Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autovehicule și remorcile acestora: controlul rutier al vehiculelor utilitare (până în 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autovehicule și remorcile acestora: controlul rutier al vehiculelor utilitare (până în 2018)

Creșterea traficului în Uniunea Europeană (UE) ridică probleme similare privind siguranța și mediul înconjurător pentru toate țările UE. În vederea asigurării siguranței rutiere, a protecției mediului și a unor condiții echitabile de concurență, UE armonizează controlul tehnic rutier al autovehiculelor și al remorcilor acestora în cadrul UE. Aceste aspecte se aplică vehiculelor utilitare menite pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor.

ACT

Directiva 2000/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate

SINTEZĂ

Această directivă stabilește cadrul legal și completează regulamentele privind controalele anuale obligatorii în cadrul stațiilor de testare pentru vehiculele utilitare rutiere, în temeiul Directivei 2009/40/CE (care a abrogat directiva 96/96/CE în 2009 și a fost abrogată, la rândul ei, de Directiva 2014/45/UE, care se aplică începând cu 20 mai 2018).

Controalele rutiere sunt controale neanunțate asupra unui vehicul utilitar care circulă într-o țară a Uniunii Europene (UE). Acestea sunt efectuate de către autoritățile rutiere, portuare, sau orice alte autorități competente.

Această directivă prevede compunerea controlului tehnic rutier din unu, două sau toate aspectele următoare:

controlul vizual al stării de mentenanță a autovehiculului care circulă pe rețeaua rutieră;

controlul documentelor care dovedesc efectuarea controlului tehnic rutier, iar în cazul în care conducătorul auto face dovada acestora, se va verifica și fișa de revizie tehnică rutieră;

control pentru depistarea nivelului precar de întreținere (anvelope uzate, sistem de frânare defect etc.). În acest caz, inspectorul va lua în considerare cele mai recente documente și orice alte certificate privind siguranța.

Directiva prevede introducerea unor controale rutiere de către țările UE, care se vor efectua periodic și în mod adecvat, fără discriminare în ceea ce privește naționalitatea conducătorului auto sau înmatricularea vehiculului. Acestea vor acoperi în fiecare an o selecție semnificativă și reprezentativă de vehicule utilitare din toate categoriile.

La fiecare doi ani, țările UE trebuie să transmită Comisiei informații privind numărul de vehicule utilitare verificate în ultimii doi ani.

Controalele rutiere stipulate în directivă trebuie efectuate în conformitate cu o listă de verificare (anexa II). Certificatul care atestă rezultatele controlului la fața locului se va înmâna conducătorului vehiculului. Conducătorul auto trebuie să fie capabil să îl prezinte la cerere pentru a simplifica sau evita controalele ulterioare.

Dacă nivelul precar de întreținere necesită o inspecție mai detaliată, vehiculul poate fi supus unui control mai amănunțit în cadrul unei stații de inspecție tehnică.

Utilizarea unui vehicul utilitar pe drumurile publice este imediat interzisă dacă:

rezultatele unui control în trafic arată că vehiculul nu îndeplinește standardele stabilite în directivă (anexa II: Sisteme de frânare, emisii de gaze de eșapament), sau

dacă se constată că vehiculul nu respectă Directiva 2009/40/CE în cadrul unui control tehnic ulterior efectuat la un centru de testare aprobat și

dacă acesta constituie un risc major pentru pasageri sau alți participanți la trafic.

Defecțiunile grave ale unui vehicul aflat în proprietatea unui nerezident trebuie raportate autorităților din țara UE unde este înmatriculat vehiculul. Țara unde s-a identificat defecțiunea poate solicita ulterior luarea unor măsuri împotriva contravenientului. În cazurile în care se iau astfel de măsuri, țara de înmatriculare trebuie să notifice țara unde s-a constatat defecțiunea cu privire la măsura luată împotriva contravenientului în cauză.

Comisia are competența de a defini anumite standarde minime și metode pentru testare și de a le alinia la progresul tehnic.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2000/30/CE

10.8.2000

9.8.2002

L 203, 10.8.2000, pp. 1-8

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2000/30/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Anexele I și II

Directiva 2010/47/UE (JO L 173, 8.7.2010, pp. 33-46).

ACTE CONEXE

Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE (JO L 127, 29.4.2014, pp. 134-218).

Recomandarea 2010/379/CE a Comisiei din 5 iulie 2010 privind analiza de risc a defecțiunilor identificate în timpul controalelor tehnice rutiere (la vehiculele utilitare) în conformitate cu Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 173, 8.7.2010, pp. 97-105).

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European referitor la aplicarea de către statele membre a directivei 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate Perioada de raportare 2009-2010 [COM(2013) 303 final, 24.5.2013].

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind aplicarea de către statele membre a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate Perioada de raportare 2011-2012 [COM(2014) 569 final, 12.9.2014].

Ultima actualizare: 13.08.2015

Top