Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Măsuri restrictive pentru combaterea terorismului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Măsuri restrictive pentru combaterea terorismului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul are obiectivul de a preveni și de a interzice finanțarea actelor de terorism*.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE decid unanim persoanele, grupurile și entitățile vizate de legislație.
 • Lista este alcătuită din persoane fizice și juridice, grupuri sau entități care săvârșesc acte de terorism, încearcă să săvârșească astfel de acte, participă la acestea sau facilitează săvârșirea acestora, sau care sunt controlate de oricare dintre aceste grupuri sau care acționează în numele oricăruia dintre acestea.
 • Toate fondurile, activele financiare și resursele economice* care aparțin, se află în posesia sau sunt deținute de oricine sau de orice organism aflat pe lista celor interzise se îngheață și nu pot fi puse la dispoziția nimănui altcuiva.
 • Încercarea cu bună știință și intenționată de a evita înghețarea vreunui activ constituie o infracțiune.
 • Țările UE pot permite utilizarea fondurilor înghețate, în anumite condiții, pentru:
  • necesități personale esențiale, precum plățile pentru hrană, medicamente sau cazare;
  • impozite, prime de asigurare și utilități publice, cum ar fi gazul, apa, electricitatea și telecomunicațiile, precum și pentru comisioane bancare;
  • contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a actului legislativ.
 • Băncile, companiile de asigurări și alte instituții financiare trebuie să furnizeze autorităților naționale orice informații relevante privind conturile înghețate.
 • Actul legislativ se aplică:
  • pe teritoriul UE, inclusiv în spațiul aerian al acesteia și la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unei țări a UE;
  • oricărui resortisant al unei țări a UE;
  • oricărei persoane juridice, grup sau entități cu sediul în UE sau care desfășoară activități comerciale pe teritoriul UE.
 • Comisia Europeană trebuie să prezinte un raport privind impactul actului legislativ în termen de un an de la punerea în aplicare a acestuia și, dacă este necesar, să propună orice modificări ale acestuia.
 • Decizia 2002/475/JAI și Decizia de modificare 2008/919/JAI impun țărilor UE să își alinieze legislațiile și să introducă sancțiuni minime pentru infracțiunile de terorism.
 • În decembrie 2001, guvernele UE au convenit să întocmească o listă de indivizi, grupuri și entități implicate în acte de terorism, ale căror fonduri și active financiare trebuie înghețate (2001/931/PESC).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 28 decembrie 2001.

CONTEXT

În septembrie 2001, după atentatele din 11 septembrie, șefii de guvern au transformat lupta împotriva terorismului într-una dintre prioritățile UE. Combaterea finanțării terorismului reprezintă un mod important de realizare a acestui lucru. În aceeași lună, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a susținut o înghețare a tuturor activelor financiare și a resurselor economice utilizate pentru săvârșirea unor acte de terorism.

* TERMENI-CHEIE

Acte de terorism: acțiuni intenționate care pot să dăuneze grav unei țări sau organizații internaționale și care sunt considerate a fi o infracțiune în dreptul național.

Fonduri, alte active financiare și resurse economice: activele de orice tip, corporale sau necorporale, mobile sau imobile.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (JO L 344, 28.12.2001, pp. 70-75)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, pp. 3-7)

A se vedea versiunea consolidată.

Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, pp. 93-96)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 09.01.2017

Top