Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tunelurile rutiere: normele de siguranță din UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tunelurile rutiere: normele de siguranță din UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/54/CE privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva prevede un set de standarde minime de siguranță cu privire la diversele aspecte organizaționale, structurale, tehnice și operaționale ale tunelurilor rutiere care fac parte din infrastructura transeuropeană de transport desemnată.

ASPECTE-CHEIE

Cerințe de siguranță

 • Directiva urmărește să se asigure că toate tunelurile cu o lungime mai mare de 500 m, indiferent dacă sunt în exploatare, în construcție sau în stadiul de proiect, și care fac parte din rețeaua rutieră transeuropeană sunt conforme cu noile standarde armonizate de siguranță.

Autoritatea administrativă

 • Fiecare țară UE trebuie să desemneze una sau mai multe autorități administrative, responsabile pentru toate aspectele de siguranță a tunelurilor. Autoritățile adoptă toate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea cu această directivă.
 • Această autoritate poate fi înființată la nivel național, regional sau local. În cazul tunelurilor care traversează granița dintre țări, fiecare dintre țările respective poate desemna o autoritate administrativă sau cele două țări desemnează o autoritate administrativă comună.
 • În cazul în care se dă în exploatare un tunel nou sau urmează să se reconstruiască un tunel existent, este necesară autorizarea prealabilă din partea autorității. Autoritatea are competența de a suspenda sau restricționa funcționarea unui tunel în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de siguranță.
 • Autoritatea administrativă se asigură că se efectuează următoarele sarcini:
  • verificarea și controlul cu regularitate al tunelurilor și elaborarea cerințelor de siguranță conexe;
  • realizarea unor programe organizatorice și operaționale (inclusiv planuri de acțiune în situații de urgență) pentru instruirea și dotarea serviciilor de urgență;
  • definirea procedurii pentru închiderea imediată a unui tunel în situații de urgență;
  • implementarea măsurilor de reducere a riscurilor necesare.

Administratorul tunelului

 • Pentru fiecare tunel situat pe teritoriul unei țări din UE, indiferent dacă acesta este în stadiul de proiectare, construcție sau de exploatare, autoritatea recunoaște, în calitate de administrator al tunelului, organismul public sau privat care răspunde de administrarea tunelului în etapa respectivă. Administratorul tunelului trebuie să întocmească un raport în cazul oricărui incident sau accident semnificativ produs într-un tunel.

Responsabilul cu siguranța

 • Pentru fiecare tunel, administratorul tunelului desemnează, cu aprobarea prealabilă a autorității administrative, un responsabil cu siguranța, acesta coordonând toate măsurile de prevenire și de protecție necesare pentru siguranța utilizatorilor și a personalului de exploatare. Printre sarcinile responsabilului cu siguranța se numără următoarele:
  • coordonarea cu serviciile de urgență și ia parte la pregătirea programelor operaționale;
  • participarea la planificarea, punerea în aplicare și evaluarea operațiunilor de urgență;
  • participarea la întocmirea planurilor de siguranță și a specificațiilor privind instalațiile infrastructurii;
  • verificarea instruirii personalului de exploatare și a serviciilor de urgență și participarea la organizarea exercițiilor, care au loc la intervale de timp regulate;
  • avizarea dării în exploatare a structurii, a echipamentelor și a exploatării tunelurilor;
  • verificarea întreținerii și a reparării structurii și a echipamentului tunelului;
  • participarea la evaluarea oricărui incident sau accident semnificativ.

Inspecțiile periodice

 • Statele membre ale UE se asigură că autoritățile de inspecție efectuează inspecțiile, evaluările și testele.
 • Autoritatea administrativă verifică regularitatea cu care se efectuează inspecțiile de către autoritatea de inspecție pentru a se asigura că toate tunelurile care intră în sfera de aplicare a acestei directive sunt conforme cu normele sale.
 • Perioada dintre două inspecții consecutive ale oricărui tunel dat nu trebuie să depășească șase ani.

Analiza riscurilor

 • La cererea autorității administrative, un organism independent efectuează o analiză a riscurilor pentru un anumit tunel, pe baza unei metodologii unice definite la nivel național. Această analiză ia în considerare toți factorii de proiectare și toate condițiile de trafic care afectează siguranța, în special caracteristicile și tipul de trafic, lungimea și geometria tunelului, precum și numărul estimat de vehicule grele de marfă pe zi.

Rapoarte

 • Din doi în doi ani, țările UE redactează rapoarte referitoare la incendiile produse în tuneluri și la accidentele care afectează în mod clar siguranța utilizatorilor de drumuri din tuneluri, precum și la frecvența și cauzele unor astfel de incidente și le evaluează, furnizând informații cu privire la rolul real și eficiența echipamentelor și a măsurilor de siguranță.

Adaptarea la evoluția tehnologică

 • Comisia are competența de a adapta anexele la această directivă pentru a ține pasul cu evoluția tehnologică.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 30 aprilie 2004. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 30 aprilie 2006.

CONTEXT

Tunelurile reprezintă infrastructuri importante esențiale pentru transportul pe distanțe mari și pentru dezvoltarea economiilor regionale ale UE. Cu toate acestea, accidentele din tuneluri, în special incendiile, pot avea consecințe dramatice și se pot dovedi extrem de costisitoare în ceea ce privește viețile umane, congestionarea sporită a traficului și costurile de poluare și de reparații.

 • Pentru informații suplimentare, consultați pagina „Tuneluri” pe site-ul Comisiei Europene.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din rețeaua rutieră transeuropeană (JO L 167, 30.4.2004, pp. 39-91)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/54/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 20.10.2016

Top