Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reconfigurarea programelor europene privind sistemele globale de navigaţie prin satelit (GNSS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reconfigurarea programelor europene privind sistemele globale de navigaţie prin satelit (GNSS)

Această comunicare este publicată ca răspuns la întrebările adresate de Consiliu şi de Parlamentul European privind evoluţia programelor Galileo şi EGNOS. Textul vizează în special costul infrastructurilor şi reorganizarea necesară a etapei de implementare a sistemului, ca urmare a eşuării din 2007 a negocierilor privind contractele de concesionare.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Progresul programului „Galileo”: reconfigurarea programelor GNSS Europene [COM(2007) 534 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Eşuarea negocierilor privind contractele de concesionare cu consorţiul privat a împiedicat introducerea sistemului GNSS european până la data programată iniţial. Cu toate acestea, în cadrul reuniunii sale din 21 şi 22 iunie, Consiliul European şi-a reafirmat interesul pentru programul Galileo ca proiect vital pentru Uniunea Europeană (UE). Ulterior, Consiliul a solicitat Comisiei să depună analize şi propuneri noi.

Comisia susţine că UE trebuie să ia anumite decizii privind programul GNSS european sau, în caz contrar, se va confrunta cu dependenţa pe termen lung de semnalele sistemelor străine. Galileo oferă, de asemenea, numeroase oportunităţi macroeconomice pentru industria şi companiile europene din sectorul de prestări de servicii.

Costurile infrastructurii sistemului

Comisia estimează că aceste costuri ale infrastructurii sistemului vor ajunge la 3,4 miliarde pentru perioada 2007-2013.

Aceasta subliniază faptul că estimarea porneşte de la premisa acordării imediate a contractelor, care depinde, la rândul său, de luarea unei decizii politice înainte de sfârşitul anului 2007. De asemenea, alegerile făcute la momentul acordării contractelor vor avea, probabil, un impact semnificativ asupra costurilor finale.

Gestionarea riscurilor

Comisia nu consideră necesară prevederea de măsuri bugetare specifice în acest stadiu. În opinia sa, toate riscurile identificate sunt proporţionale cu sfera de aplicare a programelor GNSS. Prin urmare, aceasta se angajează să utilizeze o abordare integrată a gestionării riscurilor la toate nivelurile şi stadiile programului.

Impactul economic şi veniturile operaţionale

Comunicarea subliniază importanţa rolului pe care-l va juca radionavigaţia prin satelit în vieţile cetăţenilor europeni. Piaţa radionavigaţiei prin satelit creşte rapid, estimându-se că segmentul de piaţă al GNSS va deveni un impuls pentru economia europeană după 2010. Se anticipa că se vor vinde în UE se vor vinde 10 milioane de receptoare GNSS în 2007 şi aproximativ 230 de milioane în 2011. Venitul pe care-l va genera Galileo este considerabil şi extrem de diversificat.

Finanţarea programelor GNSS europene

Prin urmare, scenariul propus de Comisie necesită o finanţare totală de 3,4 miliarde pentru perioada 2007-2013. Suma prevăzută în cadrul financiar al Comunităţii pentru aceeaşi perioadă este de 1 miliard. Prin urmare, Comisia doreşte să cerceteze alte posibilităţi:

  • finanţarea comunitară, caz în care cadrul financiar multianual va trebui revizuit;
  • finanţarea interguvernamentală, care poate îmbrăca diverse forme (Comisia a depus, odată cu această comunicare, o propunere de decizie privind revizuirea cadrului multianual destinată adunării fondurilor publice necesare).

Prin urmare, Comisia propune următoarele măsuri:

  • consolidarea competenţei autorităţii de supraveghere a GNSS, acordându-i-se acesteia un rol-cheie în coordonarea şi pregătirea pieţelor GNSS europene;
  • înfiinţarea unei comisii pentru programul GNSS european;
  • desemnarea Comisiei ca gestionar şi supraveghetor al programului;
  • încredinţarea rolului de „contractor principal” Agenţiei Spaţiale Europene;
  • raportarea periodică şi transparentă către Consiliu şi Parlamentul European.

Acordul la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul la 23 noiembrie 2007 privind finanţarea, urmat de concluziile adoptate de Consiliul Transporturi la 30 noiembrie 2007, validează, în principal, propunerile Comisiei.

Program

Comisia estimează că până la mijlocul anului 2013 se poate realiza FOC (capacitatea operaţională deplină) a programelor GNSS cu condiţia luării unei decizii pozitive până la sfârşitul anului 2007.

Ultima actualizare: 06.12.2007

Top