Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roamingul în rețelele de telefonie mobilă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roamingul în rețelele de telefonie mobilă

Obiectivul acestui regulament este de a asigura că utilizatorii de telefoane mobile nu plătesc prețuri excesive pentru serviciile de roaming din Uniunea Europeană (apeluri, mesaje text și utilizarea internetului) când călătoresc pe teritoriul UE.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare).

SINTEZĂ

Obiectivul-cheie al acestui regulament este de a spori competiția pe piața pentru utilizatorii de telefoane mobile care își folosesc telefoanele pentru apeluri, mesaje text sau accesarea internetului atunci când călătoresc peste hotare în UE. Aceasta se numește „roaming”.

Regulamentul introduce două schimbări principale.

Conform noilor norme UE privind roamingul, care au intrat în vigoare la 1 iulie 2012, vor exista reduceri suplimentare ale plafoanelor tarifelor pe care oamenii le plătesc pentru serviciile de roaming în timpul călătoriilor pe teritoriul UE. Utilizarea internetului mobil pentru a accesa hărți, fotografii, rețele sociale și e-mailul devine tot mai accesibilă în călătoriile în alte țări UE, la fel ca efectuarea sau primirea de apeluri vocale și mesaje text, ca urmare a noilor plafoane tarifare.

De asemenea, începând de la 1 iulie 2012, persoanele care călătoresc în afara UE primesc un mesaj text de avertizare, un e-mail sau o fereastră pop-up când se apropie de 50 euro pentru descărcările de date sau de nivelul pe care l-au stabilit în prealabil. Aceasta extinde sistemul de atenționare care există în prezent în UE.

De la 1 iulie 2014, consumatorii pot alege un contract de roaming separat înainte de a călători sau, unde este disponibil, un furnizor de servicii de date mobile în roaming direct într-o rețea vizitată. Prin urmare, consumatorii pot compara cu ușurință ofertele de roaming (independent de alte servicii mobile) și beneficiază de prețuri mai mici.

De la 1 iulie 2014, consumatorii de roaming plătesc doar 19 cenți per minut pentru a efectua un apel, maximum 5 cenți per minut pentru a primi un apel, maximum 6 cenți pentru a trimite un mesaj text și maximum 20 de cenți per megabyte (MB) pentru a descărca date sau pentru a naviga pe internet în timpul călătoriilor în străinătate (taxat per kilobyte utilizat).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

1.7.2012

-

JO L 172, 30.6.2012

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și de modificare a Directivei 2002/21/CE.

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) [Jurnalul Oficial L 108 din 24.4.2002].

PROPUNERE

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012. [COM(2013)0627 final din 11.9.2013 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Obiectivul propunerii este realizarea unei piețe unice pentru comunicațiile electronice în care cetățenii și întreprinderile să poată avea acces la serviciile de comunicații electronice oriunde sunt furnizate în UE (fără restricții transfrontaliere sau costuri suplimentare nejustificate) și în care întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice să poată funcționa și să le poată furniza indiferent de locul în care sunt stabilite în UE și de locul în care clienții lor se află în UE.

În ceea ce privește roamingul, propunerea caută soluții precum garantarea unor niveluri ridicate de protecție a consumatorilor și condiții comerciale comune în această privință în toată UE, inclusiv măsuri destinate să elimine treptat suprataxele pentru serviciile mobile de roaming și să garanteze accesul la internetul deschis.

Data ultimei actualizări: 05.02.2014

Top