Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comitetul de politică economică al UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comitetul de politică economică al UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2000/604/CE a Consiliului – componența și statutul Comitetului de politică economică

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia confirmă sarcinile, componența, organizarea și funcționarea Comitetului de politică economică al Uniunii Europene (EU), un comitet creat în 1974.
 • Această decizie a urmat trecerii UE în etapa finală a uniunii economice și monetare (UEM), când s-au stabilit în mod irevocabil ratele de schimb și s-a introdus moneda unică, euro, pe piețele valutare și pentru plățile electronice.
 • Decizia a fost modificată ulterior în 2003, pentru a lua în considerare extinderea UE din 2004.

ASPECTE-CHEIE

Activitatea comitetului

 • Comitetul a fost înființat pentru:
  • a contribui la lucrările Consiliului (mai precis, ale miniștrilor afacerilor economice și financiare ale UE – Ecofin) privind coordonarea politicilor economice și a bugetelor UE și ale țărilor UE;
  • a oferi recomandări Comisiei Europene;
  • a pregăti o parte din lucrările Eurogrupului.
 • Comitetul:
  • realizează analize economice;
  • prezintă avize metodologice;
  • realizează partea introductivă a pregătirii lucrărilor Consiliului privind semestrul european, inclusiv formularea de recomandări politice pentru țările UE pe baza proiectelor Comisiei;
  • formulează recomandări politice, cum sunt orientările mari de politică economică, menite să sporească potențialul de creștere și crearea de locuri de muncă în UE;
  • contribuie la supravegherea multilaterală a politicilor economice naționale prin efectuarea unor bilanțuri periodice privind reformele structurale ale țărilor UE;
  • oferă recomandări politice privind acea parte din planul de investiții pentru Europa care vizează eliminarea barierelor de reglementare din calea investițiilor la nivel național și la nivelul UE.
 • Comitetul se concentrează în special asupra:
 • Comitetul sprijină lucrările Comitetului economic și financiar. Acestea cuprind, printre altele, supravegherea evoluției macroeconomice pe termen scurt și mediu, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Comitetul furnizează analize și avize referitoare la interacțiunea dintre politicile structurale și macroeconomice și la evoluția salariilor.
 • De asemenea, acesta servește drept forum pentru discuții macroeconomice tehnice cu Banca Centrală Europeană (BCE), Comitetul economic și financiar, Comitetul pentru ocuparea forței de muncă, Comisia și partenerii sociali.

Componența și funcționarea

 • Există câte doi reprezentanți ai fiecărei țări a UE și câte doi reprezentanți ai Comisiei și ai BCE.
 • Atunci când comitetul se reunește sub forma Eurogrupului, acesta este compus din reprezentanți ai Comisiei, ai BCE și ai țărilor care folosesc moneda euro.
 • Se alege un președinte o dată la doi ani, iar un secretariat sprijină lucrările comitetului.
 • Reuniunile sunt confidențiale, dar rapoartele și avizele sunt făcute publice în mod normal.
 • În cazul în care avizele sau rapoartele comitetului sunt supuse la vot, acestea trebuie adoptate de către majoritatea membrilor. De asemenea, comitetul trebuie să încheie un raport privind păreri minoritare sau divergente care au fost exprimate în timpul discuțiilor.
 • În cazul în care rapoartele vizează aspecte asupra cărora Consiliul poate lua ulterior o decizie, membrii din partea băncilor centrale și ai Comisiei nu pot participa la vot.
 • Comitetul a instituit mai multe grupuri de lucru care examinează aspecte specifice:

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică de la 12 octombrie 2000.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2000/604/CE a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind componența și statutul Comitetului de politică economică (JO L 257, 11.10.2000, pp. 28-31)

Modificările succesive aduse Deciziei 2000/604/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 11.04.2017

Top