Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A îmbătrâni frumos în societatea informaţională: plan de acţiune privind tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi fenomenul îmbătrânirii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A îmbătrâni frumos în societatea informaţională: plan de acţiune privind tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi fenomenul îmbătrânirii

Comisia Europeană lansează un nou plan de acţiune în cadrul iniţiativei i2010: obiectivul acestuia este să însoţească persoanele în vârstă pe calea spre o bătrâneţe mai sigură şi mai autonomă şi să favorizeze în acelaşi timp dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) în serviciile furnizate persoanelor.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor din 14 iunie 2007: a îmbătrâni frumos în societatea informaţională – O iniţiativă i2010 – Plan de acţiune privind tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi fenomenul îmbătrânirii [COM(2007) 332 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Îmbătrânirea populaţiei europene este o provocare pentru piaţa europeană a ocupării forţei de muncă şi pentru sistemele de servicii sociale şi de sănătate. Dar această realitate reprezintă în acelaşi timp şi o oportunitate din punct de vedere economic şi social. Într-adevăr, tehnologiile informaţiei şi ale comunicării (TIC) vor duce la crearea unor produse şi servicii noi, mai accesibile şi care corespund nevoilor persoanelor în vârstă.

Planul de acţiune vizează promovarea şi coordonarea dezvoltării TIC legate de serviciile destinate persoanelor în vârstă din Uniunea Europeană (UE), pentru a le permite acestora:

 • să îşi prelungească activitatea profesională, asigurându-le totodată un echilibru între viaţa activă şi cea profesională;
 • să rămână active în societate şi să îşi păstreze creativitatea, prin relaţionare socială (networking) şi accesul la serviciile publice şi comerciale. Acest lucru ar reduce izolarea socială a persoanelor în vârstă, în special a celor din zonele rurale;
 • să îmbătrânească frumos la domiciliu: TIC trebuie să permită îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sporirea gradului de independenţă.

Europa trebuie să profite de oportunităţile oferite de TIC pentru a îmbătrâni frumos *. Aceste tehnologii pot într-adevăr să devină un motor pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere, precum şi o piaţă-pilot de succes.

Deocamdată, piaţa serviciilor asociate procesului de îmbătrânire este fragmentată. În plus, niciunul dintre jucătorii interesaţi (persoane în vârstă, industrie, autorităţi publice etc.) nu dispune de o privire de ansamblu asupra problemelor şi soluţiilor acestora. Dezvoltarea pieţei în cauză este încetinită de lipsa schimbului de experienţe şi de bune practici. Normele, procedurile, sistemele de rambursare şi dispoziţiile privind handicapul variază de la un stat membru la altul. În cele din urmă, nu au fost depăşite o serie de obstacole tehnice: persoanele în vârstă nu dispun neapărat de instrumentele şi cunoştinţele tehnologice necesare.

Pentru a raţionaliza acest sistem, Comisia încurajează părţile interesate să plaseze utilizatorii în centrul gândirii lor strategice.

Obiectivele planului de acţiune al Comisiei vizează prin urmare atât cetăţenii, cât şi întreprinderile şi autorităţile publice. Este vorba despre următoarele avantaje:

 • pentru cetăţeni, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a stării de sănătate;
 • pentru întreprinderi, creşterea importanţei şi a oportunităţilor pe piaţa internă a TIC pentru persoanele în vârstă, îmbunătăţirea calificării şi a productivităţii forţei de muncă şi consolidarea poziţiei pe piaţa mondială în plină expansiune;
 • pentru autorităţile publice, scăderea costurilor şi creşterea simultană a eficacităţii şi calităţii globale a serviciilor sociale şi de sănătate.

