Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Înregistrarea persoanelor la bordul navelor de pasageri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Înregistrarea persoanelor la bordul navelor de pasageri

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/41/CE privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din Uniunea Europeană (UE)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva vizează îmbunătățirea securității și a posibilităților de salvare a pasagerilor și a membrilor echipajelor care călătoresc pe mare.
 • Actul are obiectivul de a garanta că numărul de persoane aflate la bord nu depășește numărul de locuri pentru care a fost autorizată nava, precum și de a facilita activitățile de căutare și de salvare după un accident.

ASPECTE-CHEIE

Numărul de persoane aflate la bord

 • Toate persoanele aflate la bordul navelor de pasageri care părăsesc un port situat în UE trebuie să fie numărate înainte de plecarea navei.
 • Numărul de persoane aflate la bord trebuie să fie comunicat atât căpitanului navei, cât și agentului companiei însărcinat cu înregistrarea pasagerilor sau unei unități a companiei aflată la țărm și având aceeași funcție.
 • Înainte de plecarea unei nave de pasageri, căpitanul acesteia trebuie să se asigure că numărul de persoane aflate la bord nu depășește numărul pe care nava este autorizată să îl transporte.

Informații suplimentare privind persoanele aflate la bord

Când o navă de pasageri pleacă dintr-un port situat în UE pentru o călătorie pe o distanță mai mare de 20 de mile nautice (țările UE pot reduce acest prag), anumite informații privind toate persoanele aflate la bord trebuie strânse și comunicate în maximum 30 de minute de la plecarea navei către agentul companiei însărcinat cu înregistrarea sau către o unitate a companiei aflată la țărm și având aceeași funcție. Aceste informații cuprind:

 • prenumele și numele;
 • sexul;
 • vârsta;
 • orice informații furnizate privind anumite nevoi speciale de îngrijire sau de asistență (când aceste informații sunt oferite voluntar de către un pasager).

Numărarea și înregistrarea informațiilor privind persoanele îmbarcate sunt necesare și pentru navele care pleacă dintr-un port situat în afara UE spre un port din UE, indiferent dacă navele circulă sub pavilionul unei țări din UE sau din afara UE.

Țările UE pot acorda scutiri sau pot solicita derogări în conformitate cu Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS, 1974), dar numai în condițiile stabilite în prezenta directivă.

Fiecare companie responsabilă pentru exploatarea unei nave de pasageri trebuie:

 • să instituie un sistem de înregistrare a informațiilor privind persoanele aflate la bord. Sistemul trebuie să respecte criteriile următoare:
  • lizibilitate;
  • disponibilitate;
  • operativitate (sistemul trebuie să nu cauzeze întârzieri inutile pentru pasagerii care se îmbarcă și/sau debarcă);
  • securitate (protecția datelor împotriva distrugerilor, a pierderilor și a accesului neautorizat);
 • să numească un agent însărcinat cu înregistrarea pasagerilor și cu păstrarea și transmiterea informațiilor.

Directiva 2009/42/CE stabilește modul în care țările UE trebuie să elaboreze statistici privind pasagerii care călătoresc pe mare și care fac escală în porturile UE.

Scutiri sau derogări

Țările UE pot să acorde anumite scutiri sau pot să solicite derogări în ceea ce privește numărarea și înregistrarea pasagerilor pentru:

 • navele care călătoresc exclusiv în zone maritime protejate;
 • servicii regulate cu timpul parcursului între escale mai mic de o oră;
 • servicii regulate într-o zonă unde probabilitatea de a se produce valuri cu o înălțime mai mare de doi metri este sub 10 % și fie distanța parcursă nu depășește 30 de mile de la punctul de plecare, fie există o obligație de serviciu public pentru comunitățile periferice.

Sistemele de înregistrare

Sistemele de înregistrare înființate în acord cu această directivă trebuie să fie aprobate de către țările UE, care au responsabilitatea de a verifica funcționarea corectă a acestora.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 22 iulie 1998. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 ianuarie 1999.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați „Securitatea navelor de pasageri” pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității (JO L 188, 2.7.1998, pp. 35-39)

Modificările succesive aduse Directivei 98/41/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 18.04.2016

Top