Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța maritimă: Comitetul pentru siguranța maritimă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța maritimă: Comitetul pentru siguranța maritimă

Acest regulament instituie un Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS). Acesta sprijină și face recomandări Comisiei cu privire la punerea în aplicare a legislației UE privind siguranța maritimă, prevenirea poluării și condițiile de trai și de muncă ale membrilor echipajelor la bordul navelor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie Comitetul COSS, format din reprezentanți ai țărilor UE și prezidat de Comisie. Rolul acestuia este de a ajuta la actualizarea și modificarea la timp a legislației maritime a UE. Comitetul centralizează activitatea desfășurată anterior de mai multe comitete instituite în temeiul diferitor legi ale UE în acest domeniu.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Activitatea COSS cuprinde o varietate amplă de aspecte vizate de legislația maritimă a UE, cum ar fi:

  • instalațiile de recepție portuare (unde navele își pot depozita deșeurile sau reziduurile de marfă), pentru a reduce deversările în mare și a preveni astfel poluarea marină;
  • echipamentele maritime: siguranța produselor - dar și a serviciilor - furnizate pentru construirea, convertirea, întreținerea navelor (maritime și de navigație interioară) și a structurilor maritime precum platformele petroliere;
  • navele de pasageri, siguranța feriboturilor și a navelor de croazieră și condițiile de trai la bord;
  • nivelurile minime de pregătire a marinarilor.

Normele internaționale

Numeroase evoluții ale legislației maritime a UE au la bază modificări convenite în cadrul unor organizații internaționale, cum ar fi Organizația Maritimă Internațională sau Organizația Internațională a Muncii.

Procedura de verificare a conformității

Pentru a garanta că nu există niciun conflict între legislația maritimă a UE și acordurile încheiate la nivel internațional, țările UE și Comisia cooperează și se coordonează pentru a defini o poziție comună la nivelul UE.

Există o procedură de verificare a conformității, care permite COSS să examineze eventualele modificări aduse unei convenții sau rezoluții adoptate la nivel internațional care ar duce la o scădere a standardelor UE. La inițiativa Comisiei sau la solicitarea unei țări a UE poate fi convocată o întrunire de urgență a COSS pentru a examina modificările în cauză și a emite un aviz cu privire la măsurile adecvate la nivelul UE.

De asemenea, ca măsură de precauție, Comisia poate solicita țărilor UE, dacă este cazul, să suspende sau să amâne eventuale planuri de a accepta sau de a aplica modificarea internațională în cauză.

Competențele COSS

Activitatea COSS accelerează și simplifică încorporarea normelor internaționale în legislația UE, permițând aplicarea directă a modificărilor aduse acestor norme după o verificare prealabilă a conformității lor.

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 stabilește normele și principiile privind competențele de punere în aplicare ale Comisiei Europene (comitologia). Prin intermediul COSS, țările UE controlează exercitarea de către Comisie a competențelor de punere în aplicare ce i-au fost delegate prin diferitele directive și regulamente adoptate în domeniul legislației maritime a UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 19 decembrie 2002.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Direcției Generale Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 2099/2002

19.12.2002

19.12.2002

JO L 324, 29.11.2002, pp. 1-5

Data ultimei actualizări: 15.03.2015

Top