Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul pentru un internet mai sigur 2009-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programul pentru un internet mai sigur 2009-2013

Mediul online este din ce în ce mai accesibil. Cu toate că aduce anumite avantaje, el expune utilizatorii la diverse riscuri. Minorii, care utilizează din ce în ce mai mult internetul, sunt şi deosebit de vulnerabili. Programul pentru un internet mai sigur are ca obiectiv îmbunătăţirea siguranţei copiilor în mediul online, prin combaterea nu doar a conţinutului ilegal, ci şi a comportamentelor dăunătoare.

ACT

Decizia 1351/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de stabilire a unui program comunitar multianual privind protecţia copiilor care utilizează internetul şi alte tehnologii de comunicare.

SINTEZĂ

Prin această decizie se instituie un program comunitar pentru un internet mai sigur pentru perioada 2009-2013 care urmăreşte obiectivele Programului pentru un internet mai sigur (Safer Internet Plus), lansat în 2005.

Programul are ca scop îmbunătăţirea siguranţei copiilor în mediul online şi se axează pe două obiective:

 • o mai bună cunoaştere a utilizării noilor tehnologii de către copii;
 • identificarea şi combaterea riscurilor la care aceştia sunt expuşi.

Programul vizează nu doar conţinutul ilegal şi periculos, ci şi comportamentele dăunătoare.

Acţiuni

Programul este pus în aplicare prin intermediul a patru linii de acţiune:

 • sensibilizarea publicului. Acţiunile de sensibilizare vizează în special copiii, părinţii şi profesorii lor. Scopul lor este de a creşte difuzarea de informaţii pertinente unui număr cât mai mare de utilizatori cu privire la riscuri şi la metodele de prevenire. Aceste măsuri prevăd elaborarea şi difuzarea de instrumente rentabile de sensibilizare şi crearea unor puncte de contact care să permită obţinerea de sfaturi pe aceste teme;
 • combaterea conţinutului ilegal şi a comportamentelor dăunătoare din mediul online. Aceste activităţi urmăresc reducerea volumului de conţinut ilegal care circulă online şi abordarea problemelor distribuirii pe internet a materialelor pornografice cu minori şi a practicilor de hărţuire online şi de manipulare psihologică în scopul unor abuzuri sexuale („grooming”). Programul prevede punerea la dispoziţia publicului a unor puncte de contact accesibile la nivel european pentru semnalarea în mod eficient a acestor abuzuri. De asemenea, acesta urmăreşte combaterea comportamentelor dăunătoare prin abordarea aspectelor psihologice şi sociologice, favorizând totodată utilizarea de soluţii tehnice. Mai mult, programul promovează cooperarea la nivel naţional, european şi internaţional, prin încurajarea factorilor interesaţi să facă schimb de informaţii şi de cele mai bune practici;
 • promovarea unui mediu online mai sigur. Aceste activităţi urmăresc încurajarea iniţiativelor de autoreglementare şi de coreglementare între părţile interesate. Obiectivul lor este de a stimula participarea copiilor la crearea unui mediu online mai sigur;
 • stabilirea unei baze de cunoştinţe. Această bază de cunoştinţe va fi constituită din utilizările cunoscute şi emergente ale mediului online de către copii, precum şi din riscurile şi consecinţele inerente acestor utilizări. Se prevede stabilirea acestei baze de cunoştinţe în cooperare cu persoanele specializate în domeniul siguranţei copiilor în mediul online la nivel european.

Punerea în aplicare

Următoarele entităţi juridice pot participa la program:

 • statele membre ale Uniunii Europene;
 • ţările membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb care sunt părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European;
 • ţările în curs de aderare şi ţările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum şi ţările din Balcanii de Vest şi din vecinătatea Europei, în conformitate cu acordurile privind participarea acestora la programe comunitare;
 • toate ţările terţe care sunt părţi la un acord internaţional încheiat cu Comunitatea.

Comisiei îi revine responsabilitatea de a pune în aplicare întreg programul şi de a pregăti programele de lucru anuale, pentru care este asistată de un comitet de gestionare.

Programului i s-a alocat un pachet financiar global de 55 de milioane EUR pentru perioada 2009-2013.

Context

Programul pentru un internet mai sigur garantează compatibilitatea şi complementaritatea cu alte politici, programe şi acţiuni comunitare, în special cu iniţiativa i2010: societatea informaţională şi mass-media în serviciul creşterii şi ocupării locurilor de muncă, cu programele comunitare pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică şi cu programul Daphné III.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1351/2008/CE

24.12.2008-31.12.2013

-

JO L 348 din 24.12.2008

Ultima actualizare: 26.05.2009

Top