Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța rutieră: greutatea maximă și dimensiunile autorizate pentru camioane, autobuze și autocare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța rutieră: greutatea maximă și dimensiunile autorizate pentru camioane, autobuze și autocare

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva nr. 96/53/CE – dimensiunile și greutatea vehiculelor comerciale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește limite maxime pentru vehiculele grele de marfă, autobuzele și autocarele care efectuează transporturi internaționale pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

Actul impune respectarea de către societățile naționale de transport a standardelor stabilite pentru transportul internațional.

ASPECTE-CHEIE

În traficul internațional și național, directiva a stabilit limite maxime privind dimensiunile:

vehiculelor de marfă care au o greutate de peste 3,5 tone;

vehiculelor de călători care transportă peste nouă persoane.

În traficul internațional directiva stabilește, de asemenea, limite maxime privind greutatea și anumite alte caracteristici ale vehiculelor definite în anexele directivei.

Ce se permite?

În transportul internațional, orice vehicule care depășesc limitele stabilite nu pot utiliza șoselele unei țări a UE decât dacă dețin permise speciale.

În transportul național, vehiculele care depășesc limitele stabilite cu privire la dimensiuni nu pot utiliza șoselele unei țări a UE. Cu toate acestea, există mai multe derogări de la aceste limite, inclusiv pentru:

lungimea vehiculelor cu caracteristici aerodinamice concepute pentru creșterea eficienței energetice;

lungimea vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri, precum lemnul;

greutatea vehiculelor care transportă containere în cazul transportului combinat*.

Vehiculelor dintr-o țară a UE care se încadrează în limitele stabilite trebuie să li se permită să utilizeze drumurile altei țări a UE, cu posibila excepție a unor sectoare de drum limitate, precum satele mici sau locurile de interes deosebit, unde pot fi stabilite limite mai mici de către administrație. Țărilor UE li se permite să aibă limite mai ridicate în ceea ce privește greutatea pentru transportul național pe teritoriile lor, precum și să testeze noi tehnologii pe vehiculele care depășesc limitele stabilite pentru o perioadă de timp limitată.

Conformitatea

Țările UE trebuie să se asigure că vehiculele pot dovedi că respectă normele furnizând:

fie plăcuța fabricantului împreună cu o plăcuță suplimentară care să indice dimensiunile;

fie o singură plăcuță care să le conțină pe ambele de mai sus;

fie un document emis de țara UE în care vehiculul a fost înregistrat și care să conțină aceleași informații.

Aplicarea normelor

Guvernele naționale decid modul de aplicare a normelor și sancțiunile impuse pentru depășirea limitelor. O dată la doi ani trebuie să se trimită la Comisia Europeană un raport care să precizeze:

numărul de verificări efectuate în ultimii doi ani calendaristici;

numărul de vehicule supraîncărcate sau de combinații de vehicule detectate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 17 septembrie 1996. Țările UE au trebuit să o încorporeze în legislația națională până la 16 septembrie 1997.

CONTEXT

Greutate și dimensiuni admise pe drumuri

TERMENI-CHEIE

* Transport combinat: transport de marfă care implică o combinație de transport rutier cu transport feroviar și/sau naval alternativ. Aceste moduri alternative trebuie să fie utilizate pentru cea mai mare parte a călătoriei, în timp ce utilizarea transportului rutier trebuie să fie limitată la o distanță scurtă, la începutul și/sau la sfârșitul călătoriei.

ACT

Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 235, 17.9.1996, pp. 59-75)

Modificările succesive aduse Directivei 96/53/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 10.11.2015

Top