Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului UE pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul înființează proiectul SESAR [de cercetare privind gestionarea traficului aerian (ATM) pe cerul unic european].
 • Obiectivul SESAR este de a îmbunătăți performanțele ATM modernizând și armonizând sistemele ATM prin definirea, dezvoltarea, validarea și punerea în aplicare a unor soluții tehnologice și operaționale inovatoare privind ATM.
 • Întreprinderea comună (IC) SESAR este un parteneriat între sectorul public și cel privat care se ocupă de faza de dezvoltare a proiectului SESAR. Aceasta a fost înființată în 2007 de Uniunea Europeană și Eurocontrol, Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene.

ASPECTE-CHEIE PRIVIND IC SESAR

 • Aceasta este o întreprindere comună responsabilă de faza de dezvoltare a proiectului SESAR, componenta tehnologică (de cercetare și dezvoltare – CD) a cerului unic european (SES), un pachet de măsuri conceput pentru a întruni cerințele viitoare privind capacitatea și siguranța navigației aeriene.
 • Sarcina sa este să ofere UE, în conformitate cu Planul general ATM, o infrastructură deosebit de performantă pentru controlul traficului aerian până în 2035. Scopul este de a face posibil un transport aerian mai sigur, mai ecologic și mai eficient, adică efectuarea mai multor zboruri directe cu un consum redus de combustibil și cu mai puține întârzieri.
 • La inițiativă participă Comisia Europeană, Eurocontrol, prestatori de servicii de navigație aeriană, organizații ale pasagerilor aerieni, utilizatori ai spațiului aerian, autorități de reglementare, operatori aeroportuari, membri ai personalului companiilor aeriene, al aeroporturilor și de gestionare a traficului aerian, oameni de știință și producători de echipamente (aproximativ 3 000 de experți). IC este un organism al UE creat în acest scop în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
 • Inițiativa a prezentat deja un plan general ATM (actualizat în 2012 și 2015), care definește conținutul, dezvoltarea și planurile de desfășurare pentru generația următoare de sisteme ATM.
 • IC gestionează procedurile de acordare de granturi membrilor, în conformitate cu normele de participare la programul-cadru de CD al UE Orizont 2020, în urma prelungirii, în 2014, a duratei de existență a inițiativei.

Printre realizările de până acum ale IC SESAR se numără:

 • primul zbor cvadridimensional (3D + timp) din lume, având ca scop îmbunătățirea schimbului de informații privind traiectoria de la un capăt la celălalt;
 • un set de instrumente extins pentru sporirea siguranței pe pistele aeroporturilor și
 • libertatea de planificare/replanificare a rutei pentru a reduce zborul și emisiile generate de combustibili.

Începând din 2014, programul de cercetare și inovare (CI) al IC SESAR se concentrează asupra unor domenii precum:

 • servicii optimizate ale rețelei ATM;
 • servicii de trafic aerian avansate;
 • operațiuni aeroportuare deosebit de performante;
 • o infrastructură aviatică avansată, integrată și raționalizată.

Finanțarea

Contribuția UE pentru faza de dezvoltare a SESAR este de 700 de milioane EUR în cadrul programelor TEN-T și PC7, la care se adaugă 585 de milioane EUR în cadrul programului Orizont 2020. Pentru a lua în considerare durata programului Orizont 2020, toate cererile de propuneri ale SESAR trebuie lansate până la 31 decembrie 2020.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Directiva a intrat în vigoare la 3 martie 2007.

CONTEXT

Prin Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului s-a înființat IC SESAR. Regulamentul a fost modificat de două ori, în 2008 [Regulamentul (CE) nr. 1361/2008] și în 2014 [Regulamentul (UE) nr. 721/2014], când durata de existență a IC SESAR a fost prelungită până în 2024.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (JO L 64, 2.3.2007, pp. 1-11)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 219/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 08.02.2016

Top