Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2003/223/CE – modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia instaurează un sistem de rotație a voturilor în cadrul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), cu scopul de a permite un proces just și eficient de luare a deciziilor.
 • Actul ia în considerare faptul că numărul guvernatorilor crește pe măsură ce noi țări introduc moneda euro.
 • De asemenea, decizia stabilește normele privind atribuirea și rotația drepturilor de vot ale guvernatorilor.

ASPECTE-CHEIE

Consiliul guvernatorilor

 • Consiliul guvernatorilor este unul dintre cele trei organe de decizie ale BCE, celelalte două fiind Comitetul executiv și Consiliul general.
 • Consiliul guvernatorilor constituie principalul organ de decizie. Acesta definește în special politica monetară a zonei euro.
 • De asemenea, Consiliul guvernatorilor este format din cei șase membri ai Comitetului executiv și guvernatorii băncilor naționale ale țărilor membre ale zonei euro. Numărul guvernatorilor crește astfel de fiecare dată când o nouă țară devine membră a zonei euro.

Un sistem de rotație a voturilor pe grupuri

 • La data la care numărul membrilor Consiliului guvernatorilor depășește 21, modalitățile de vot sunt adaptate.
 • Numărul total al drepturilor de vot este limitat astfel la 21. Cei șase membri ai Comitetului executiv păstrează un drept de vot permanent. Guvernatorii dețin cele 15 drepturi de vot rămase, care fac obiectul sistemului prin rotație.
 • Guvernatorii sunt apoi repartizați pe grupuri, care diferă în ceea ce privește frecvența cu care membrii dispun de dreptul de vot. Grupurile sunt formate conform unui clasament al țărilor din zona euro, bazat pe:
  • cota din produsul intern brut (PIB) total la prețul pieței* țărilor din zona euro;
  • cota din bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare ale țărilor din zona euro.
 • Scopul acestor indicatori este de a asigura obiectivitatea luând în considerare ponderea economică a țării în zona euro și dimensiunea sectorului său financiar.
 • În plus, decizia prevede două etape de punere în aplicare a sistemului prin rotație al voturilor.

Etapa I: Dreptul de vot când numărul guvernatorilor depășește 15

 • Începând de la data la care numărul guvernatorilor este mare de 15 și până când acesta va ajunge la 22, guvernatorii sunt repartizați în două grupuri.
  • Primul grup este alcătuit din cei cinci guvernatori ai băncilor centrale naționale ale țărilor cu cele mai mari cote din totalul zonei euro, conform criteriilor sus-menționate.
  • Al doilea grup este format din toți ceilalți guvernatori.
 • Cei cinci guvernatori din primul grup dispun împreună de patru drepturi de vot, ceilalți guvernatori dispunând cumulat de unsprezece drepturi de vot.
 • Frecvența exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor repartizați în primul grup nu poate fi mai mică decât cea a exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din al doilea grup.
 • În mod normal, etapa I ar fi fost atinsă în ianuarie 2009, când Slovacia a devenit cel de al 16-lea membru al zonei euro. Cu toate acestea, în decembrie 2008, Consiliul guvernatorilor a luat o decizie de a amâna începerea sistemului de rotație.
 • În locul acestuia s-a introdus un nou sistem de rotație la 1 ianuarie 2015, când Lituania a devenit al 19-lea membru al zonei euro.

Etapa II: Dreptul de vot începând de la 22 de guvernatori

 • Începând de la data la care numărul guvernatorilor ajunge la 22, guvernatorii sunt repartizați în trei grupuri.
  • Primul grup este alcătuit din cinci guvernatori ai băncilor centrale naționale ale țărilor cu cele mai mari cote din totalul zonei euro.
  • Al doilea grup este format din jumătate din numărul total al guvernatorilor. Guvernatorii din acest grup vor proveni de la băncile centrale naționale ale țărilor care ocupă pozițiile următoare în clasamentul țărilor, pe baza criteriilor susmenționate.
  • Al treilea grup este format din toți ceilalți guvernatori.
 • Patru drepturi de vot sunt atribuite primului grup, opt celui de al doilea și trei celui de al treilea.
 • În cadrul fiecărui grup, guvernatorii dispun de drept de vot pentru perioade egale de timp. Consiliul guvernatorilor adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestui principiu.

Punerea în aplicare, adaptările și schimbările viitoare

 • La fiecare creștere a numărului guvernatorilor se va adapta componența grupurilor, iar adaptările se vor aplica din ziua în care guvernatorul (guvernatorii) respectiv(i) se alătură Consiliului guvernatorilor. La fiecare modificare a PIB-ului total la prețul pieței* (adaptare necesară o dată la cinci ani), se va adapta componența grupurilor conform eventualelor modificări, adaptarea urmând a se aplica din prima zi a anului următor.
 • Orice decizie necesară pentru punerea în aplicare a detaliilor operaționale ale sistemului de rotație, cu excepția noilor modalități de vot, este adoptată de toți membrii Consiliului guvernatorilor cu o majoritate de două treimi, indiferent dacă membrii Consiliului dispun sau nu de drept de vot la momentul deciziei.
 • Consiliul guvernatorilor a adoptat măsuri vizând frecvența rotației, perioada rotației, ordinea guvernatorilor în cadrul grupurilor și tranziția de la sistemul cu două grupuri la cel cu trei grupuri în 2009 (Decizia 2009/328/CE).

CONTEXT

Înainte de a putea introduce euro, țările UE trebuie să satisfacă un anumit număr de condiții economice și financiare, intitulate criterii de convergență.

În prezent, numai 19 din cele 28 de țări ale UE îndeplinesc aceste criterii și au adoptat euro ca monedă unică. Celelalte țări fac obiectul unor derogări până când vor îndeplini și ele criteriile. Danemarca și Regatul Unit fac obiectul unor exceptări, întrucât momentan nu au intenția de a adopta moneda euro.

TERMEN-CHEIE

* Produsul intern brut (PIB) la prețul pieței: valoarea totală în bani a producției interne brute sau a produsului intern brut al unei țări.

ACT

Decizia 2003/223/CE a Consiliului, reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern din 21 martie 2003 privind modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (JO L 83, 1.4.2003, pp. 66-68)

ACTE CONEXE

Decizia 2009/5/CE a Băncii Centrale Europene din 18 decembrie 2008 cu privire la amânarea utilizării sistemului de rotație în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE/2008/29) (JO L 3, 7.1.2009, pp. 4-5)

Decizia 2009/328/CE a Băncii Centrale Europene din 19 martie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (BCE/2009/5) (JO L 100, 18.4.2009, pp. 10-11)

Data ultimei actualizări: 08.03.2016

Top