Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Promovarea transportului pe căile navigabile interioare NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Promovarea transportului pe căile navigabile interioare „NAIADES”

Căile navigabile interioare pot să aducă o contribuție majoră la realizarea unui sistem de transport durabil la nivelul Uniunii Europene (UE), reducând blocajele și poluarea de pe drumurile europene. Cu toate acestea, sunt necesare inițiative la nivel național și comunitar pentru a-și dezvolta întregul potențial.

ACT

Comunicarea Comisiei privind promovarea transportului pe căile navigabile interioare „NAIADES”: un program de acțiune european integrat pentru transportul pe căile navigabile interioare [COM(2006) 6 final, 17.1.2006].

SINTEZĂ

Căile navigabile interioare pot să aducă o contribuție majoră la realizarea unui sistem de transport durabil la nivelul Uniunii Europene (UE), reducând blocajele și poluarea de pe drumurile europene. Cu toate acestea, sunt necesare inițiative la nivel național și comunitar pentru a-și dezvolta întregul potențial.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Aceasta prezintă o strategie integrată pentru a spori atractivitatea și fezabilitatea utilizării căilor navigabile interioare. Programul comunitar de acțiune intitulat Acțiune și dezvoltare privind navigația și căile navigabile interioare în Europa (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe - NAIADES) vizează cinci domenii strategice.

ASPECTE-CHEIE

  • Piețele: este necesară dezvoltarea de oportunități, în special în domenii de nișă precum transportul deșeurilor, al mărfurilor periculoase, al încărcăturilor extrem de mari și transporturile fluviale-maritime.
  • Flota: sunt necesare investiții continue în modernizare și inovare pentru a îmbunătăți proiectarea navelor, a reduce consumul de combustibil și a îmbunătăți tehnologia siguranței.
  • Locuri de muncă și competențe: condiții de lucru și sociale mai bune împreună cu punerea la dispoziție a unor mijloace corespunzătoare de educație și de formare, pentru a încuraja oamenii să lucreze în acest sector.
  • Imaginea: imaginea depășită a navigației interioare trebuie să se îmbunătățească și să se modernizeze pentru a reflecta corect performanța tehnologică obținută.
  • Infrastructura: un plan de dezvoltare european ar putea înlătura numeroasele blocaje existente, precum podurile joase și ecluzele înguste. Această acțiune trebuie însoțită de modernizarea structurii organizaționale în ansamblu pentru a înlătura obstacolele administrative.

Comisia a actualizat programul NAIADES în 2013 (NAIADES II), stabilind obiective specifice până în anul 2020. Rolul programului este să creeze condițiile necesare pentru ca navigația interioară să devină un mijloc de transport de calitate.

În 2014, UE a adoptat un act legislativ pentru a permite guvernelor să ia măsuri în vederea îmbunătățirii competitivității sectorului prin intermediul regimului de pensionare anticipată și printr-o utilizare mai amplă a programelor de inovare, de formare și de siguranță.

CONTEXT

Peste 37 000 de kilometri de căi navigabile și sute de porturi fluviale unesc numeroasele zone industriale importante din Europa. Această rețea poate să joace un rol durabil important în contextul creșterii volumului transporturilor de marfă.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul Comisiei Europene privind căile navigabile interioare.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr 546/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare (JO L 163, 29.5.2014, pp. 15-17).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Spre transporturi de calitate pe căile navigabile interioare NAIADES II [COM(2013) 623 final, 10.9.2013].

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 al Consiliului din 29 martie 1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare (JO L 90, 2.4.1999, pp. 1-5).

Data ultimei actualizări: 30.04.2015

Top