Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI

Strategia elaborată de Comisia Europeană ca răspuns la rezultatele grupului la nivel înalt „CARS 21” stabileşte ca obiectiv dezvoltarea durabilă a industriei autovehiculelor. Stimularea competitivităţii sectorului pe scena mondială, prin îmbunătăţirea cadrului de reglementare şi un acces mai larg la pieţele străine, rămâne astfel strâns legată de realizarea de progrese în domeniul siguranţei şi al respectării mediului înconjurător.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul european şi Consiliu din 7 februarie 2007 intitulată „Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI - Poziţia Comisiei privind raportul final al grupului la nivel înalt CARS 21” [COM(2007) 22 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Strategia pentru dezvoltarea durabilă a industriei autovehiculelor stabileşte un echilibru între stimularea competitivităţii sectorului auto european la nivel mondial şi înregistrarea de progrese constante în materie de siguranţă şi de protecţie a mediului înconjurător.

Provocările industriei autovehiculelor

Industria autovehiculelor reprezintă 3 % din PIB-ul european şi 7 % din locurile de muncă în sectorul de producţie şi se impune ca un sector-cheie al economiei europene.

Concurenţa internaţională mai acerbă, costurile fixe substanţiale, preţurile deosebit de ridicate pentru materiile prime şi energie, surplusul de capacitate structurală, restructurările şi schimbarea locurilor de producţie îngrijorează constructorii, lucrătorii şi consumatorii.

Este esenţial să se creeze un cadru favorabil unei industrii europene a autovehiculelor competitive, pentru ca aceasta să poată anticipa şi înfrunta provocările concurenţei şi să răspundă la acestea într-un mod responsabil şi inovator din punct de vedere social.

Strategie pentru dezvoltarea durabilă a industriei autovehiculelor

Cursul pe care Comisia intenţionează să îl dea industriei autovehiculelor se bazează pe mai multe domenii-cheie semnalate în raportul grupului la nivel înalt „CARS 21”.

  • Piaţa internă: sistemul de omologare CE extins la toate vehiculele

În baza sistemului comunitar de omologare de tip pentru întreg vehiculul (WVTA -Whole Vehicle Type-Approval), constructorii de automobile prezintă un tip de vehicul autorităţilor unui stat membru pentru a obţine omologarea completă a acestuia, atestând conformitatea acestuia cu cerinţele tehnice comunitare, şi pot apoi să comercializeze toate vehiculele de acest tip în întreaga UE doar pe baza certificatului de conformitate.

Acest sistem, pus în aplicare pentru autoturisme, motociclete şi tractoare, şi-a dovedit eficacitatea şi trebuie nu doar menţinut, ci şi extins la toate categoriile de vehicule (vehicule utilitare uşoare, camioane, autocare şi autobuze), în scopul de a îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne.

  • Cadrul de reglementare: simplificare şi internaţionalizare

Treizeci şi opt de directive comunitare vor fi înlocuite de regulamentele internaţionale echivalente ale Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE-ONU). Aplicarea unui singur set de reguli constructorilor de automobile va anula efectul negativ al costului cumulat al legislaţiei asupra competitivităţii care creşte inutil preţul vehiculelor, fără ca acest lucru să afecteze cerinţele în materie de siguranţă şi de protecţie a mediului înconjurător.

De asemenea, se va introduce autotestarea automată sau testarea virtuală în mai multe directive comunitare şi regulamente CEE-ONU, în scopul de a reduce costurile şi de a accelera procedurile de punere în conformitate cu reglementările.

Uniunea Europeană (UE) îşi menţine însă posibilitatea de legiferare independentă faţă de sistemul CEE-ONU.

  • Respect faţă de mediul înconjurător: transporturi rutiere durabile

Autovehiculele generează în UE o parte importantă din emisiile poluante. În consecinţă, este esenţial ca industria automobilelor să se alinieze la orientările din Strategia tematică privind poluarea aerului. Principalele acţiuni pentru reducerea emisiilor poluante provenite de la autovehicule se materializează în prezent prin limitele de emisii Euro 5 şi 6 şi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, prin achiziţii publice.

Demersul integrat pentru reducerea emisiilor de CO2 contribuie la atingerea obiectivului comunitar de 120 g/km de CO2 până în 2012. Dacă îmbunătăţirea tehnologiei motoarelor trebuie să continue în acest sens, alte îmbunătăţiri tehnologice (sisteme de climatizare etc.) şi utilizarea sporită a biocombustibililor vor contribui, de asemenea, la reducerea emisiilor de CO2.

