Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tractoare agricole sau forestiere: procedura de omologare CE de tip

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tractoare agricole sau forestiere: procedura de omologare CE de tip

Procedura comunitară de omologare CE de tip a tractoarelor agricole sau forestiere a fost adaptată și a devenit obligatorie. Domeniul său de aplicare este extins, cu această ocazie, la alte categorii de vehicule agricole sau forestiere, în special la remorci și la echipamentul remorcat interschimbabil.

ACT

Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva 2003/37/CE modernizează procedura comunitară de omologare CE de tip pentru vehiculele agricole sau forestiere introdusă prin Directiva 74/150/CEE. Sistemul comunitar de omologare completă devine obligatoriu pentru tractoarele agricole sau forestiere din categoriile T1, T2 și T3, începând cu 1 iulie 2005 pentru noile tipuri de vehicule și începând cu 1 iulie 2009 pentru toate vehiculele noi introduse în circulație. Sistemul de omologare se aplică, de asemenea, categoriei T4.3, tractoare agricole sau forestiere, pentru noile tipuri de vehicule începând din 29 septembrie 2013.

Pentru celelalte categorii de vehicule, după ce toate directivele speciale pentru o categorie de vehicule sunt adoptate, statele membre aplică această directivă:

  • la trei ani de la intrarea în vigoare a ultimei directive speciale care mai rămâne de adoptat pentru noile tipuri de vehicule;
  • la șase ani de la intrarea în vigoare a ultimei directive speciale care mai rămâne de adoptat, pentru toate vehiculele puse în funcțiune.

La cererea constructorilor, statele membre pot, de asemenea, să aplice această directivă unui nou tip de vehicul începând cu intrarea în vigoare a tuturor directivelor speciale în cauză.

Domeniu de aplicare

Vehiculele vizate de procedura de omologare CE de tip sunt: orice tractor , orice remorcă și orice echipament remorcat interschimbabil , incomplet sau completat, destinat utilizării în agricultură sau silvicultură.

Cu toate acestea, se pot acorda derogări pentru vehicule produse în serie mică, vehicule sfârșit de serie sau vehicule care beneficiază de progrese tehnice neacoperite de o directivă specială.

Domeniul de aplicare a procedurii este astfel extins la noi categorii de vehicule agricole. Inițial, Directiva 74/150/CEE viza exclusiv tractoarele agricole sau forestiere.

Procedura de omologare

Procedura de omologare CE de tip garantează controlul permanent al conformității vehiculelor cu cerințele tehnice comunitare. Într-o primă etapă, un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată prezentată de un constructor este conformă cu cerințele tehnice impuse de Directiva 2003/37/CE. Statul membru emite apoi constructorului un certificat de omologare CE de tip. În continuare, constructorul eliberează un certificat de conformitate pentru fiecare vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată pe care o fabrică, asigurând astfel că acestea sunt conforme tipului omologat.

Pentru vehiculele montate în mai multe etape se organizează o procedură de omologare CE de tip în mai multe trepte . Fiecărui constructor asociat procesului de fabricație i se eliberează câte un certificat de omologare CE de tip pentru etapa de fabricație care îl privește.

Clauze de salvgardare

Un stat membru poate considera că un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată, care îndeplinește condițiile din Directiva 2003/37/CE, sau care este deja însoțit(ă) de un certificat de conformitate, prezintă, cu toate acestea, un risc grav pentru siguranța rutieră, calitatea mediului sau securitatea la locul de muncă. Statul membru poate, în acel caz, să refuze să acorde omologarea de tip sau să refuze, pentru o perioadă de cel mult șase luni, înmatricularea sau punerea în circulație a acestor vehicule pe teritoriul său. Statul membru informează imediat celelalte state membre și Comisia cu privire la decizia sa, menționând motivele care stau la baza ei.

Context

Directiva 2003/37/CE se bazează pe principiul armonizării totale. Procedura de omologare CE de tip pentru tractoarele agricole sau forestiere devine astfel obligatorie și înlocuiește armonizarea facultativă pusă în aplicare din 1990. Constructorii de tractoare agricole sau forestiere puteau atunci să aleagă între obținerea unei omologări comunitare complete în conformitate cu directivele comunitare și obținerea unei omologări naționale pe baza cerințelor tehnice impuse de fiecare stat membru. De acum înainte, omologarea de tip a unui vehicul într-un singur stat membru va autoriza introducerea sa pe piață și înmatricularea în Uniunea Europeană pe baza certificatului de conformitate.

Directiva 2003/37/CE asigură astfel armonizarea procedurii de omologare de tip a tractoarelor agricole sau forestiere cu cele ale autovehiculelor și remorcilor lor și ale autovehiculelor cu două sau trei roți. Sistemul comunitar de omologare completă este obligatoriu pentru aceste vehicule începând din octombrie 1998 și respectiv iunie 1999.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2003/37/CE

9.7.2003

31.12.2004

JO L 171 din 9.7.2003

Act/acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

Modificările și corectările succesive aduse Directivei 2003/37/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți [Jurnalul Oficial L 24 din 29.1.2008].

Directiva codifică Directiva 74/347/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți, care este una dintre directivele speciale ale sistemului de omologare CE de tip. Directiva 2008/2/CE stipulează că statele membre pot refuza înmatricularea sau interzice punerea în circulație sau utilizarea tractoarelor ale căror ștergătoare de parbriz nu respectă cerințele stabilite prin prezenta directivă. Tractorul trebuie să fie echipat astfel încât conducătorul să poată avea un câmp vizual suficient în condiții normale de circulație rutieră și de activitate pe câmp și în pădure.

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului Europeanși al Consiliului din 5februarie 2013 privind omologareași supravegherea pieței pentru vehiculele agricoleși forestiere [Jurnalul Oficial L 60 din 2.3.2013].

Regulamentul stabilește norme armonizate privind cerințele administrative și tehnice de omologare de tip a vehiculelor agricole și forestiere și privind supravegherea pieței vehiculelor respective.

Directiva 2003/37/CE, într-o primă etapă, a limitat aplicarea obligatorie a procedurii de omologare CE de tip pentru întregul vehicul la vehicule din categoriile T1, T2, T3 și T4.3 și nu a oferit toate cerințele necesare pentru aplicarea pe bază voluntară a omologării CE de tip pentru întregul vehicul la alte categorii. Prin urmare, prezentul regulament permite constructorilor să aplice omologarea UE de tip pentru întregul vehicul la toate categoriile care intră sub incidența prezentului regulament pe bază voluntară, și anume:

  • tractoare (categoriile T și C);
  • remorci (categoria R);
  • echipamente remorcate interschimbabile (categoria S).

În ceea ce privește următoarele tipuri de vehicule, producătorul poate să opteze pentru omologare în conformitate cu prezentul regulament sau pentru respectarea normelor naționale relevante:

  • remorci (categoria R) și echipamente remorcate interschimbabile (categoria S);
  • tractoare cu șenile (categoria C);
  • tractoare cu roți cu destinație specială (categoriile T4.1 și T4.2).

Ultima actualizare: 06.02.2014

Top