Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Un plan de acţiune pentru aeroporturile din Europa: „pachetul aeroportuar”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Un plan de acţiune pentru aeroporturile din Europa: „pachetul aeroportuar”

Această comunicare îşi propune să inventarieze situaţia gestionării aeroporturilor din Europa şi subliniază importanţa acestora în reţeaua de transport aerian. Textul defineşte calea de urmat pentru a face faţă deficitului previzibil al capacităţilor aeroportuare.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 24 ianuarie 2007 intitulată „Un plan de acţiune pentru consolidarea capacităţilor, eficacităţii şi securităţii aeroporturilor din Europa” [COM(2006) 819 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

În ritmul actual de creştere a traficului aerian, Europa se va confrunta cu un deficit de infrastructură dacă nu se va lua nicio măsură. Până în 2025, peste 60 de aeroporturi europene vor fi supraaglomerate, iar cele mai mari 20 de aeroporturi vor fi saturate cel puţin 8-10 ore pe zi. De fapt, această verigă slabă ameninţă eficacitatea întregii reţele de transport aerian. Supraaglomerarea va avea efecte negative şi asupra mediului înconjurător şi siguranţei.

Prin această comunicare, Comisia anunţă cinci acţiuni-cheie:

 • o mai bună utilizare a capacităţilor aeroportuare existente;
 • dezvoltarea unei abordări coerente a operaţiunilor de siguranţă aeriană în aeroporturi;
 • promovarea „comodalităţii”, integrarea şi colaborarea mijloacelor de transport;
 • îmbunătăţirea capacităţii de mediu a aeroporturilor şi a cadrului de proiectare a unor noi infrastructuri de aeroport;
 • elaborarea şi punerea în aplicare a soluţiilor tehnologice profitabile.

Necesitatea reorganizării pentru o mai bună utilizare a capacităţii existente a aeroporturilor

Comisia doreşte să realizeze un inventar precis al debitului aeroporturilor, cu sprijinul Eurocontrol (EN), pentru a pune la punct instrumente analitice comune pentru evaluarea capacităţii. Cu sprijinul statelor membre, ar trebui constituit un observator menit să supervizeze capacităţile existente şi planificate.

Eurocontrol ar trebui, de asemenea, să obţină un mandat pentru a dezvolta instrumente menite să asigure coerenţa între sloturile de aeroport şi planificările de zboruri şi să recomande orice modificare a legislaţiei aplicabile care poate fi necesară.

În plus, Comisia propune să se asigure creşterea predictibilităţii în ceea ce priveşte evoluţiile sectorului, încurajând colaborarea în luarea deciziilor în rândul diferitelor părţi implicate în transportul aerian.

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei ar trebui, între altele, să-şi extindă competenţele la reglementarea siguranţei în aeroporturi, aerodromurile fiind legătura cea mai puţin reglementată din reţeaua transportului aerian. S-a prevăzut adoptarea de către Comisie a unei propuneri legislative pe această temă pentru începutul lui 2008.

Comisia recomandă, de asemenea, exploatarea sistemelor de navigaţie prin satelit (GNSS) pentru consolidarea siguranţei în aeroporturi. Aceste sisteme ar putea, de asemenea, să permită o mai mare flexibilitate pentru conceperea rutei de apropiere şi de depărtare, pentru reducerea impactului sonor sau pentru permiterea operaţiunilor de siguranţă pe aeroporturile sau pistele mai puţin spaţioase. Se aşteaptă prin programul SESAR o includere completă a GNSS în procedurile operaţionale de gestionare a traficului aerian.

Promovarea comodalităţii şi dezvoltarea de noi infrastructuri

Comisia consideră că transportul aerian şi transportul feroviar trebuie să devină mai complementare: îmbunătăţirea legăturilor între diferitele moduri de transport ar oferi numeroase avantaje. Comisia doreşte astfel:

 • să dezvolte legăturile feroviare între aeroporturi şi oraşe, în vederea decongestionării traficului rutier;
 • să dezvolte legăturile cu regiunile, în vederea extinderii zonei de recepţie a aeroportului;
 • să creeze legături între aeroporturi şi marile zone metropolitane prin sistemul feroviar de mare viteză.

Subliniind disponibilitatea fondului RTE-T pentru finanţarea proiectelor de comodalitate, Comisia încurajează statele membre să susţină dezvoltarea schimburilor intermodale în aeroporturi, precum legăturile feroviare şi amenajarea de staţii de cale ferată în acestea.

În paralel, Comisia acordă atenţie necesităţilor în ceea ce priveşte noua infrastructură. Aceasta propune îmbunătăţirea cadrului de planificare a acestor necesităţi, ţinând seama în mai mare măsură de constrângerile de mediu, precum impactul sonor. Comisia doreşte, de asemenea, să simplifice procedurile şi să recomande orientări privind cele mai bune practici, pentru promovarea unei mai bune coordonări a planurilor de aeroport şi a planurilor de folosire mai extinsă a solurilor.

Dezvoltarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii

Comisia a finanţat, prin programele-cadru de cercetare, mai multe proiecte referitoare la sistemele avansate de control şi ghidare a mişcării la sol (A-SMGCS) pentru a asigura dirijarea, ghidarea şi supravegherea aeronavelor şi vehiculelor la sol. De asemenea, au fost elaborate noi tehnologii în cadrul programului SESAR, în vederea creşterii siguranţei şi eficacităţii operaţiunilor aeroportuare.

Împreună cu acest pachet aeroportuar, Comisia a publicat şi un raport privind aplicarea Directivei privind accesul la piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunităţii.

Termeni-cheie ai actului

 • Organ de administrare a unui aeroport: acest termen desemnează organul care, împreună cu sau fără alte activităţi, administrează şi gestionează infrastructurile aeroportuare, coordonează şi controlează activităţile diferiţilor operatori prezenţi pe aeroportul în cauză.
 • Taxe de aeroport: o prelevare obţinută în beneficiul organului de administrare a aeroportului percepută utilizatorilor şi/sau pasagerilor care călătoresc pe calea aerului pentru a acoperi parţial sau integral costurile pentru facilităţile şi serviciile care le sunt puse la dispoziţie în exclusivitate de organul de administrare a aeroportului şi care au legătură cu aterizarea, decolarea, iluminarea şi gararea aeronavelor şi cu tratamentul pasagerilor şi al mărfurilor.
 • Taxe de securitate: o taxă destinată, în mod specific, să acopere integral sau parţial costurile măsurilor de securitate în scopul protejării aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilegală.

Ultima actualizare: 27.10.2011

Top