Planul de acţiune este structurat în jurul a patru domenii:

 • înlăturarea obstacolelor tehnice şi juridice din calea dezvoltării pieţei, prin evaluarea pieţelor şi facilitarea schimbului de bune practici între statele membre. Comisia propune evaluarea posibilităţilor tehnologice şi stabilirea unor orientări şi date-limită. Acestea sunt necesare pentru depăşirea obstacolelor juridice şi tehnice din calea adoptării TIC pentru o viaţă autonomă. Statele membre ar trebui, în paralel, să consolideze punerea în aplicare a dispoziţiilor din legislaţia existentă în materie de e-accesibilitate;
 • sensibilizarea şi stabilirea consensului datorită cooperării şi dezvoltării de parteneriate între diferitele părţi implicate. TIC pentru a îmbătrâni frumos vor reprezenta o contribuţie-cheie la iniţiativa europeană pentru e-includere prevăzută în 2008. Este prevăzută, de asemenea, lansarea unui site despre TIC şi îmbătrânire;
 • accelerarea adoptării tehnologiilor, de exemplu prin intermediul unor proiecte-pilot şi al unui sistem european de premiere a caselor inteligente şi a aplicaţiilor menite să favorizeze o viaţă autonomă;
 • stimularea cercetării şi inovării, prin sprijinul imediat acordat unui program comun de cercetare realizat de sectorul public şi privat, consacrat „asistenţei pentru autonomie la domiciliu”. Obiectivul acestui program este să favorizeze apariţia unor produse, servicii şi sisteme inovatoare bazate pe TIC, destinate populaţiei în curs de îmbătrânire din Europa.

Comisia doreşte să îmbunătăţească cercetarea bazată pe TIC pentru persoanele în vârstă din cel de al şaptelea program cadru (al şaptelea PCRDT) pentru activităţile de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative. Alte iniţiative sunt lansate în cadrul programului pentru competitivitate şi inovare. Acestea vor fi însoţite de un nou program european comun de cercetare. În total, programele vor ridica la peste un miliard de euro investiţiile în cercetare şi inovare în materie de TIC.

Pe viitor este necesară o mai bună coordonare între statele membre pentru a stimula cercetarea orientată către piaţa din acest domeniu. Pentru atingerea acestor obiective va fi redactată o iniţiativă comună de cercetare intitulată „A îmbătrâni frumos în societatea informaţională”. În plus, întreprinderile, industria, furnizorii de servicii etc. vor fi încurajaţi să stabilească un dialog, în special prin intermediul unor platforme tehnologice, pentru a permite apariţia mai rapidă a unor produse, servicii şi sisteme inovatoare.

Context

Acest plan de acţiune este parte integrantă a iniţiativei i2010 a Uniunii Europene - O societate informaţională pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă. Comisia adoptase în prealabil, în 2005, o strategie privind accesibilitatea produselor şi serviciilor online, în timp ce în 2006, la Riga, statele membre au convenit asupra unei agende politice (DE) (EN) (FR) în favoarea unei societăţi informaţionale accesibile bazate pe incluziune.

Îmbătrânirea populaţiei europene este o problemă economică şi socială majoră: în 2020, un sfert din populaţia Europei va avea peste 65 de ani, în vreme ce cheltuielile cu sistemele de pensii şi de sănătate se vor tripla până în 2050. Persoanele în vârstă sunt în acelaşi timp consumatori care nu trebuie neglijaţi, averea globală a acestora depăşind 3 000 de miliarde de euro.

Termeni-cheie ai actului

 • TIC pentru a îmbătrâni frumos: Tehnologii ale informaţiei şi comunicării dedicate serviciilor destinate persoanelor, menite să facă aceste servicii mai accesibile şi mai eficiente pentru populaţia în curs de îmbătrânire, în special în domeniul sănătăţii.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission of June 1st 2005 to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "i2010 - A European Information Society for growth and employment" [COM(2005) 229 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei, din 1 iunie 2005, către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: „i2010 – O societate informaţională europeană pentru creştere şi ocuparea locurilor de muncă” [COM(2005) 229 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Comunicarea Comisiei din 8 noiembrie 2007 către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor: „Iniţiativa europeană i2010 privind e-incluziunea – Participarea la societatea informaţională” [COM(2007) 694 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 03.12.2007

Top