Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Logistica transportului de marfă în Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Logistica transportului de marfă în Europa

Prezenta comunicare a Comisiei vizează îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de transport european prin intermediul logisticii. De asemenea, comunicarea promovează multimodalitatea ca mijloc de a face transportul de marfă mai ecologic, mai sigur şi mai eficient din punct de vedere energetic. Comunicarea a fost urmată de un plan de acţiune în 2007.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Freight Transport Logistics in Europe - The key to sustainable mobility [COM(2006) 336 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Logistica transportului de marfă în Europa – Cheia mobilităţii durabile [COM(2006) 336 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Globalizarea şi extinderea UE către est au pus transportul european în faţa unor noi provocări. Creşterea rapidă a transportului de marfă contribuie la economie, dar este totodată o sursă de congestii, zgomot, poluare şi accidente. În acelaşi timp, transportul a devenit tot mai dependent de combustibilii fosili. Prezenta comunicare a Comisiei precizează că, fără măsuri adecvate, situaţia va continua să se înrăutăţească şi va avea consecinţe din ce în ce mai marcante asupra competitivităţii Europei şi a mediului în care trăim.

Prin urmare, Comisia recomandă modernizarea logisticii în vederea îmbunătăţirii eficacităţii modurilor de transport individuale şi a combinaţiilor acestora. Ea recomandă în special o mai bună repartizare a traficului spre moduri de transport mai ecologice, mai sigure şi mai eficiente din punct de vedere energetic. Comisia a prezentat un plan de acţiune cu privire la acest subiect în 2007.

Starea pieţei europene a logisticii

Se estimează că, la nivel mondial, sectorul logisticii reprezintă aproximativ 5,4 trilioane EUR, adică 13,8 % din PIB-ul global. În medie, costurile cu logistica reprezintă 10-15 % din costul final al produsului finit. Deşi logistica devine tot mai importantă, ea încă nu face obiectul unor studii statistice fiabile. Cu toate acestea, companiile din UE recunosc tot mai mult existenţa unor alternative competitive pentru transportul de marfă rutier.

Strângerea legăturilor dintre logistică şi politica transporturilor

Comunicarea Comisiei reafirmă necesitatea unui echilibru între securitate (a se vedea [COM(2006) 79]) şi fluiditatea transporturilor. Comisia doreşte introducerea logisticii în cadrul politicii transporturilor, astfel încât logistica să devină un factor capital în luarea deciziilor.

Comisia propune intervenţii în următoarele domenii:

  • identificarea ambuteiajelor. Comisia doreşte identificarea ambuteiajelor în vederea abordării acestor obstacole care afectează logistica şi fluiditatea transporturilor;
  • exploatarea reţelelor de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor. Comisia propune asocierea logisticii cu sisteme precum GALILEO pentru a repera şi a urmări încărcăturile. De asemenea, companiile ar trebui să aibă acces facil, cu cost scăzut, la această tehnologie. Logistica ar trebui să rămână astfel o prioritate în cadrul celui de al şaptelea Program-cadru de cercetare;
  • stabilirea unui certificat european. În Europa, educaţia şi formarea în domeniul transporturilor prezintă variaţii mari. Prin urmare, Comisia este în favoarea stabilirii unui program de certificare pentru specialiştii în logistică. Deja s-au întreprins lucrări în acest domeniu în cadrul programului de formare profesională Leonardo Da Vinci;
  • dezvoltarea de indicatori statistici. Comisia doreşte să creeze o imagine fiabilă a calităţii logistice a pieţei europene a transporturilor. În acest scop, ea planifică să lucreze la elaborarea de metodologii şi de indicatori adecvaţi;
  • utilizarea mai bună a infrastructurii. Unele situaţii creează ambuteiaje şi sunt dăunătoare fluidităţii traficului. Cu toate acestea, construirea unei noi infrastructuri nu este singura soluţie a problemei. Comisia consideră că instalaţiile de transbordare, incluzând porturile maritime şi aeroporturile, trebuie să utilizeze soluţii tehnologice moderne, precum informatica de vârf. Normele ar trebui să furnizeze cadrul corespunzător pentru realizarea de progrese în acest sens;
  • recunoaşterea calităţii. Industria transporturilor utilizează deja o serie de indicatori de performanţă sau parametri de referinţă pentru evaluarea sau controlarea calităţii serviciilor sale (în special în transportul aerian). O etichetă de calitate ar putea fi astfel creată şi extinsă la lanţurile logistice care folosesc alte tipuri de transport;
  • simplificarea lanţurilor multimodale. Demersurile ar putea fi simplificate şi facilitate printr-o interfaţă administrativă unică, în care toate formalităţile vamale se efectuează în mod coordonat;
  • promovarea unei structuri de reglementare a multimodalităţii la nivel mondial. Responsabilitatea în domeniul transportului internaţional decurge din convenţii. Acestea prevăd adesea norme diferite pentru diferitele moduri de transport, ceea ce împiedică utilizarea combinată a acestora. Prin urmare, Comisia promovează crearea unei structuri reglementare la nivel mondial. Natura fragmentată a sistemelor de răspundere ar putea fi, de asemenea, atenuată prin utilizarea unui document global de transport;
  • stabilirea unor standarde europene de încărcare. Normele privind dimensiunile vehiculelor şi unităţile de încărcare trebuie să corespundă nevoilor logisticii avansate şi ale mobilităţii durabile. Comisia a propus standarde europene comune pentru unităţile intermodale de încărcare. În prezent, există o diversitate de configurări, ceea ce creşte costurile transportului intracomunitar.

Context

În 1997, Comisia a publicat o comunicare privind intermodalitatea, care a subliniat importanţa intermodalităţii pentru eficientizarea şi ecologizarea transportului european de marfă. Textul a avansat o serie de strategii pentru promovarea „mobilităţii durabile”, inclusiv modernizarea sistemelor logistice. De asemenea, Comisia a anunţat că programul PACT va fi înlocuit de Marco Polo. În 2001, revizuirea intermediară a Cărţii albe [COM(2006) 314 - Nepublicată în Jurnalul Oficial] a evidenţiat importanţa logisticii. Prezenta comunicare face din logistică un element cheie al „mobilităţii durabile”.

ACTE CONEXE

Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre [Jurnalul Oficial L 368 din 17.12.1992].

Ultima actualizare: 25.04.2008

Top