Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordurile de reglementare a serviciilor aeriene dintre țările UE și țările din afara UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Acordurile de reglementare a serviciilor aeriene dintre țările UE și țările din afara UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 847/2004 – negocierea și punerea în aplicare a acordurilor de reglementare a serviciilor aeriene dintre țările UE și țările din afara UE

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește o procedură pentru notificarea și autorizarea negocierilor purtate de țările Uniunii Europene (UE) cu țări din afara UE cu privire la acordurile bilaterale de reglementare a serviciilor aeriene (ASA).
 • Obiectivul regulamentului este de a asigura că acordurile existente respectă legislația UE.

ASPECTE-CHEIE

Competența UE

 • În noiembrie 2002, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat dreptul exclusiv al UE de a negocia, semna și încheia ASA internaționale cu țările din afara UE când acordurile se referă la chestiuni care sunt de competența exclusivă a UE.
 • La data adoptării hotărârii Curții, exista un număr mare de ASA care nu respectau legislația UE. De atunci, un număr mare dintre acestea au fost aduse în conformitate cu legislația UE.

Obiectiv

Acele ASA care nu respectă legislația UE trebuie să fie modificate pentru:

 • a se asigura securitatea juridică în astfel de acorduri pentru ambele părți;
 • a se garanta tuturor companiilor aeriene din UE dreptul de stabilire în cadrul UE, inclusiv accesul nediscriminatoriu pe piață la rutele dintre toate țările UE și țările din afara UE în care existau ASA.

Modificarea unui ASA

Există două moduri de modificare a unui ASA:

 • Acordurile orizontale – care acționează în numele țărilor UE în cauză care au ASA bilaterale cu o țară din afara UE, Comisia Europeană negociază un acord unic cu acea țară din afara UE.
 • Negocierile bilaterale – care modifică sau înlocuiesc fiecare ASA individual.

Norme și procedură pentru negocieri bilaterale

 • O țară a UE poate iniția negocieri bilaterale pentru a modifica sau înlocui un ASA care este parțial de competența UE dacă respectă normele și procedura stabilite în regulament:
  • negocierile să includă clauzele standard relevante, concepute în comun de țările UE și Comisie și să se respecte procedura de notificare;
  • țara notifică în scris intențiile sale Comisiei.
 • Dacă, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, Comisia stabilește că negocierile ar putea submina obiectivele negocierilor UE care se desfășoară deja cu țara din afara UE și/sau ar putea conduce la un acord incompatibil cu dreptul UE, Comisia trebuie să informeze țara UE în consecință.
 • O țară a UE nu poate încheia cu o țară din afara UE niciun acord nou care reduce numărul operatorilor de transport aerian din UE autorizați să furnizeze servicii între teritoriul său și țara în cauză.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 30 mai 2004.

CONTEXT

Politica externă în domeniul aviației – Acorduri orizontale

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 847/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind negocierea și punerea în aplicare a acordurilor de reglementare a serviciilor aeriene dintre statele membre și țările terțe (JO L 157, 30.4.2004, pp. 7-17)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare (JO L 240, 24.8.1992, pp. 8-14)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 2408/92 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 13.10.2016

Top