Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisiile poluante provenite de la motoarele diesel şi motoarele alimentate cu gaz (până în 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Emisiile poluante provenite de la motoarele diesel şi motoarele alimentate cu gaz (până în 2013)

Armonizarea cerinţelor tehnice privind emisiile poluante provenite de la motoarele diesel * şi motoarele alimentate cu gaz * vine în sprijinul acţiunii Uniunii Europene (UE) vizând îmbunătăţirea calităţii aerului.

ACT

Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva 2005/55/CE prevede valorile-limită ale emisiilor de gaze şi de particule poluante şi ale opacităţii fumului evacuat de a căror respectare depinde omologarea motoarelor diesel * şi a motoarelor alimentate cu gaz *, precum şi omologarea vehiculelor echipate cu astfel de motoare. Directiva participă în acest fel la obiectivul Uniunii Europene de îmbunătăţire a calităţii aerului, spre o mai bună protecţie a mediului şi sănătate publică.

Emisii de gaze şi de particule poluante, opacitatea fumului evacuat

Într-o primă etapă, valorile-limită stabilite la rândul B1 din tabelele de la anexa I punctul 6.2.1 al directivei au fost obligatorii pentru toate tipurile noi de vehicule şi de motoare începând din 1 octombrie 2005 şi pentru toate vehiculele şi motoarele noi începând din 1 octombrie 2006.

Într-o etapă ulterioară, valorile-limită mai stricte stabilite la rândul B2 din tabelele menţionate anterior devin obligatorii pentru toate tipurile noi de vehicule şi de motoare începând din 1 octombrie 2008 şi pentru toate vehiculele şi motoarele noi începând din 1 octombrie 2009.

Durabilitatea sistemelor de control al emisiilor

Constructorii de automobile trebuie în plus să garanteze că motoarele diesel şi motoarele alimentate cu gaz, a căror conformitate cu standardele stabilite în Directiva 2005/55/CE s-a constatat cu ocazia omologării, respectă aceste standarde pe întreaga durată de utilizare în condiţii normale a vehiculului.

Sisteme de diagnostic la bord

Motoarele diesel şi motoarele alimentate cu gaz, precum şi vehiculele echipate cu acestea, trebuie, de asemenea, să dispună de un sistem de diagnostic la bord (OBD - on-board diagnostic system) care să semnaleze apariţia unei defecţiuni a sistemului de control al emisiilor motorului imediat ce sunt depăşite valorile-limită.

Stimulente fiscale

Statele membre pot accelera, prin intermediul unor stimulente fiscale, introducerea pe piaţă a vehiculelor conforme cu dispoziţiile acestei directive, cu condiţia ca stimulentele în cauză să nu ducă la denaturări ale concurenţei pe piaţa internă.

Domeniu de aplicare

Directiva se aplică emisiilor poluante provenite de la automobile (categoria M, cu excepţia vehiculelor din categoria M1 de mai puţin de 3,5 tone) şi de la vehicule utilitare (categoria N) echipate cu motoare diesel sau motoare alimentate cu gaz.

Context

Pentru mai multă claritate, odată cu introducerea noilor valori-limită ale emisiilor poluante, Directiva 2005/55/CE abrogă şi înlocuieşte Directiva 88/77/CEE. Aceasta se înscrie în cadrul procedurii de omologare CE.

Termeni-cheie ai actului

  • Motor diesel: motor care funcţionează pe baza principiului de aprindere prin comprimare.
  • Motor cu gaz: motor care este alimentat cu gaz natural (GN) sau cu gaz petrolier lichefiat (GPL).

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2005/55/CE

9.11.2005

8.11.2006

JO L 275 din 20.10.2005

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2005/78/CE

19.12.2005

8.11.2006

JO L 313 din 29.11.2005

Directiva 2006/51/CE

10.6.2006

8.11.2006

JO L 152 din 7.6.2006

Ultima actualizare: 06.05.2007

Top