Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
UEM@10: bilanţul Uniunii economice şi monetare la zece ani de la crearea sa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

UEM@10: bilanţul Uniunii economice şi monetare la zece ani de la crearea sa

În urmă cu zece ani, conducătorii europeni au luat decizia introducerii monedei unice euro. În această comunicare, Comisia Europeană analizează experienţa dobândită în primii zece ani de Uniune economică şi monetară (UEM), trece în revistă obiectivele care mai trebuie atinse şi provocările cu care se confruntă zona euro şi propune o agendă politică care va permite UEM să continue pe calea succesului.

ACT

Comunicare a Comisiei din 7 mai 2008 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Centrală Europeană: UEM@10: succese şi provocări după 10 ani de Uniune Economică şi Monetară [COM(2008) 238 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Zece ani după crearea sa, euro este un succes şi reprezintă rezultatul cel mai tangibil al integrării europene. Rata scăzută şi stabilă a inflaţiei şi a dobânzilor din primii zece ani a încurajat investiţiile în zona euro. Consolidarea fiscală a continuat, iar numărul locurilor de muncă nou create a atins niveluri excepţionale. Cu toate acestea, creşterea producţiei şi a productivităţii a fost mai lentă decât în cazul altor economii dezvoltate, iar preocupările privind distribuirea echitabilă a veniturilor s-au intensificat. Pe viitor, UEM va trebui să facă faţă provocărilor legate de globalizare, de îmbătrânirea populaţiei, de creşterea costurilor produselor alimentare şi ale energiei şi de efectele schimbărilor climatice.

10 ani de stabilitate şi de integrare economică şi monetară

UEM a favorizat integrarea economiilor şi a pieţelor prin eliminarea riscurilor legate de cursul de schimb şi reducerea costurilor tranzacţiilor transfrontaliere, contribuind astfel la dezvoltarea pieţei unice şi integrând pieţele de produse. Poziţionându-se ca a doua monedă mondială după dolar, euro a devenit un motor puternic de integrare a pieţelor financiare. Spaţiul unic de plăţi în euro (SEPA (DE) (EN) (FR)) va elimina diferenţele între plăţile naţionale şi plăţile transfrontaliere cu amănuntul.

Un număr record de 16 milioane de locuri de muncă au fost create în primii zece ani de UEM, în timp ce şomajul a scăzut la circa 7 %, cel mai redus nivel din ultimii cincisprezece ani. În plus, UEM a adus avantaje semnificative statelor membre ale Uniunii Europene angajate într-un proces de recuperare a decalajului economic, asigurându-le un mediu de stabilitate macroeconomică şi dobânzi scăzute şi oferindu-le sprijinul politicii de coeziune şi al fondurilor structurale.

O politică monetară unică, condusă de Banca Centrală Europeană (BCE), combinată cu politici fiscale naţionale coordonate permite garantarea stabilităţii macroeconomice. Fluctuaţiile monedelor şi reajustarea cursurilor de schimb din zona euro sunt acum de domeniul trecutului. În plus, politica monetară a consolidat perspectivele de inflaţie pe termen lung: rata inflaţiei a fost în medie de 2 % în primii zece ani de UEM, faţă de 3 % în anii '90 şi de 8-10 % în anii '70 şi '80. Acest lucru a contribuit la întărirea rezistenţei zonei euro în faţa condiţiilor internaţionale defavorabile.

Pactul de stabilitate şi creştere (PSC) a îmbunătăţit disciplina fiscală, iar economia din zona euro a urmat o traiectorie de integrare economică şi financiară mai rapidă decât restul UE. Progresele înregistrate în ultimii ani în materie de stabilitate macroeconomică şi de consolidare fiscală au fost impresionante şi au permis reducerea deficitului la doar 0,6 % din PIB în 2007, faţă de o medie de aproximativ 4 % în anii '80 şi '90.

Alte provocări pentru UEM, amplificate de cele mai recente tendinţe mondiale

Chiar dacă primii zece ani de UEM s-au soldat cu un bilanţ în general pozitiv, unele aşteptări nu au fost satisfăcute şi rămân în continuare provocări care trebuie depăşite, ca de pildă globalizarea, creşterea preţurilor produselor alimentare şi energiei şi îmbătrânirea populaţiei. La circa 2 % pe an, creşterea potenţială rămâne prea scăzută şi există în continuare diferenţe substanţiale între state din punct de vedere al inflaţiei şi al costurilor cu forţa de muncă. La nivel internaţional, trebuie stabilită o strategie clară pentru ca zona euro să se impună mai mult pe scenele economice mondiale caracterizate printr-o globalizare în creştere. În fine, imaginea monedei euro în rândul populaţiei nu reflectă în totalitate succesele economice ale UEM. În unele ţări, cetăţenii au senzaţia că preţurile au crescut semnificativ în urma introducerii monedei euro. Într-adevăr, chiar dacă trecerea la euro nu a avut decât efecte minore asupra inflaţiei globale, imaginea sa a fost influenţată în mod negativ de creşterile uneori abuzive de preţuri practicate în anumite sectoare şi în anumite ţări.

Pentru a face faţă provocărilor care se anunţă în deceniul următor, trebuie profitat de stabilitatea macroeconomică actuală pentru a spori potenţialul de creştere şi a îmbunătăţi şi mai mult bunăstarea cetăţenilor din zona euro, asigurând o capacitate de ajustare fără probleme pe măsură ce UEM primeşte noi membri şi protejând în mod eficient interesele zonei euro în cadrul economiei mondiale. În acest scop, Comisia propune o agendă cu trei elemente:

  • Pe plan intern: aprofundarea şi extinderea supravegherii macroeconomice şi o mai bună integrare a politicilor structurale într-un proces global de coordonare a politicilor în cadrul UEM;
  • Pe plan extern: consolidarea rolului zonei euro în guvernanţa economică mondială prin elaborarea unor poziţii comune privind chestiunile internaţionale şi printr-o mai bună reprezentare, cu obiectivul final ca zona euro să dispună de o reprezentare unică în instituţiile şi pe scenele financiare internaţionale;
  • Promovarea unei guvernanţe eficace a UEM: punerea în aplicare a celor două agende va necesita un sistem de guvernanţă economică mai eficace.

Context

În mai 1998, Consiliul a decis trecerea la cea de a treia şi ultima fază a Uniunii economice şi monetare şi introducerea monedei unice. Euro era utilizat din 1 ianuarie 1999 ca monedă scripturală, iar bancnotele şi monedele au fost introduse la 1 ianuarie 2002 în 12 state membre. În prezent, 17 state membre din cele 27 fac parte din zona euro.

Ultima actualizare: 11.06.2008

Top