Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norme privind promovarea transportului pe căile navigabile interioare în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Norme privind promovarea transportului pe căile navigabile interioare în UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Alături de regulamentele de modificare aferente, acest regulament stabilește normele unei politici privind capacitatea flotei UE.
 • Obiectivul regulamentului este de a încuraja dezvoltarea unui transport durabil și competitiv pe căile navigabile interioare.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE cu un tonaj al flotei de peste 100 000 de tone și ale căror ape interioare se leagă cu cele ale altor țări din UE au obligația de a stabili un Fond pentru navigația interioară (cu fonduri de rezervă separate pentru navele pentru marfă uscată*, navele-cisternă* și remorcherele-împingătoare*).
 • Regulamentul vizează navele care transportă marfă în scopuri comerciale. Există diferite excepții, cum ar fi pentru navele care circulă pe Dunăre sau care sunt utilizate exclusiv pentru depozitarea mărfurilor sau pentru dragare.
 • 718/1999, acest fonduri trebuiau administrate de autoritățile naționale și puteau fi utilizate în două situații:
  • în cazul unei „perturbări grave a pieței” de transport pe căi navigabile interioare (în sensul Directivei 96/75/CE); și
  • la cererea unanimă a organizațiilor care reprezintă transportul pe căile navigabile interioare. La începutul anului 2014, aceste fonduri de rezervă nu fuseseră utilizate niciodată.
 • Regulamentul (CE) nr. 718/1999 cuprindea o regulă „vechi pentru nou”. Aceasta însemna că orice proprietar care dorea să aducă în flotă o navă nouă trebuia fie să taie pentru fier vechi tonajul navei vechi, fie să plătească o sumă de bani. Această regulă a luat sfârșit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 411/2003, ea putând fi reactivată, cu sau fără măsurile de îmbunătățire structurală, numai în cazul unei perturbări grave a pieței de tipul celor la care se face referire în Directiva 96/75/CE.

O serie extinsă de măsuri

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 546/2014, domeniul de aplicare a măsurilor disponibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 718/1999 a fost modificat și extins. Printre măsuri se numără:

 • ajutorul (cum ar fi informațiile) acordat transportatorilor fluviali care se retrag pentru obținerea unei pensii anticipate sau pentru transferul la o altă activitate economică;
 • programe de calificare sau recalificare pentru acei membri ai echipajelor care se retrag;
 • îmbunătățirea capacităților de navigare pe căi interioare, precum și a cunoștințelor și a logisticii, pentru a proteja dezvoltarea și viitorul profesiei;
 • încurajarea operatorilor-proprietari să facă parte din asociații profesionale și să consolideze organizațiile care reprezintă transporturile pe căi navigabile interioare la nivelul UE;
 • încurajarea modernizării navelor pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și siguranța;
 • încurajarea inovării în ceea ce privește navele și performanțele lor de mediu îmbunătățite;
 • încurajarea utilizării fondurilor de rezervă alături de instrumente financiare precum Orizont 2020 și mecanismul Conectarea Europei.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 se aplică de la 29.4.1999. Regulamentul (UE) nr. 546/2014 se aplică de la 18.6.2014.

TERMENI-CHEIE

* Nave pentru marfă uscată: nave care transportă marfă uscată (de exemplu cereale).

* Nave-cisternă: nave care transportă marfă în stare lichidă (de exemplu petrol).

* Remorchere-împingătoare: nave care au rolul de a împinge alte nave, cum sunt barjele, fără a transporta însă marfă.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 al Consiliului din 29 martie 1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare (JO L 90, 2.4.1999, pp. 1-5)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 718/1999 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 96/75/CE a Consiliului din 19 noiembrie 1996 privind sistemele de navlosire și de stabilire a prețurilor în transportul național și internațional pe căile navigabile interioare în Comunitate (JO L 304, 27.11.1996, pp. 12-14). A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 181/2008 al Comisiei din 28 februarie 2008 de stabilire a anumitor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotelor comunitare în vederea promovării transportului pe căile navigabile interioare (versiune codificată) (JO L 56, 29.2.2008, pp. 8-12)

Data ultimei actualizări: 09.02.2016

Top