Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transport fluvial sigur și eficient: serviciile de informații fluviale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transport fluvial sigur și eficient: serviciile de informații fluviale

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2005/44/CE privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme privind utilizarea serviciilor de informații fluviale (RIS)* armonizate. Aceste norme sunt concepute pentru a se garanta siguranța, eficiența navigației interioare și respectul pentru mediu în UE. Normele se aplică canalelor, râurilor, lacurilor și porturilor care permit traficul navelor între 1 000 și 1 500 de tone.

ASPECTE-CHEIE

 • Serviciile de informații fluviale cuprind:
  • informații geografice, hidrologice și administrative privind căile navigabile („informații privind pasele de navigație”);
  • informații care afectează deciziile imediate, pe termen mediu și lung privind navigația („informații tactice și strategice privind traficul”);
  • acțiuni în cazul unui accident („sprijin pentru atenuarea catastrofelor”);
  • statistici, servicii vamale, redevențe de cale navigabilă și taxe portuare.
 • Țările UE trebuie:
  • să asigure ca aplicarea RIS să fie eficientă, să poată fi extinsă și să poată interacționa cu alte sisteme;
  • să furnizeze tuturor utilizatorilor RIS datele relevante privind navigația și planificarea curselor;
  • să stabilească centre RIS în conformitate cu necesitățile regionale;
  • să desemneze autoritățile care să supravegheze aplicarea RIS și schimbul internațional de date.
 • Comisia Europeană este responsabilă pentru definirea, până la termenele stabilite, a orientărilor tehnice pentru planificarea, punerea în aplicare și exploatarea operațională a RIS. Printre acestea se numără:
  • un sistem de afișare a hărților electronice și de informare;
  • rapoarte electronice transmise de nave;
  • notificări către comandanții navelor;
  • sisteme de reperare și de urmărire a navelor;
  • compatibilitatea echipamentelor RIS.
 • Comisia, asistată de un comitet de experți naționali, a dezvoltat cerințe tehnice pentru RIS.

Program de acțiune

În 2006, Comisia a prezentat o comunicare privind un program de acțiune european integrat pentru transportul pe căi navigabile interioare. Cunoscut sub denumirea de Naiades (Navigation and inland waterway action and development in Europe), programul a fost actualizat în 2013 (Naiades II) și s-au stabilit obiective specifice până în anul 2020. Comunicarea Comisiei cu privire la Naiades II are ca scop crearea condițiilor pentru ca transportul pe căile navigabile interioare să devină un mijloc de transport de calitate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 20 octombrie 2005. Țările UE au trebuit să o încorporeze în legislația națională până la 20 octombrie 2007.

CONTEXT

 • UE dispune de peste 37 000 km de canale și râuri care fac legătura dintre orașe și zone economice cheie. Aceste căi navigabile interioare aduc o contribuție majoră unui sistem durabil de transport, reducând congestia și poluarea pe drumurile UE.
 • Portalul serviciilor de informații fluviale

TERMENI-CHEIE

* Servicii de informații fluviale (RIS): acestea sprijină gestionarea traficului și transportului pe căile navigabile interioare și, ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, coordonarea cu alte moduri de transport.

ACT

Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității (JO L 255, 30.9.2005, pp. 152-159)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2005/44/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 25.07.2016

Top