Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transportul de mărfuri și de călători pe căile navigabile interioare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transportul de mărfuri și de călători pe căile navigabile interioare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1356/96 – norme privind transportul de mărfuri sau de călători pe căile navigabile interioare între țările UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul regulamentului este de a garanta faptul că operatorii care transportă mărfuri sau călători pe căile navigabile interioare au libertatea de a furniza aceste servicii de transport între țările UE.

ASPECTE-CHEIE

 • Regulamentul se aplică transportului de mărfuri sau de călători pe căile navigabile interioare între țările UE și în tranzit prin acestea.
 • Toți operatorii care transportă mărfuri sau călători pe căile navigabile interioare pot să furnizeze aceste servicii între țările UE, cu condiția ca aceștia:
  • să fie înregistrați într-o țară a UE în conformitate cu legislația din țara respectivă;
  • să aibă dreptul în țara respectivă de a efectua transport internațional de mărfuri sau de călători pe căile navigabile interioare;
  • să folosească nave înregistrate într-o țară a UE sau, dacă nu au nave înregistrate, să posede un certificat de membru al flotei unei țări a UE;
  • să respecte cerințele stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 3921/91 în temeiul cărora operatorii nerezidenți pot transporta mărfuri sau călători pe căile navigabile interioare într-o țară a UE (servicii denumite „cabotaj”).
 • Convenția revizuită privind navigația pe Rin (Convenția de la Mannheim) și Convenția privind navigația pe Dunăre (Convenția de la Belgrad) prevăd norme speciale privind drepturile operatorilor din țările din afara UE. De asemenea, astfel de norme speciale pot rezulta și din alte acorduri sau tratate internaționale la care UE este parte semnatară.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 2 august 1996.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la căile navigabile interioare de pe site-ul web al Comisiei Europene.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1356/96 al Consiliului din 8 iulie 1996 privind normele comune aplicabile transportului de mărfuri sau de călători pe căile navigabile interioare între statele membre în vederea instituirii libertății de a furniza aceste servicii de transport (JO L 175, 13.7.1996, pp. 7-8)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CEE) nr. 3921/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 de stabilire a condițiilor în care transportatorii nerezidenți pot transporta mărfuri sau călători pe căile navigabile interioare în interiorul unui stat membru (JO L 373, 31.12.1991, pp. 1-3)

Data ultimei actualizări: 22.09.2016

Top