Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protejarea mării și a lanțului alimentar împotriva efectelor compușilor organostanici

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protejarea mării și a lanțului alimentar împotriva efectelor compușilor organostanici

Interzicerea utilizării anumitor compuși chimici pe nave și la confecționarea plaselor poate proteja mediul marin și sănătatea umană.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave

SINTEZĂ

Interzicerea utilizării anumitor compuși chimici pe nave și la confecționarea plaselor poate proteja mediul marin și sănătatea umană.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul încorporează în legislația Uniunii Europene (UE) normele cuprinse în Convenția privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenția AFS)* a Organizației Maritime Internaționale (OMI). Obiectivul acestuia este de a interzice compușii organostanici la toate navele care intră în porturile din UE, pentru a reduce sau a elimina efectele adverse ale acestor produse.

ASPECTE-CHEIE

Ce sunt compușii organostanici?

Compușii organostanici sunt produse chimice din vopseaua antivegetativă utilizată pe coca sau pe plasele navelor. Aceste acoperiri de suprafață acționează ca biocide, menite să împiedice depunerea de alge, moluște și alte organisme care reduc viteza de deplasare a navelor.

Care sunt efectele lor?

Acești compuși sunt foarte toxici pentru organismele marine (larve, midii, stridii și pești) și, din acest motiv, au fost interziși în numeroase țări ale UE.

Regulamentul se aplică:

  • navelor care navighează sub pavilionul unei țări a UE;
  • navelor care nu navighează sub pavilionul unei țări a UE, dar sunt exploatate sub autoritatea unei țări a UE;
  • navelor care intră într-un port dintr-o țară a UE, dar care nu intră sub incidența celor două puncte anterioare.

Regulamentul nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare sau altor nave aflate în proprietatea unui stat, indiferent dacă este vorba despre o țară din UE sau nu, și utilizate în scopuri guvernamentale.

Actul impune următoarele restricții:

  • începând cu 1 iulie 2003, compușii organostanici care acționează ca biocide în sistemele antivegetative nu se mai pot aplica pe navele care navighează sub pavilionul unei țări a UE;
  • începând cu 1 ianuarie 2008, navele care intră într-un port dintr-o țară a UE trebuie fie să nu aibă aplicat niciun strat cu compuși organostanici care acționează ca biocide, fie să aibă aplicat un al doilea strat, care să împiedice scurgerea acestor compuși din sistemul antivegetativ neconform subiacent.

Inspecție și avizare

Regulamentul introduce un sistem de inspecție și avizare pentru navele care navighează sub pavilionul unei țări a UE. Acesta impune ca:

  • navele cu tonaj brut de cel puțin 400 să fie inspectate și certificate, indiferent de ruta parcursă;
  • navele cu o lungime de cel puțin 24 de metri, dar cu un tonaj brut mai mic de 400 trebuie doar să dețină o declarație de conformitate cu regulamentul sau cu Convenția AFS;
  • nu este avută în vedere inspectarea sau certificarea navelor cu o lungime mai mică de 24 de metri, în majoritate ambarcațiuni de agrement și de pescuit.

Regulamentul (CE) nr. 536/2008 al Comisiei, care modifică regulamentul inițial, stabilește modul în care navele care navighează sub pavilionul unei țări din afara UE trebuie să respecte restricțiile. Acesta impune ca:

  • navele care navighează sub pavilionul unui stat care este parte la Convenția AFS să facă dovada conformității printr-un certificat internațional de sisteme antivegetative;
  • navele care navighează sub pavilionul unui stat care nu este parte la Convenția AFS să dețină o declarație de conformitate emisă de statul de pavilion în conformitate cu Convenția AFS și cu rezoluția Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) al OMI.

TERMENI-CHEIE

* Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave : un acord care interzice utilizarea compușilor organostanici dăunători în vopselele antivegetative utilizate la nave și care creează un mecanism de prevenire a posibilei utilizări viitoare a altor substanțe în sistemele antivegetative.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la sistemele antivegetative pe site-ul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă.

REFERINȚE

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 782/2003

10.5.2003

-

JO L 115, 9.5.2003, pp. 1-11

Act(e) de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 536/2008

4.7.2008

-

JO L 156, 14.6.2008, p. 10-11

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87, 31.3.2009, pp. 109-154

Data ultimei actualizări: 25.08.2015

Top