Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Achiziționarea de proprietăți imobiliare în alte țări ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Achiziționarea de proprietăți imobiliare în alte țări ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Capitolul 4 Capitalurile și plățile (articolele 63, 64, 65 și 66) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene referitor la achiziționarea de bunuri imobile în alte țări ale Uniunii Europene (UE)

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ARTICOLE?

Aceste articole stabilesc legile care reglementează libera circulație a capitalurilor* în Uniunea Europeană (UE), inclusiv dreptul de a achiziționa bunuri imobile într-o altă țară a UE, precum și excepțiile de la principiul general.

ASPECTE-CHEIE

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilește principiul general al liberei circulații a capitalurilor între țările UE, precum și între acestea și țări din afara UE. Acesta include drepturile cetățenilor de a achiziționa bunuri imobile, cum ar fi o casă de vacanță sau o reședință secundară.

Deși libera circulație se aplică în cazul tuturor țărilor UE, la momentul aderării noilor țări la UE s-au negociat anumite perioade de tranziție și excepții privind libera circulație a capitalurilor, referitoare și la achiziționarea de bunuri imobile și de terenuri agricole și forestiere în anumite țări. Aceste excepții sunt stabilite în mai multe protocoale la TFUE și în actele privind aderarea țărilor la UE.

Concret:

CONTEXT

Pentru informații suplimentare consultați:

* TERMENI-CHEIE

Libera circulație a capitalurilor: un element central al pieței unice a UE, reprezentând una dintre cele „patru libertăți” ale acesteia (alături de libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor), libera circulație a capitalurilor le permite cetățenilor și întreprinderilor să efectueze numeroase operațiuni de investiții în alte țări ale UE.

ACTELE PRINCIPALE

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia: Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul IV: Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor – Capitolul 4: Capitalurile și plățile – Articolul 63 (fostul articol 56 din TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 71 )

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia: Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul IV: Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor – Capitolul 4: Capitalurile și plățile – Articolul 64 (fostul articol 57 din TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 72)

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia: Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul IV: Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor – Capitolul 4: Capitalurile și plățile – Articolul 65 (fostul articol 58 din TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 72-73)

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia: Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul IV: Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor – Capitolul 4: Capitalurile și plățile – Articolul 66 (fostul articol 59 din TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 73)

ACTE CONEXE

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (JO L 112, 24.4.2012, pp. 6-110)

Act privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene – protocolul nr. 6 privind achiziționarea de reședințe secundare în Malta (JO L 236, 23.9.2003, p. 947)

Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Regatului Norvegiei, Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană – protocolul nr. 2 privind Insulele Åland (JO C 241, 29.8.1994, p. 352)

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – protocolul (nr. 32) privind dobândirea de bunuri imobile în Danemarca (JO C 202, 7.6.2016, p. 317)

Data ultimei actualizări: 16.03.2017

Top