Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Către o industrie a lemnului competitivă şi durabilă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Către o industrie a lemnului competitivă şi durabilă

Comisia prezintă un plan de acţiune menit să consolideze competitivitatea şi durabilitatea industriilor forestiere pentru a face faţă provocărilor economice şi de mediu cu care se va confrunta Uniunea Europeană în viitor, fie că este vorba de schimbările climatice, de inovare, de consolidarea concurenţei mondiale sau de aprovizionarea cu lemn şi energie.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 27 februarie 2008 privind industriile forestiere inovatoare şi durabile din UE – O contribuţie la strategia UE de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă [COM(2008) 113 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Industriile forestiere în cadrul Uniunii Europene (UE) sunt competitive. Ele au o producţie în valoare de 365 de miliarde EUR şi generează o valoare adăugată de circa 120 de miliarde EUR. Aceste industrii asigură locuri de muncă pentru peste trei milioane de persoane în 344 000 de întreprinderi, numeroase dintre acestea fiind situate în zone rurale. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) joacă un rol-cheie în sectoarele prelucrării lemnului şi tipăririi.

Angajate într-un proces de tranziţie către o economie cu un nivel scăzut de emisii de carbon, industriile forestiere trebuie să îşi menţină competitivitatea. Acest sector trebuie să continue să prospere, făcând totodată faţă provocărilor aduse de schimbările climatice, inovare, accesul pe pieţele non-europene şi creşterea costurilor energetice.

Comisia propune mai multe acţiuni menite să îmbunătăţească competitivitatea industriilor forestiere ale UE, concentrându-se pe următoarele domenii:

  • accesul la materii prime;
  • lupta împotriva schimbărilor climatice;
  • inovarea, cercetarea şi dezvoltarea tehnologică;
  • comerţul şi cooperarea cu ţările terţe;
  • comunicarea şi informarea.

Accesul la materii prime

Creşterea cererii de lemn brut pentru energiile regenerabile, nevoile legate de biodiversitate sau activităţile recreative generează o creştere a concurenţei. Diferenţa între cerere şi ofertă dă naştere însă unor costuri mai ridicate. Este important să se promoveze oferta internă de lemn brut pentru a garanta disponibilitatea acestuia. Ca materie primă, lemnul reprezintă costul cel mai important pentru numeroase ramuri ale industriilor forestiere, peste 30 % din costurile totale pentru fabricarea hârtiei şi aproape 70 % din costuri în industria producătoare de cherestea.

Comisia preconizează o gestionare durabilă a pădurilor. Ea încurajează statele membre, industriile şi proprietarii de păduri:

  • să promoveze împădurirea şi reîmpădurirea;
  • să utilizeze biomasa în mod echilibrat, fără a o rezerva exclusiv producţiei de energii regenerabile, pentru a facilita aprovizionarea durabilă a industriilor forestiere cu lemn brut, ceea ce va permite obţinerea unui echilibru mai bun între cerere şi ofertă;
  • să încurajeze o dezvoltare suplimentară a pieţelor hârtiei şi lemnului recuperate, precum şi o amplificare a participării industriei, cu scopul de a spori utilizarea hârtiei şi lemnului recuperate;
  • să continue eforturile de a reduce exploatările forestiere ilegale şi comerţul cu produse derivate din lemn obţinut în mod ilegal.

Lupta împotriva schimbărilor climatice

Pădurile absorb dioxid de carbon, la fel ca şi produsele industriilor forestiere. Stocarea carbonului reprezintă contribuţia acestui sector la lupta împotriva schimbărilor climatice. Reciclarea sporită a hârtiei şi lemnului în locul depozitării la gropile de gunoi prelungeşte capacitatea produselor din lemn de a reţine carbonul. Comisia va examina avantajele şi dezavantajele legate de propunerea de a include în politica sa stocarea carbonului în produsele forestiere.

Creşterea preţurilor la gaze şi energie electrică ameninţă competitivitatea industriilor forestiere. Chiar dacă anumite ramuri ale acestui sector (fabricile de celuloză chimică) sunt producătoare nete de energie, altele (fabricile de hârtie) sunt mari consumatoare de energie. Comisia se concentrează pe planul de acţiune (2007-2009) „O politică energetică pentru Europa”, în vederea creării unei pieţe interne a gazului şi energiei electrice cu adevărat competitive.

Comisia pune accentul pe acţiunile viitoare în contextul schimbărilor climatice şi va continua, în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, evaluarea situaţiei specifice a industriilor care necesită un consum ridicat de energie şi a riscurilor ca producţia să fie în viitor relocalizată către ţări în care limitele emisiilor sunt mai puţin stricte („relocarea emisiilor de dioxid de carbon”).

Inovare

Comisia reaminteşte importanţa inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice pentru susţinerea competitivităţii şi pentru garantarea gestionării durabile a industriilor forestiere. Al şaptelea Program-cadru de cercetare asigură un cadru pentru studierea metodelor de producere a biocombustibililor şi a produselor biochimice pe bază de lemn. Se va adopta o abordare bazată pe stabilirea unor centre de activităţi legate de inovare, pentru a stimula competitivitatea în cadrul lanţului de valori forestier.

Comerţul şi cooperarea cu ţările terţe

Comisia îşi va continua eforturile pentru a garanta accesul la materiile prime de pe piaţa mondială şi eliminarea barierelor tarifare. În acest scop, va lansa un dialog cu ţările terţe.

Informarea şi comunicarea

Ar trebui îmbunătăţite nivelurile de cunoştinţe în ceea ce priveşte produsele şi industriile forestiere. Statele membre, autorităţile regionale şi instituţiile academice şi de învăţământ vor fi invitate să colaboreze în cadrul reţelelor multinaţionale pentru a analiza şi a monitoriza schimbările pe termen lung din cadrul industriilor forestiere.

Context

Toate acţiunile propuse fac obiectul unei consultări publice. Această comunicare constituie o nouă etapă în punerea în aplicare a politicii industriale integrate a UE. Ea completează, de asemenea, planul de acţiune pentru silvicultură.

Ultima actualizare: 10.06.2008

Top