Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri

Standardele valabile în întreaga UE pentru mecanicii de locomotivă:

ACT

Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar

SINTEZĂ

Standardele valabile în întreaga UE pentru mecanicii de locomotivă:

 • facilitează operarea serviciilor feroviare între țările UE;
 • sporesc încrederea publicului în sistemele feroviare;
 • creează o piață a muncii mai flexibilă pentru mecanicii de locomotivă.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește condițiile și procedurile de certificare a mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemele feroviare din UE.

ASPECTE-CHEIE

La punerea în aplicare a directivei, țările UE pot să îi scutească pe mecanicii de locomotivă care își desfășoară activitatea în exclusivitate pe:

 • metrouri, tramvaie și alte sisteme feroviare ușoare;
 • rețele separate de restul sistemului feroviar, care sunt destinate exclusiv pentru serviciile de transport de persoane și de marfă locale, urbane și suburbane;
 • infrastructură feroviară privată;
 • secțiuni de linie feroviară închise temporar traficului normal.

Certificarea mecanicilor de locomotivă

Mecanicii de locomotivă trebuie să aibă capacitatea fizică și calificările necesare. De asemenea, aceștia trebuie să dețină următoarele documente:

 • un permis care să confirme că mecanicul satisface cerințele minime referitoare la starea de sănătate și psihologică, are studii de bază și aptitudini profesionale generale;
 • un certificat complementar armonizat care să indice căile ferate și tipurile de trenuri pentru care mecanicul de locomotivă este autorizat.

Obținerea unui permis și a unui certificat

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să aibă vârsta de cel puțin 20 de ani, deși țările UE pot să elibereze permise solicitanților de la vârsta de 18 ani, valabilitatea acestora fiind limitată la propriul teritoriu;
 • au beneficiat de o formare de bază și satisfac cerințele medicale stabilite în directivă;
 • fac dovada că au o stare fizică și mentală corespunzătoare supunându-se unui examen medical efectuat de un medic recunoscut de către autoritatea competentă;
 • dovedesc că sunt într-o stare psihologică corespunzătoare supunându-se unui examen medical efectuat de un psiholog recunoscut de către autoritatea competentă;
 • fac dovada că au abilitățile profesionale și, dacă este cazul, lingvistice corespunzătoare.

Autoritatea competentă trebuie să emită permisul în termen de o lună de la primirea documentelor necesare. Permisul este valabil 10 ani.

Care este rolul autorităților naționale competente?

Autoritatea numită de către o țară a UE pentru eliberarea permisului mecanicului de locomotivă are mai multe sarcini, printre care:

 • eliberarea și actualizarea permiselor, eliberarea de duplicate și suspendarea și retragerea permiselor, dacă este necesar;
 • asigurarea examinărilor periodice și a verificărilor;
 • asigurarea publicării și a actualizării unui registru de persoane și organisme acreditate sau recunoscute (medici, formatori, examinatori etc.);
 • ținerea și actualizarea unui registru al permiselor care au fost eliberate, modificate, suspendate, anulate sau declarate pierdute sau distruse sau care au expirat;
 • supravegherea procesului de certificare a mecanicilor de locomotivă și realizarea verificărilor necesare la bordul trenurilor care călătoresc în UE.

Întreprinderile feroviare trebuie:

 • să țină un registru cu toate certificatele complementare armonizate emise, care expiră, modificate, suspendate, anulate sau declarate pierdute sau distruse;
 • să stabilească un sistem de monitorizare a mecanicilor lor de locomotivă și să ia măsuri imediate în cazul în care capacitatea unui mecanic de locomotivă de a-și exercita profesia este pusă la îndoială.

Până pe 29 octombrie 2018, toți mecanicii de locomotivă trebuie să dețină permise și certificate în conformitate cu prezenta directivă.

Directiva a fost modificată prin Directiva 2014/82/UE. Modificările au inclus schimbări minore în cerințele pentru eliberarea unui permis și a unui certificat în vederea asigurării unei aplicări uniforme în toate țările UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2007/59/CE

4.12.2007

3.12.2009

JO L 315, 3.12.2007, pp. 51-78

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/82/UE

15.7.2014

1.7.2015

JO L 184, 25.6.2014, pp. 11-15

ACTE CONEXE

2010/17/CE: Decizia Comisiei din 29 octombrie 2009 privind adoptarea parametrilor de bază pentru registrele de evidență a permiselor de mecanici de locomotivă și a certificatelor complementare prevăzute de Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 8, 13.1.2010, pp. 17-31).

Regulamentul (UE) nr. 36/2010 al Comisiei din 3 decembrie 2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare și formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 13, 19.1.2010, pp. 1-27)

2011/765/UE: Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2011 privind criteriile pentru recunoașterea centrelor de formare implicate în formarea mecanicilor de locomotivă, criteriile pentru recunoașterea examinatorilor responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă și criteriile pentru organizarea examinărilor în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 314, 29.11.2011, pp. 36-40)

2011/766/UE: Recomandarea Comisiei din 22 noiembrie 2011 cu privire la procedura de recunoaștere a centrelor de formare și a examinatorilor pentru mecanici de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 314, 29.11.2011, pp. 41-46)

2014/89/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 februarie 2014 privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligațiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (JO L 45, 15.2.2014, pp. 36-39)

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top