Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajutorul UE pentru țările din afara zonei euro care au probleme legate de deficitul comercial

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ajutorul UE pentru țările din afara zonei euro care au probleme legate de deficitul comercial

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 332/2002 – Ajutorul UE pentru țările din afara zonei euro care au probleme legate de deficitul comercial

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul prevede ajutorul financiar pentru țările UE care nu au adoptat moneda euro și care se confruntă cu probleme legate de deficitul comercial*.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul stabilește cerințele pentru împrumuturile pe termen mediu de până la 50 de miliarde EUR pentru țările din afara zonei euro care se confruntă cu dificultăți privind balanța lor de plăți.

Procedura de acordare a împrumutului include:

  • inițierea acordării împrumutului de către Comisia Europeană sau de către țara UE relevantă din afara zonei euro;
  • discutarea de către țara UE împreună cu Comisia a nevoilor sale financiare și prezentarea unui proiect de program rectificativ;
  • luarea deciziei de către Consiliul de Miniștri cu privire la acordarea împrumutului, suma și durata acestuia, pe baza programului rectificativ;
  • redactarea unui memorandum de înțelegere de către Comisie și țara UE în care să se precizeze condițiile decise de către Consiliu.

Caracteristicile împrumutului includ împrumutul și creditarea în euro și cu un risc minim pentru Comisie. Banca Centrală Europeană (BCE) gestionează împrumutul din partea UE. Costurile împrumutului sunt suportate de către țara UE debitoare, care este obligată să deschidă un cont special la banca sa centrală națională pentru gestionarea împrumutului.

Curtea de Conturi Europeană are dreptul de a realiza un audit financiar în țara UE în cazul în care consideră că acesta este necesar pentru gestionarea corespunzătoare a mecanismului de împrumut.

Din trei în trei ani, Consiliul are obligația de a analiza, pe baza raportului Comisiei, dacă împrumutul mai corespunde necesității care a stat la baza constituirii sale.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 24 februarie 2002.

TERMEN-CHEIE

* Deficit comercial: acesta apare când valoarea importurilor unei țări este mai mare decât cea a exporturilor acesteia.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, pp. 1-3)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 332/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

2003/797/CE: Decizia Băncii Centrale Europene din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu (BCE/2003/14) (JO L 297, 15.11.2003, pp. 35-36). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 27.01.2016

Top