Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pentru un standard european de omologare a locomotivelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pentru un standard european de omologare a locomotivelor

Prezenta comunicare stabileşte o serie de măsuri destinate creşterii competitivităţii industriei feroviare în raport cu alte mijloace de transport. Comisia îşi propune simplificarea procedurilor de omologare a locomotivelor şi aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în acest sector. De asemenea, Comisia sugerează fuzionarea directivelor privind interoperabilitatea feroviară şi consolidarea puterilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate.

ACT

Communication of the Commission to the Council and the European Parliament of 13 December 2006 - "Facilitating the movement of locomotives across the European Union" [COM(2006) 782 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 13 decembrie 2006 – „Facilitarea circulaţiei locomotivelor în Uniunea Europeană” [COM(2006) 782 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

În revizuirea sa intermediară a Cărţii albe privind politica europeană în domeniul transporturilor, Comisia a reafirmat avantajele călătoriei pe cale ferată din punct de vedere al mediului înconjurător şi rolul cheie pe care aceasta îl joacă în conceptul de mobilitate durabilă. Comisia a introdus, de asemenea, o gamă de iniţiative pentru eliminarea barierelor tehnice şi operaţionale din calea activităţilor feroviare internaţionale, atât pentru serviciile convenţionale, cât şi pentru cele de mare viteză, indiferent dacă este vorba despre transportul de marfă sau de pasageri. Obiectivul este de a face industria feroviară mai competitivă, în special în raport cu transportul rutier şi aerian, prin crearea unui spaţiu feroviar tot mai integrat la nivelul Uniunii Europene.

Simplificarea procedurilor naţionale de omologare a locomotivelor

Unul dintre principalele obstacole din calea dezvoltării unui sistem feroviar comunitar este faptul că materialul rulant care a fost aprobat pentru serviciu operaţional într-un stat membru nu este acceptat automat într-un alt stat membru. Acceptarea reciprocă a materialului rulant este, de fapt, subordonată unor cerinţe naţionale foarte diferite, şi transportatorii internaţionali trebuie să se supună în mod repetat unor proceduri de aprobare în fiecare stat membru în care intenţionează să îşi desfăşoare activităţile, necesitând adesea dovezi de susţinere care nu sunt recunoscute reciproc de către statele membre. Există o acceptare reciprocă pentru vagoanele de marfă şi pentru cele de pasageri, dar nu şi pentru locomotive. Experienţa a demonstrat că această situaţie creează întârzieri şi cheltuieli suplimentare, atât pentru companiile feroviare, cât şi pentru fabricanţi.

Din punct de vedere istoric, statele membre au întreţinut relaţii foarte strânse cu industriile lor feroviare naţionalizate, ceea ce a însemnat că, din cauza caracteristicilor naţionale specifice, piaţa producătoare a rămas foarte închisă. Printre soluţiile actuale se numără semnarea unor acorduri bilaterale sau multilaterale. Cu toate acestea, proliferarea unor astfel de acorduri ar putea duce la o şi mai mare fragmentare a pieţei şi la o complexitate crescută.

În consecinţă, în timpul procesului de consultare, a devenit clar că principiul recunoaşterii reciproce nu a fost aplicat suficient în sectorul feroviar. Într-adevăr, acest principiu nu este bine cunoscut de către întreprinderile şi autorităţile naţionale. Mai mult, rămâne o incertitudine juridică în ceea ce priveşte sfera acestuia şi sarcina probei. Prin urmare, Comisia doreşte:

  • să propună aplicarea de către statele membre a unui ghid (EN) dezvoltat de un grup operativ care a lucrat în 2005 asupra problemei, permiţând astfel condiţii favorabile pentru apariţia de noi servicii, în special în sectorul mărfurilor, în paralel cu deschiderea pieţei începând de la 1 ianuarie 2007;
  • să modifice legislaţia privind procedura de autorizare a punerii în folosinţă a materialului rulant nou şi existent, făcând posibilă crearea unei proceduri-cadru precise pentru a ajuta autorităţile naţionale de siguranţă nou create;
  • să se asigure că Agenţia Europeană a Căilor Ferate poate dezvolta şi actualiza procedura de acceptare reciprocă pe baza contribuţiilor statelor membre.

Consolidarea/fuzionarea/reformarea directivelor privind interoperabilitatea feroviară

Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză şi respectiv a sistemului feroviar convenţional, care au fost modificate substanţial în 2004, trebuie unite acum într-un singur act.

Modificarea directivei privind siguranţa feroviară

Comisia propune, de asemenea, modificarea articolului 14 al Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare, pentru a stabili o procedură la nivel comunitar, care implică:

  • introducerea principiului recunoaşterii reciproce de către statele membre a autorizaţiilor deja emise de către un alt stat membru pentru punerea în folosinţă a echipamentelor;
  • extinderea competenţelor agenţiei pentru ca aceasta să poată să compileze un inventar al diferitelor proceduri naţionale şi reglementări tehnice în vigoare şi să menţină lista de cerinţe;
  • modificarea regulamentului de instituire a Agenţiei Europene a Căilor Ferate.

Noile sarcini care trebuie atribuite Agenţiei sunt:

  • dezvoltarea unui document de referinţă care să facă trimitere încrucişată la toate normele naţionale;
  • organizarea lucrărilor reţelei de autorităţi naţionale de siguranţă;
  • emiterea de avize tehnice, la solicitarea autorităţilor naţionale de siguranţă sau a Comisiei.

Ultima actualizare: 14.01.2008

Top