Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Serviciile poștale în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Serviciile poștale în UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/6/CE – finalizarea pieței interne a UE pentru servicii poștale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește normele pe care țările UE trebuie să le pună în aplicare pentru finalizarea pieței interne a UE pentru servicii poștale.

ASPECTE-CHEIE

Obligația de serviciu universal

Țările UE trebuie:

 • să se asigure că publicului general i se furnizează în permanență un serviciu poștal de o calitate specificată oriunde în țara acestuia și la un preț accesibil; și, ca atare,
 • să se asigure că punctele de contact și de acces pot răspunde nevoilor utilizatorilor lor și că serviciul universal este garantat cel puțin cinci zile lucrătoare pe săptămână (incluzând o colectare și o livrare pe zi).

Fiecare țară a UE trebuie să asigure că furnizarea serviciului universal îndeplinește următoarele cerințe:

 • un serviciu care să garanteze respectarea cerințelor esențiale;
 • un serviciu identic utilizatorilor care se află în condiții comparabile;
 • disponibil fără niciun fel de discriminare;
 • fără întreruperi sau opriri, excluzând împrejurările excepționale;
 • evoluează în funcție de progresele tehnice, economice și sociale, precum și de nevoile utilizatorilor.

Concurența

Directiva le interzice guvernelor naționale să acorde sau să mențină drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau furnizarea de servicii poștale.

Acordarea licențelor

Țările UE pot stabili proceduri de autorizare, inclusiv licențe individuale pentru a asigura că serviciile poștale respectă cerințele esențiale (inclusiv confidențialitatea corespondenței și securitatea rețelei în cazul transportului de bunuri periculoase) și că serviciul universal este furnizat.

Tarifarea

Tarifele pentru fiecare dintre serviciile care alcătuiesc serviciul universal trebuie să fie:

 • accesibile și să le permită tuturor utilizatorilor, indiferent de poziția geografică și ținând seama de condițiile naționale specifice, să acceseze serviciul;
 • orientate în funcție de costuri și să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient.

Calitatea serviciului

Trebuie să se stabilească și să se publice standarde privind serviciul universal, cu scopul de a asigura un serviciu poștal de bună calitate. Standardele se vor axa pe termenele de livrare și pe regularitatea și fiabilitatea serviciilor.

Pentru serviciile care funcționează între țările UE, directiva impune ca:

 • 85 % din trimiterile din categoria standardizată cea mai rapidă să fie livrate în trei zile după data trimiterii; și
 • 97 % în cinci zile după data trimiterii.

Țărilor UE li se impune luarea mai multor măsuri, inclusiv:

 • să stabilească standarde de calitate pentru corespondența internă și să se asigure că acestea sunt compatibile cu cele stabilite pentru serviciile între țările UE;
 • să notifice standardele lor de calitate pentru serviciile naționale către Comisia Europeană, care le va publica în același mod ca pe cele pentru serviciile între țările UE;
 • să asigure că toți furnizorii de servicii poștale implementează proceduri transparente, simple și necostisitoare de soluționare a reclamațiilor.

Autoritățile naționale de reglementare

 • Fiecare țară a UE trebuie să desemneze una sau mai multe autorități naționale de reglementare care sunt distincte legal și independente operațional de operatorii poștali.
 • În cazul în care serviciile poștale rămân sub controlul sau în proprietatea statului, funcțiile reglementare trebuie să fie separate structural de activitățile legate de proprietate sau control.

În 2010, s-a instituit Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale. Acesta este alcătuit din autoritățile naționale de reglementare pentru servicii poștale și oferă consiliere și sprijin Comisiei.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 27 februarie 2008. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 2010 și, în anumite cazuri, până la 31 decembrie 2012.

CONTEXT

Serviciile poștale

ACT

Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității (JO L 52, 27.2.2008, pp. 3-20)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2008/6/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei din 10 august 2010 de instituire a Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale (JO C 217, 11.8.2010, pp. 7-9)

Data ultimei actualizări: 20.01.2016

Top