Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Securitate maritimă: accelerarea introducerii petrolierelor cu cocă dublă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Securitate maritimă: accelerarea introducerii petrolierelor cu cocă dublă

Acest regulament accelerează înlocuirea petrolierelor cu cocă simplă cu cele cu cocă dublă sau proiectarea de petroliere echivalente pentru reducerea riscului de poluare accidentală cu hidrocarburi în apele europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2978/94 al Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Cele mai multe petroliere actuale sunt proiectate cu „cocă simplă”. La navele de acest tip, petrolul din rezervoare este separat de apa de mare numai printr-un fund şi o placă laterală. În cazul deteriorării acestei plăci ca urmare a unei coliziuni sau a unei eşuări, există riscul de a se vărsa în mare conţinutul rezervoarelor, ceea ce cauzează o poluare gravă. O modalitate eficace de a evita acest risc este de a prevedea, în jurul rezervoarelor, o a doua placă internă, la o distanţă suficientă faţă de prima placă. Acest model, cunoscut drept „cocă dublă”, protejează rezervoarele împotriva deteriorării, reducând astfel riscul de poluare.

După accidentul navei Exxon Valdez din 1989, Statele Unite (SUA), nemulţumite de ineficacitatea standardelor internaţionale privind prevenirea poluării cauzate de nave, a adoptat în 1990 un Act privind poluarea cu hidrocarburi (Oil Pollution Act – OPA 90). Acest act a impus în mod unilateral cerinţele privind coca dublă atât la petrolierele noi, cât şi la cele existente. Ca urmare a acestei măsuri unilaterale din partea americanilor, Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) (EN) s-a văzut nevoită să ia poziţie şi a instituit în 1992 standardele privind coca dublă în cadrul Convenţiei internaţionale pentru prevenirea poluării cauzate de nave (MARPOL) (EN). Această convenţie impune, pentru toate petrolierele cu o capacitate brută de încărcare de cel puţin 600 de tone livrate începând din iulie 1996, construcţia cu cocă dublă sau conform unor cerinţe de proiectare echivalente. Prin urmare, după această dată nu s-au mai construit petroliere de această capacitate cu cocă simplă. Pentru petrolierele cu cocă simplă şi cu o capacitate de încărcare brută de cel puţin 20 000 de tone livrate înainte de 6 iulie 1996, convenţia impune alinierea la standardele privind coca dublă cel târziu în momentul în care acestea împlinesc 25 sau 30 de ani, în funcţie de prezenţa sau absenţa din construcţia acestora a rezervoarelor cu balast separat.

Ţinând cont de dificultatea transformării unui petrolier cu cocă simplă într-unul cu cocă dublă şi de faptul că limitele de vârstă specificate se apropie de finalul duratei de viaţă comercială a unei nave, atât sistemul american, cât şi Convenţia MARPOL au drept rezultat eliminarea treptată a petrolierelor cu cocă simplă. Cu toate acestea, din cauza diferenţelor dintre sistemul american şi cel internaţional, după anul 2005, petrolierele cu cocă simplă interzise în apele SUA din cauza vârstei lor vor începe să fie exploatate în alte părţi ale lumii, inclusiv în Uniunea Europeană (UE), sporind riscul de poluare în zonele respective.

Comisia este preocupată de situaţia descrisă mai sus, cifrele indicând un număr mai mare de accidente în cazul navelor mai vechi. De aceea, Comisia consideră necesară o reacţie adecvată din partea UE, cu aplicare înainte de 2005, acest termen-limită fiind important pentru că el reprezintă data de la care petrolierele cu cocă simplă interzise în apele SUA vor începe a fi utilizate în apele europene.

Scopul acestui regulament al UE este deci reducerea riscului de poluare accidentală cu petrol a apelor europene prin accelerarea introducerii navelor cu cocă dublă. Regulamentul vizează toate petrolierele cu o capacitate brută de încărcare de cel puţin 5 000 de tone care intră sau ies dintr-un port sau un terminal marin aflat sub jurisdicţia unei ţări a UE, indiferent de pavilionul acestora sau de arborarea pavilionului unei ţări a UE. De asemenea, acest regulament vizează şi petrolierele cu o capacitate brută de încărcare de cel puţin 600 de tone pentru transportul de ţiţei greu.

Petrolierele cu cocă simplă nu au dreptul de a fi utilizate sub pavilionul unei ţări a UE şi nici nu au permisiunea de intrare în porturile sau terminalele marine aflate sub jurisdicţia unei ţări a UE după anii menţionaţi mai jos, calculaţi în funcţie de data livrării navei:

  • Pentru petrolierele din categoria 1:
  • Pentru petrolierele din categoriile 2 şi 3:

Sistemul de evaluare a stării tehnice (Condition Assessment Scheme – CAS) se va aplica tuturor tipurilor de petroliere din categoriile 2 şi 3 care au împlinit 15 ani până în 2005. CAS este un sistem complementar de verificări amănunţite concepute anume pentru detectarea punctelor slabe din structura petrolierelor cu cocă simplă.

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 417/2002

27.3.2002

JO L 64 din 7.3.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2099/2002

19.12.2002

JO L 324 din 29.11.2002

Regulamentul (CE) nr. 1726/2003

21.10.2003

JO L 249 din 1.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 2172/2004

7.1.2005

JO L 371 din 18.12.2004

Regulamentul (CE) nr. 457/2007

20.5.2007

JO L 113 din 30.4.2007

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

JO L 87 din 31.3.2009

Regulamentul (CE) nr. 1163/2009

21.12.2009

JO L 314 din 1.12.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 417/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 29.08.2011

Top