Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ratele de conversie între monedele naționale și moneda euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ratele de conversie între monedele naționale și moneda euro

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2866/98 – ratele de conversie între moneda euro și monedele țărilor care adoptă moneda euro

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul stabilește ratele de conversie între moneda euro și vechile monede naționale ale țărilor din zona euro.
  • Aceste rate au fost hotărâte la 31 decembrie 1998, când primele unsprezece țări ale UE au adoptat moneda euro (Belgia, Germania, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia și Finlanda).

ASPECTE-CHEIE

  • Pentru a deveni membră a zonei euro, a treia etapă a Uniunii Monetare și Economice a UE, o țară a UE trebuie să întrunească anumite condiții economice și juridice, cunoscute drept criterii de convergență. Rolul acestor criterii este de a garanta faptul că țările pot demonstra stabilitate – în anumite limite stabilite – în ceea ce privește prețurile, situația finanțelor publice, stabilitatea ratei de schimb și ratele dobânzilor pe termen lung.
  • Regulamentul a fost modificat ulterior de mai multe ori în vederea stabilirii ratelor de conversie pentru noile țări care s-au alăturat zonei euro:
  • Conform articolului 140 al Tratatului privind funcționarea UE, ratele de conversie dintre moneda euro și monedele țărilor UE sunt fixate de către Consiliul UE. Acesta decide cu privire la propunerea Comisiei Europene, cu unanimitatea țărilor din zona euro și a țării în cauză și după consultarea Băncii Centrale Europene.

Ratele de conversie sunt stabilite în mod irevocabil:

1 euro =

Rata de schimb

Vechea monedă națională

 

40,34

franci belgieni

 

1,96

mărci germane

 

15,65

coroane estoniene

 

340,75

drahme grecești

 

166,39

pesete spaniole

 

6,56

franci francezi

 

0,79

lire irlandeze

 

1 936,27

lire italiene

 

0,59

lire cipriote

 

0.70

lats letoni

 

3.45

litas lituanieni

 

40,34

franci luxemburghezi

 

0,43

lire malteze

 

2,20

guldeni olandezi

 

13,76

șilingi austrieci

 

200,48

escudo portughezi

 

239,64

tolari sloveni

 

30,13

coroane slovace

 

5,95

mărci finlandeze

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1999.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, a se vedea:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele de conversie între moneda euro și monedele statelor membre care adoptă moneda euro (JO L 359, 31.12.1998, pp. 1-2)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2866/98 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 25.07.2016

Top