Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poluarea cauzată de nave și sancțiunile penale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poluarea cauzată de nave și sancțiunile penale

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

  • Directiva creează norme aplicabile în întreaga UE pentru impunerea de sancțiuni în cazul deversărilor de hidrocarburi și alte substanțe poluante de către navele care navighează în apele UE.

ASPECTE-CHEIE

  • Legislația actuală prevede că deversările poluante provenite de la nave constituie în principiu o infracțiune. Conform directivei, acest lucru se referă la deversările de hidrocarburi sau alte substanțe poluante de la nave. Deversările minore nu vor fi considerate automat ca fiind infracțiuni, decât dacă deversările repetate duc la o deteriorare a calității apei.
  • Persoanele responsabile pentru deversarea de substanțe poluante pot fi supuse unor sancțiuni penale dacă au acționat cu intenție, prin imprudență* sau prin neglijență gravă. Incitarea sau ajutarea și instigarea la deversarea unei substanțe poluante pot, de asemenea, să ducă la sancțiuni penale.
  • Directiva se aplică tuturor tipurilor de nave, indiferent de pavilionul acestora.
  • Deversările poluante sunt interzise în:

Excepții

  • Acest regim nu se aplică în cazul deversărilor provenite de la nave de război sau alte nave aparținând unui stat sau exploatate de stat și utilizate numai pentru un serviciu public necomercial.
  • Se pot aplica excepții de la interdicția deversărilor de substanțe poluante în cazul în care este în pericol siguranța umană sau siguranța navei.

Persoane juridice

Directiva 2009/123/CE a modificat Directiva 2005/35/CE pentru a îmbunătăți normele privind poluarea cauzată de nave și pentru a garanta că autorii deversărilor de substanțe poluante sunt supuși unor sancțiuni adecvate. Aceasta le impune țărilor UE să introducă norme privind răspunderea persoanelor juridice conform dreptului privat*, cum sunt întreprinderile.

  • Companiile pot fi supuse unor sancțiuni penale în cazul în care o persoană fizică din conducerea întreprinderii a comis, în beneficiul propriu, o infracțiune penală, indiferent dacă persoana respectivă a acționat individual sau ca parte a întreprinderii.
  • Compania este responsabilă și pentru infracțiunile comise de către o persoană fizică din neglijență, și anume din cauza lipsei supravegherii și a controlului.
  • Răspunderea întreprinderii nu va exclude demararea unor proceduri penale împotriva persoanelor fizice implicate.

Aplicarea sancțiunilor

Directiva 2009/123/CE le impune, de asemenea, autorităților naționale din țările UE să asigure aplicarea unor sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare, inclusiv în cazurile minore. Ele trebuie să coopereze atunci când se constată că o navă se face vinovată de deversare ilegală în zona lor de responsabilitate, înainte ca nava să acosteze în portul altei țări a UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 1 octombrie 2005. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 aprilie 2007.

CONTEXT

Naufragiul navei Prestige în noiembrie 2002 și cel al navei Erika în decembrie 1999 au evidențiat necesitatea unor măsuri mai severe cu privire la poluarea cauzată de nave. Accidentele nu sunt însă principala sursă de poluare: de cele mai multe ori este vorba despre deversări deliberate (operațiuni de spălare a cisternelor și eliminare a hidrocarburilor reziduale).

Aceste norme încorporează în dreptul UE părți din Convenția Internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave și din protocolul acesteia din 1978 (cunoscut drept Convenția Marpol). Se va putea armoniza astfel aplicarea normelor acestei convenții.

TERMENI-CHEIE

* Acțiune neglijentă: o acțiune întreprinsă având cunoștință de faptul că aceasta va avea ca rezultat probabil o daună.

* Zonă economică exclusivă (ZEE): se înțelege, în general, că această zonă se constituie atunci când o țară preia jurisdicția asupra explorării și a exploatării resurselor marine din apele sale de coastă. În mod normal, această secțiune este considerată a fi o fâșie întinsă la 200 de mile de țărm

* Persoane juridice conform dreptului privat: toate entitățile juridice, cum sunt întreprinderile, cu excepția statelor, a organismelor publice și a organizațiilor internaționale publice.

ACT

Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 255, 30.9.2005, pp. 11-21)

Modificările succesive aduse Directivei 2005/35/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (JO L 208, 5.8.2002, pp. 1-9). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură – declarația Comisiei (JO L 332, 28.12.2000, pp. 81-90). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 25.04.2016

Top