Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Încărcarea și descărcarea vrachierelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Încărcarea și descărcarea vrachierelor

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/96/CE – cerințele și procedurile UE pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva îmbunătățește procedurile privind siguranța vrachierelor la încărcarea și descărcarea mărfurilor solide în vrac în porturile Uniunii Europene (UE).
 • Directiva are ca scop reducerea riscului de distrugere a navelor în timpul încărcării și descărcării.
 • Directiva armonizează normele pentru nave și terminale și pentru cooperarea și comunicarea dintre acestea.

ASPECTE-CHEIE

 • Legislația se aplică terminalelor* UE și vrachierelor care le utilizează pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor solide în vrac, indiferent de pavilionul acestora.
 • Țările UE trebuie să asigure că:
  • operatorii terminalelor au certitudinea că vrachierele care acostează și propriile terminale respectă legislația;
  • planurile de încărcare și de descărcare în conformitate cu Convenția SOLAS 1974 sunt agreate între comandantul navei și reprezentantul terminalului înainte de începerea oricărei operațiuni;
  • autoritățile naționale previn sau opresc orice operațiune în cazul în care consideră că ar periclita siguranța navei sau a echipajului;
  • se efectuează inspecții regulate, inclusiv inspecții neanunțate, în timpul operațiunilor de încărcare și de descărcare pentru verificarea respectării legislației. Rezultatele inspecțiilor sunt trimise Comisiei Europene o dată la trei ani.
 • Comandanții de nave sunt permanent responsabili pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor aflate sub comanda lor.
 • Reprezentanții terminalelor trebuie să înștiințeze comandantul în legătură cu informații relevante, precum denumirea danei și echipamentul disponibil în locul în care operațiunea va avea loc, înainte de sosirea navei.
 • Reprezentanții terminalelor trebuie să raporteze comandantului navei orice deficiențe constatate la navă sau la echipamentul terminalului în timpul încărcării sau descărcării. Dacă este necesar, acestea trebuie remediate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 5 februarie 2002. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 5 august 2003.

TERMEN-CHEIE

* Terminal: orice instalație fixă, plutitoare sau mobilă, echipată și utilizată pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor uscate în vrac în sau din vrachiere.

ACT

Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor (JO L 13, 16.1.2002, pp. 9-20)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/96/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 14.03.2016

Top