Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Personalul trenurilor transfrontaliere – condiții de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Personalul trenurilor transfrontaliere – condiții de muncă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2005/47/CE privind acordul asupra anumitor aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor care prestează servicii feroviare de interoperabilitate transfrontalieră

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

ASPECTE-CHEIE

  • Acordul stabilește un echilibru între:
    • nevoia de a asigura o protecție adecvată a sănătății și securității lucrătorilor mobili care prestează servicii feroviare de interoperabilitate transfrontalieră și
    • nevoia de flexibilitate în conducerea întreprinderilor de transport feroviar în cadrul unei rețele feroviare integrate a Uniunii Europene (UE).
  • Acordul le garantează lucrătorilor o perioadă de odihnă zilnică de 12 ore consecutive și pauze de 30-45 de minute. Actul limitează timpul de conducere zilnic la nouă ore pentru o tură de zi și la opt ore pentru o tură de noapte.
  • De asemenea, acordul le oferă angajatorilor mai multă flexibilitate deoarece, în circumstanțe excepționale, aceștia pot scurta perioadele de odihnă zilnică la nouă ore, în loc de 11, conform prevederilor Directivei 2003/88/CE privind organizarea timpului de lucru.
  • Țările UE pot să păstreze sau să introducă norme mai favorabile decât cele stabilite în prezenta directivă.
  • Directiva nu poate fi utilizată pentru a justifica un nivel redus de protecție a lucrătorilor în cazurile în care legislația națională existentă prevede o protecție mai bună.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 27 iulie 2005. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 27 iulie 2008.

CONTEXT

Prezenta directivă face parte din cadrul general pentru interoperabilitatea sistemelor feroviare din UE. O rețea feroviară mai bine integrată va permite UE o reducere a transportului rutier și o diminuare a efectelor nocive ale acestuia. Prin implicarea partenerilor sociali, aceasta vizează asigurarea unor condiții de muncă satisfăcătoare pentru lucrătorii implicați în servicii feroviare interoperabile.

* TERMENI-CHEIE

Lucrător mobil: orice membru al unui personal de tren care este însărcinat cu servicii de interoperabilitate transfrontalieră timp de mai mult de o oră pe baza unei ture zilnice.

Serviciu de interoperabilitate transfrontalieră: exploatarea trenurilor care aparțin unei țări pe căile ferate ale altei țări.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2005/47/CE a Consiliului din 18 iulie 2005 privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federația Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar (JO L 195, 27.7.2005, pp. 15-17)

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu — Impactul economic și social al acordului anexat la Directiva 2005/47/CE, încheiat la 27 ianuarie 2004 între partenerii sociali, asupra anumitor aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar [COM(2008) 855 final, 15.12.2008]

Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, pp. 9-19)

Data ultimei actualizări: 06.09.2016

Top