Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisiile provenite de la sistemele de climatizare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Emisiile provenite de la sistemele de climatizare

Armonizarea tehnică privind emisiile care provin din sistemele de climatizare ale autovehiculelor completează acţiunea Uniunii Europene (UE) în domeniul reducerii gazelor fluorurate cu efect de seră.

ACT

Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor şi de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului.

SINTEZĂ

Urmărind obiectivul Protocolului de la Kyoto de reducere a emisiilor de CO2, care sunt responsabile pentru schimbările climatice, Directiva vizează reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră utilizate în sistemele de climatizare * ale autovehiculelor. Aceasta previne, totodată, eventualele obstacole care pot apărea în cadrul pieţei interne în urma adoptării de către statele membre a diferitelor prescripţii tehnice cu privire la acest aspect.

Directiva organizează, astfel, o interdicţie progresivă a sistemelor de climatizare concepute pentru a cuprinde gazele fluorurate cu un potenţial de încălzire globală * mai mare de 150.

Prevederi tehnice

În primul rând, Directiva prevede un control al scurgerilor din sistemele de climatizare concepute pentru a cuprinde gaze cu efect de seră care au un potenţial de încălzire globală mai mare de 150. Astfel, una dintre măsurile tranzitorii interzice aceste sisteme de climatizare, cu excepţia cazului în care rata scurgerilor din sistem nu depăşeşte limitele maxime admise. Această măsură se aplică tipurilor noi de autovehicule din data de 21 iunie 2008 şi autovehiculelor noi din 21 iunie 2009.

În al doilea rând, Directiva prevede interzicerea totală a sistemelor de climatizare concepute pentru a cuprinde gaze fluorurate cu un potenţial de încălzire globală mai mare de 150. Interdicţia vizează tipurile noi de autovehicule din data de 1 ianuarie 2011 şi se aplică tuturor autovehiculelor noi din data de 1 ianuarie 2017.

De asemenea, Directiva cuprinde prevederi privind dotarea ulterioară şi reîncărcarea sistemelor de climatizare.

Domeniu de aplicare

Autovehiculele vizate de directivă sunt autoturismele în proprietate personală (autovehicule din categoria M1) şi autovehiculele utilitare uşoare (autovehicule din categoria N1, clasa 1).

Directiva 2006/40/CE reprezintă prima etapă dintr-un pachet legislativ privind sistemele de climatizare. Acte legislative noi introduc prevederi administrative privind procedura de omologare CE de tip şi o procedură de testare armonizată pentru detectarea scurgerilor, prevăzută pentru a măsura nivelul scăpărilor de gaze fluorurate cu un potenţial de încălzire globală mai mare de 150.

Context

În urma aprobării Protocolului de la Kyoto de către Uniunea Europeană (UE) (Decizia 2002/358/CE) şi, prin urmare, a angajamentelor asumate cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, mai multe state membre au prevăzut reglementarea emisiilor care provin de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor. Pentru ca noile reglementări să nu împiedice libera circulaţie a autovehiculelor pe piaţa internă, trebuie să se armonizeze normele tehnice privind sistemele de climatizare. Prezenta directivă este prevăzută în cadrul procedurii de omologare CE de tip.

Termeni-cheie ai actului

  • Sistem de climatizare: orice sistem al cărui obiectiv principal îl reprezintă reducerea temperaturii şi a umidităţii aerului din habitaclul unui vehicul.
  • Potenţial de încălzire globală (GWP): este vorba despre potenţialul de încălzire climatică a unui gaz fluorurat cu efect de seră în raport cu cel al dioxidului de carbon. Acesta este calculat în termeni de încălzire pentru 100 de ani a unui kilogram de gaz, comparativ cu un kilogram de CO2. Valorile pertinente ale GWP sunt cele publicate în al treilea raport de evaluare adoptat de către Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice („valori GWP publicate în 2001 de către IPCC”)

Referinţe

Act

Intrare în vigoare

Termen de transpunere în statele membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2006/40/CE

4.7.2006

4.1.2008

JO L 161 din 14.6.2006

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 706/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a dispoziţiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor şi a unui test armonizat pentru măsurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare [Jurnalul Oficial L 161 din 22.6.2007].

Directiva 2007/37/CE a Comisiei din 21 iunie 2007 de modificare a anexelor I şi III la Directiva 70/156/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora [Jurnalul Oficial L 161 din 22.6.2007].

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră [Jurnalul Oficial L 161 din 14.6.2006]. UE stabileşte reguli pentru limitarea, utilizarea, recuperarea şi distrugerea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră, etichetarea produselor şi a echipamentelor care cuprind aceste gaze, notificarea informaţiilor privind aceste gaze, interzicerea punerii pe piaţă a produselor şi echipamentelor care cuprind aceste gaze, precum şi formarea şi certificarea personalului în legătură cu aceste gaze.

Ultima actualizare: 04.07.2011

Top