Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Domeniul de nivelul 1 .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Domeniul de nivelul 1 „.eu”

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește modalitatea de punere în aplicare a sufixului „.eu”, cunoscut și ca domeniu de nivel 1 (TLD). În special, regulamentul prevede desemnarea unui registru și stabilirea unui cadru general de politică în care acesta va funcționa.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de nivel 1 „.eu” conferă Uniunii Europene (UE) propria identitate pe internet. Scopul acestuia este sporirea vizibilității UE pe Internet și a opțiunilor utilizatorilor în ceea ce privește numele de domeniu și promovarea dezvoltării comerțului electronic pe piața internă.

Crearea domeniului de nivel 1 „.eu” este unul dintre obiectivele stabilite în planul de acțiune eEuropa 2002 în vederea accelerării comerțului electronic și a promovării utilizării internetului.

Domeniul „.eu” vine în completarea celor care există deja în UE și nu le înlocuiește. Acesta oferă utilizatorilor opțiunea unei identități paneuropene pe Internet (în special pentru site-urile internet sau adresele de e-mail).

Obiective

Punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu” răspunde mai multor obiective:

 • promovarea utilizării rețelelor de internet și sporirea opțiunilor utilizatorilor prin asigurarea unei alternative la domeniile existente de nivel 1 care cuprind coduri de țară (de exemplu, „.fr” pentru Franța sau „.it” pentru Italia) sau domenii generice globale de nivel 1 (de exemplu, „.com”, „.net”);
 • îmbunătățirea interoperabilității serverelor transeuropene prin asigurarea disponibilității serverelor de nume „.eu” în UE;
 • sporirea vizibilității pieței interne a UE în rețeaua globală și promovarea imaginii UE în rețelele informaționale globale.

Registrul

Registrul este administrat de un ONG în baza unui contract cu Comisia Europeană.

Acesta are următoarele atribuții:

 • înregistrarea numelor de domenii din TLD „.eu” prin operatori de registru acreditați pentru domeniul „.eu”, pentru întreprinderi, organizații sau persoane fizice stabilite sau rezidente în UE;
 • adoptarea politicii de înregistrare pentru TLD „.eu” prin consultare cu Comisia și cu alte părți interesate, în conformitate cu normele de politică publică;
 • impunerea de taxe legate direct de costurile suportate;
 • punerea în aplicare a politicii de soluționare extrajudiciară a oricăror conflicte privind numele de domenii sau deciziile luate de registru;
 • adoptarea și punerea în aplicare a procedurilor pentru acreditarea operatorilor de registru „.eu”;
 • asigurarea integrității bazelor de date cu nume de domenii.

Cadrul politicii

Comisia este însărcinată cu adoptarea normelor de politică publică referitoare la punerea în aplicare și funcționarea TLD-ului „.eu” și a principiilor de politică publică privind înregistrarea. Aceste norme cuprind în mod special:

 • o politică de reglementare extrajudiciară a litigiilor;
 • politica publică privind înregistrarea speculativă și abuzivă a numelor de domenii;
 • politica privind posibila revocare a numelor de domenii;
 • subiecte legate de limbă și de concepte geografice;
 • tratamentul drepturilor de proprietate intelectuală și al altor drepturi.

Rezervarea drepturilor

UE păstrează toate drepturile referitoare la TLD-urile „.eu”, inclusiv, în special, drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi asupra bazelor de date.

Punerea în aplicare

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare, eficacitatea și funcționarea TLD-ului „.eu” din doi în doi ani.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 30 aprilie 2002.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați domeniul de nivelul 1 „.eu” pe site-ul internet al Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu” (JO L 113, 30.4.2002, pp. 1-5)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 733/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare, funcționarea și eficacitatea domeniului de prim nivel „.eu” [COM(2015) 680 final, 18.12.2015]

Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu” și a principiilor de înregistrare (JO L 162, 30.4.2004, pp. 40-50). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 07.04.2016

Top