Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spălarea banilor: prevenirea prin cooperarea vamală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Spălarea banilor: prevenirea prin cooperarea vamală

Regulamentul obligă orice persoană fizică ce intră sau iese din Uniunea Europeană (UE) şi transportă numerar în valoare de 10 000 de euro sau mai mult să declare această sumă autorităţilor competente din ţările UE. Scopul acestui regulament este de a introduce acţiuni preventive pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării teroriste printr-o cooperare vamală mai eficientă.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate.

SINTEZĂ

Prezentul regulament completează dispoziţiile Directivei 91/308/CEE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Directiva 91/308/CEE a fost înlocuită cu Directiva 2005/60/CE, care extinde, în special, domeniul de aplicare al măsurilor preventive, extinzându-l şi asupra finanţării actelor teroriste. Autorităţile competente * din ţările UE au acum norme armonizate pentru controlul intrărilor şi ieşirilor de numerar * din UE.

Obligaţia de declarare

Regulamentul obligă orice persoană fizică ce intră sau iese din UE şi transportă numerar în valoare de 10 000 de euro sau mai mult să declare această sumă autorităţilor competente. Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte şi complete; în caz contrar, declaraţia este nevalidă.

Declaraţia se dă în scris, verbal sau electronic, în funcţie de decizia ţării UE, şi trebuie să conţină informaţii despre:

  • declarant, inclusiv numele complet, data şi locul naşterii, precum şi cetăţenia;
  • proprietarul, suma şi natura numerarului;
  • destinatarul preconizat al numerarului;
  • provenienţa şi destinaţia numerarului.

Informaţiile obţinute, fie din declaraţie, fie ca urmare a controalelor, trebuie înregistrate şi prelucrate. Ele sunt puse la dispoziţia autorităţilor responsabile cu combaterea spălării de bani şi a finanţării actelor teroriste din ţara UE de intrare sau de ieşire. Informaţiile furnizate pot fi comunicate de către ţările UE sau de către Comisie ţărilor terţe, sub rezerva consimţământului din partea autorităţilor competente. Trebuie respectate dispoziţiile interne şi comunitare privind transferul de date cu caracter personal.

Respectarea secretului profesional acoperă toate informaţiile care sunt prin natura lor confidenţiale sau care sunt furnizate cu titlu confidenţial. Acestea nu vor fi divulgate fără permisiunea expresă a persoanei sau a autorităţii care le furnizează. Cu toate acestea, autorităţile competente pot fi obligate prin lege să dezvăluie aceste informaţii, de exemplu, în cadrul procedurilor judiciare. În asemenea cazuri, orice divulgare sau comunicare de informaţii trebuie să respecte integral dispoziţiile în vigoare de protecţie a datelor.

Verificarea respectării obligaţiei de declarare

Funcţionarii autorităţilor competente pot să verifice respectarea obligaţiei de declarare prin efectuarea de controale asupra persoanelor fizice. Aceste controale includ controlarea persoanelor fizice în sine, a bagajelor lor şi a mijloacelor lor de transport. Controalele respective trebuie să respecte legislaţia naţională în acest domeniu.

În cazul nerespectării obligaţiei de declarare, numerarul poate fi reţinut prin decizie administrativă, în conformitate cu legislaţia naţională.

Informaţiile obţinute pot fi puse la dispoziţia altor ţări ale UE, în special în cazurile în care există dovezi de activităţi ilegale. În asemenea cazuri, Regulamentul (CE) nr. 515/97 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale ţărilor UE şi cooperarea dintre acestea şi Comisie pentru asigurarea aplicării corecte a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol se aplică mutatis mutandis. Atunci când există indicii că sunt afectate în mod negativ interesele financiare ale UE, informaţiile vor fi, de asemenea, transmise Comisiei.

În cazul în care, în urma controalelor, reiese că o persoană fizică intră sau iese din UE cu sume în numerar mai mici de 10 000 de euro şi atunci când există indicii despre activităţi ilegale asociate cu mişcarea de numerar, aceste informaţii pot fi, de asemenea, înregistrate şi prelucrate.

Sancţiuni

Până la 15 iunie 2007, ţările UE trebuie să stabilească sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării obligaţiei de declarare. Respectivele sancţiuni trebuie să fie eficiente, proporţionate şi disuasive.

Termeni-cheie ai actului

  • Autorităţile competente: autorităţile vamale ale ţărilor UE sau orice alte autorităţi împuternicite de către ţările UE să aplice prezentul regulament.
  • Numerar: termenul de „numerar” desemnează valuta (bancnote şi monede), dar şi alte instrumente monetare, precum cecuri, bilete la ordin, mandate poştale etc.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005

15.12.2005

-

JO L 309 din 25.11.2005

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate, întocmit în temeiul articolului 10 din regulamentul menţionat [COM (2010) 429 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Acest raport concluzionează că ţările UE au instituit în mod eficient autorităţile competente pentru a garanta faptul că pasagerii îşi îndeplinesc obligaţia de declarare a numerarului. De asemenea, acestea au instituit un sistem de sancţiuni şi/sau un sistem de reţinere a numerarului în cazurile de nerespectare a obligaţiilor de declarare. Cu toate acestea, în câteva state membre au fost constatate câteva lacune legate de înregistrarea, prelucrarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind controalele, precum şi de introducerea sancţiunilor la nivel naţional. În raport se observă că ţările UE trebuie monitorizate atent, pentru a spori armonizarea implementării Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 („Regulamentul privind controlul numerarului”).

See also

  • Pentru informaţii suplimentare, accesaţi pagina Controlul numerarului (DE) (EN) (FR) de pe site-ul Direcţiei Generale Impozitare şi Uniune Vamală.

Ultima actualizare: 25.01.2011

Top