Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța maritimă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Siguranța maritimă

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 96/98/CE – echipamentele maritime

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva prevede norme pentru a garanta siguranța și calitatea echipamentelor maritime de la bordul navelor care arborează pavilionul țărilor UE.

Aceste norme sporesc siguranța la bord, contribuie la combaterea poluării marine și urmăresc garantarea liberei circulații a echipamentelor maritime pe piața internă a UE.

ASPECTE-CHEIE

Această directivă se aplică echipamentelor destinate utilizării:

pe navele existente care arborează pavilioane ale UE;

pe navele noi care arborează pavilioane ale UE, chiar dacă navele respective au fost construite în afara UE.

Evaluarea conformității

Țările UE desemnează organisme responsabile de evaluarea conformității echipamentelor maritime. Scopul acestei evaluări este de a garanta calitatea echipamentelor înainte ca acestea să fie introduse pe piață și la momentul montării acestora la bord.

Echipamentele care întrunesc standardele europene trebuie să poarte un marcaj.

În cazul în care o navă care urmează să fie transferată în registrul unei țări a UE nu este înregistrată în UE, țara respectivă din UE trebuie să inspecteze starea reală a echipamentului și să stabilească dacă acesta respectă standardele UE.

Echipamentele neconforme

Dacă un echipament riscă să compromită sănătatea și/sau siguranța echipajului ori a pasagerilor sau să afecteze mediul marin, țara UE responsabilă trebuie să îl retragă de pe piață și să interzică sau să restricționeze utilizarea acestuia.

Standardele de testare

Este necesară adoptarea unor standarde de testare internaționale privind echipamentele maritime. În cazurile în care organizațiile internaționale nu adoptă standarde într-o perioadă de timp rezonabilă, se pot aplica standardele UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 17 februarie 1997. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 iunie 1998.

Directiva 2014/90/UE abrogă Directiva 96/98/CE începând cu 18 septembrie 2016.

CONTEXT

Transporturile maritime: norme moderne privind echipamentele maritime pentru sporirea siguranței navelor UE

ACT

Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (JO L 46, 17.2.1997, pp. 25-56)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 96/98/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, pp. 146-185)

Data ultimei actualizări: 12.11.2015

Top