Trebuie să se acorde atenţie sporită, de asemenea, reciclării vehiculelor scoase din uz şi poluării fonice emise de autovehicule.

Consideraţiile privind energia, atât în ceea ce priveşte costul, cât şi aprovizionarea, pot, de asemenea, să influenţeze în viitor deciziile referitoare la forma şi funcţionarea autovehiculelor.

Statele membre vor participa la efortul comun de a garanta transporturi rutiere durabile, printr-o mai bună gestionare a traficului, prin îmbunătăţirea conduitei la volan sau prin alte stimulente fiscale.

  • Siguranţa rutieră: contribuţia la un efort comun

O strategie eficientă pentru siguranţa rutieră trebuie să se bazeze pe interacţiunea dintre îmbunătăţirile în ceea ce priveşte tehnologia vehiculelor, infrastructura rutieră, conduita şoferilor şi aplicarea legii.

Măsuri cum ar fi sporirea vizibilităţii vehiculelor utilitare grele sau introducerea tehnologiilor avansate de siguranţă (vehiculele inteligente) contribuie deja la realizarea obiectivului Comisiei Europene de reducere la jumătate a numărului victimelor accidentelor produse pe drumurile europene până în 2010.

Trebuie să se depună în continuare noi eforturi în ceea ce priveşte sistemele de control electronic al stabilităţii, dispozitivele de avertizare pentru folosirea centurilor de siguranţă, folosirea obligatorie a luminilor diurne şi sistemele de frânare de urgenţă.

  • Comerţul şi pieţele externe: participarea la o concurenţă globală echitabilă

Industria europeană a autovehiculelor trebuie să beneficieze de un mediu de operare echitabil la nivel mondial.

Dacă armonizarea tehnică la nivel mondial a reglementărilor referitoare la autovehicule în cadrul acordurilor din 1958 şi din 1998 ale CEE-ONU joacă un rol în acest sens, trebuie să se acorde o atenţie deosebită şi îmbunătăţirii accesului la pieţe, prin semnarea unor acorduri bilaterale sau regionale, în special cu ţările din Asia de Sud-Est, şi prin aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală la scară mondială.

  • Cercetarea şi dezvoltarea: cheia competitivităţii

Sectorul autovehiculelor, bazată în mod tradiţional pe producţie, se bazează din ce în ce mai mult pe informaţie şi, în prezent, este cel mai mare investitor industrial european în domeniul cercetării şi dezvoltării (în jur de 5 % din cifra de afaceri a sectorului).

Atât în interesul competitivităţii sectorului, cât şi al siguranţei şi al protecţiei mediului, este crucial să se încurajeze cercetarea industrială, dezvoltarea şi demonstrarea tehnologiei în domeniile strategice (vehicule inteligente, vehicule nepoluante, biocombustibili de a doua generaţie, pile cu hidrogen, pile de combustie etc.).

Sprijinirea cercetării şi dezvoltării se va baza în mod special pe cel de al 7-lea Program-cadru, dar şi pe instituţiile de finanţare europene şi pe parteneriatele public-privat.

  • Piaţa internă: fiscalitate şi concurenţă

Trebuie să se înregistreze progrese şi în domeniul fiscal, în special în ceea ce priveşte impozitele pentru autoturisme şi stimulentele fiscale, precum şi în domeniul concurenţei pe piaţa pieselor de schimb, astfel încât toţi mecanicii auto să aibă acces la informaţiile tehnice necesare pentru repararea şi întreţinerea autovehiculelor.

Context

Strategia Comisiei pentru industria autovehiculelor se bazează pe rezultatele grupului la nivel înalt „CARS 21”, înfiinţat pentru a elabora un sistem competitiv de reglementare a sectorului autovehiculelor pentru secolul XXI. Acest grup la nivel înalt a reunit principalele părţi interesate (reprezentanţi ai sectorului autovehiculelor, state membre, membri ai Parlamentului European, ONG-uri, Comisia) pentru a discuta probleme cruciale pentru viitorul sectorului şi a prezentat recomandările sale într-o foaie de parcurs la sfârşitul anului 2005.

Comisia speră că activităţile realizate pentru sectorul autovehiculelor, precum şi bilanţul la jumătatea perioadei prevăzut pentru 2009 vor contribui, ca exemplu, la metodologia de elaborare a politicilor industriale.

See also

  • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina Comisiei Europene referitoare la un sistem competitiv de reglementare privind sectorul autovehiculelor pentru secolul XXI (CARS 21 (EN))

Ultima actualizare: 28.02.2007

Top