Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea pieţei interne a televiziunii mobile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Consolidarea pieţei interne a televiziunii mobile

Anul 2008 a fost crucial pentru extinderea televiziunii mobile în Uniunea Europeană (UE). Comisia încurajează implementarea acestei noi platforme. Ea ţine seama de elementele-cheie necesare pentru a-i determina pe consumatori şi pe operatori să adopte televiziunea mobilă.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic şi Social şi către Comitetul Regiunilor din 18 iulie 2007 – Către o consolidare a pieţei interne a televiziunii mobile [COM(2007) 409 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Televiziunea mobilă constă în transmiterea conţinutului audiovizual către un dispozitiv mobil, cel mai răspândit fiind telefonul mobil. Ea oferă posibilitatea de a viziona orice tip de conţinut, oricând. Această platformă reuneşte caracterul dinamic al telecomunicaţiilor şi diversitatea audiovizualului.

Televiziunea mobilă este considerată un serviciu inovator indispensabil. Această platformă ar putea reprezenta, până în 2015, o piaţă de aproximativ 20 de miliarde EUR şi ar putea atinge între 200 şi 500 de milioane de consumatori la nivel mondial.

Comisia invită toate statele membre şi părţile interesate din acest sector să-şi coordoneze eforturile şi să accelereze implementarea televiziunii mobile în întreaga Europă, pentru a evita ca aceasta să-şi piardă avantajul competitiv în domeniul serviciilor mobile.

Factori-cheie pentru succesul televiziunii mobile

Succesul acestei noi platforme depinde în principal de trei factori:

  • aspectele tehnice. Standardul DVB-H* este prezentat ca fiind tehnologia cea mai adaptată. Comisia încurajează utilizarea unui standard tehnic comun prin înscrierea DVB-H pe lista standardelor Uniunii Europene (UE). O dată ce acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial, statele membre vor avea obligaţia juridică de a promova şi încuraja utilizarea standardului DVB-H, fără a interzice însă utilizarea altor standarde. Întreprinderile sunt invitate să garanteze o interoperabilitate * eficientă, prin promovarea consensului cu privire la utilizarea comună a DVB-H;
  • instituirea unui cadru de reglementare coerent. Statele membre nu aplică aceleaşi reguli pentru autorizarea serviciilor de televiziune mobilă. Comisia doreşte să înlăture obstacolele de reglementare prin stabilirea unui cadru de reglementare coerent, aplicabil tuturor regimurilor de autorizare din UE;
  • accesul la spectrul de frecvenţe radio. Televiziunea mobilă ar putea beneficia de dividendul digital. Din acest motiv, este necesară garantarea unui spectru de calitate, prin coordonarea atribuirii acestor frecvenţe.

Succesul adoptării televiziunii mobile depinde, în egală măsură, de disponibilitatea conţinutului. Televiziunea mobilă nu oferă doar posibilitatea de a urmări televiziune pe suporturi mobile, ci permite şi accesul la servicii audiovizuale la cerere. Aceste noi posibilităţi impun şi o nouă abordare a drepturilor de autor, aşa cum subliniază Comunicarea Comisiei privind conţinutul online.

Context

Această nouă platformă este un exemplu de convergenţă digitală susţinută prin iniţiativa i2010. Dezvoltarea pieţei televiziunii mobile contribuie la competitivitatea UE şi la bunăstarea europenilor în conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona reînnoite pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă.

Termeni-cheie ai actului

  • DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld): sistem de radiodifuziune de semnale video digitale derivat din standardul de televiziune digitală terestră (TDT), optimizat pentru terminalele portabile. DVB reprezintă un consorţiu industrial recunoscut de Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (ETSI) care elaborează standarde de difuziune de semnale video digitale. Aceste standarde de difuziune sunt: DVB-C cablu, DVB-S satelit şi DVB-T terestru sau TNT. Aceste standarde se utilizează în mare măsură în Europa.
  • Interoperabilitate: capacitatea două sisteme de a se înţelege reciproc şi de a funcţiona în sinergie.

ACTE CONEXE

Decizia 2007/176/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 - Lista de standarde şi/sau specificaţii pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi pentru infrastructura şi serviciile asociate şi de înlocuire a tuturor versiunilor precedente [Jurnalul Oficial L 86 din 27.3.2007].

Această listă se întocmeşte după anumite criterii stabilite în cooperare cu statele membre. Conţinutul său îşi propune să încurajeze furnizarea armonizată a reţelelor de comunicaţii electronice, a serviciilor de comunicaţii electronice şi a infrastructurilor şi serviciilor asociate.

Ultima actualizare: 17.05.2011

Top