Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport

Comisia Europeană înfiinţează Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T AE) pentru a gestiona şi a optimiza punerea în aplicare a Reţelei Transeuropene de Transport (TEN-T).

ACT

Decizia 2007/60/CE a Comisiei din 26 octombrie 2006 de înfiinţare a Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului. [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

S-a înfiinţat o agenţie executivă pentru gestionarea acţiunilor comunitare în domeniul reţelei transeuropene de transport (TEN-T). Statutul acesteia este guvernat de Regulamentul (CE) nr. 58/2003. Aceasta este administrată de către un comitet executiv şi de către un director desemnaţi de Comisie.

Crearea unei agenţii executive permite mobilizarea unui nivel ridicat de expertiză prin intermediul recrutării de personal specializat. Acest lucru ar trebui să permită o flexibilitate crescută a punerii în aplicare a acţiunilor comunitare în domeniul TEN-T şi să asigure o mai bună coordonare a resurselor financiare cu alte instrumente comunitare.

În cadrul acţiunii comunitare în domeniul reţelei transeuropene de transport, Agenţia este responsabilă pentru îndeplinirea sarcinilor referitoare la acordarea asistenţei financiare în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 2236/95 şi (CE) nr. 680/2007, cu excepţia sarcinilor care necesită competenţe discreţionare pentru transpunerea alegerilor politice (programare, stabilirea priorităţilor, evaluarea programului etc.).

În special, sarcinile agenţiei sunt:

  • sprijinirea Comisiei în cadrul etapelor de selecţie şi programare, gestionarea procesului de monitorizare a asistenţei financiare comunitare acordate proiectelor de interes comun în conformitate cu bugetul TEN-T şi continuarea monitorizării necesare în acest scop;
  • asigurarea unei mai bune coordonări a procesului de acordare a ajutorului financiar în vederea promovării proiectelor de interes comun care sunt finanţate şi din fondurile structurale, Fondul de coeziune şi de Banca Europeană de Investiţii (BEI);
  • acordarea de asistenţă tehnică pentru promotorii de proiecte în materie de inginerie financiară pentru proiecte şi dezvoltarea de metode comune de evaluare;
  • adoptarea unor instrumente de execuţie bugetară (venituri şi cheltuieli) şi execuţia operaţiunilor necesare pentru gestionarea acţiunilor comunitare în domeniul TEN-T, astfel cum se prevede în Regulamentele (CE) nr. 2236/95 şi (CE) nr. 680/2007;
  • colectarea, analiza şi transmiterea către Comisie a tuturor informaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a TEN-T;
  • luarea de măsuri suplimentare pentru a contribui la eficienţa programului TEN-T, în special privind promovarea programului tuturor părţilor interesate şi sporirii vizibilităţii acestuia pentru cetăţeni;
  • asigurarea oricărui sprijin administrativ şi tehnic solicitat de către Comisie.

De asemenea, Comisia poate instrui Agenţia să îndeplinească sarcini similare în cadrul altor programe sau acţiuni comunitare dacă acestea se regăsesc în domeniul TEN-T.

Subvenţie şi control

Agenţia primeşte o subvenţie prevăzută în cadrul bugetului general al Comunităţii Europene. Această subvenţie provine de la alocarea financiară generală pentru acţiunile comunitare în domeniul TEN-T.

Agenţia se supune monitorizării Comisiei. Aceasta trebuie să raporteze implementarea acţiunii comunitare în domeniul care i s-a încredinţat, în conformitate cu modalităţile şi frecvenţa specificate în cadrul deciziei care delegă responsabilitatea.

Agenţia îşi utilizează bugetul operaţional în conformitate cu prevederile stipulate în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1653/2004.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 2007/60/CE

26.10.2006

-

JO L 32 din 6.2.2007

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 2008/593/CE

11.7.2008

-

JO L 190 din 18.7.2008

ACTE CONEXE

Regulamentul nr. 651/2008 al Comisiei din 9 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare [Jurnalul Oficial L 181 din 10.7.2008].

Regulamentul (CE) nr. 1821/2005 al Comisiei din 8 noiembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 privind posturile de contabili ai agenţiilor executive [Jurnalul Oficial L 293 din 9.11.2005].

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Comisiei din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare [Jurnalul Oficial L 11 din 16.1.2003].

Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare [Jurnalul Oficial L 297 din 22.9.2004].

Ultima actualizare: 24.09.2008

Top