt termen în așa fel încât să se asigure transparența și integritatea pieței de valori mobiliare a societății în cauză.
 • Prospectul de ofertă care conține oferta trebuie să furnizeze informații de bază precum durata ofertei și identitatea societății sau a persoanei ofertante și a persoanelor care acționează în mod concertat.
 • Autoritățile naționale stabilesc perioada de acceptare a ofertei. Aceasta este cuprinsă între două săptămâni și 10 săptămâni.
 • Înainte de a întreprinde orice acțiuni care ar putea bloca oferta, organul administrativ sau de conducere al societății în cauză (sub rezerva neparticipării unei țări a UE) va obține o autorizație prealabilă de la adunarea generală a acționarilor în acest sens.
 • Reprezentanții angajaților trebuie notificați cu privire la orice ofertă de cumpărare.
 • Sunt prevăzute norme naționale de reglementare a ofertelor pentru cazuri precum caducitatea sau revizuirea ofertelor sau publicarea rezultatului unei oferte de cumpărare planificate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 20 mai 2004. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 20 mai 2006.

* TERMENI-CHEIE

Oferta publică de cumpărare: o ofertă publică pentru achiziționarea integrală sau parțială a valorilor mobiliare ale unei societăți.

Valori mobiliare: valorile mobiliare transferabile care conferă drepturi de vot într-o societate.

Societatea în cauză: societatea ale cărei valori mobiliare fac obiectul unei oferte.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare (JO L 142, 30.4.2004, pp. 12-23)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/25/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 16.11.2016

Top