Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Securitatea navelor și a instalațiilor portuare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Securitatea navelor și a instalațiilor portuare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

 • Toate țările UE au avut obligația de a aplica pe deplin varianta modificată a SOLAS și Codul internațional pentru securitatea navelor și a instalațiilor portuare în traficul maritim internațional până cel târziu la 1 iulie 2004. Pentru principalele nave de pasageri din traficul național, termenul a fost 1 iulie 2005.
 • Până la 1 iulie 2007, toate țările UE, în urma unei evaluări obligatorii a riscurilor și a securității, au avut obligația de a decide în ce măsură aplică măsurile în cazul altor categorii de transport maritim intern.
 • Fiecare țară a UE informează OMI, Comisia Europeană și alte țări ale UE cu privire la măsurile pe care le-a luat. Printre acestea se numără datele punctelor de contact pentru securitatea maritimă desemnate de fiecare țară a UE.
 • Navele care fac obiectul unor măsuri speciale și intenționează să intre într-un port al UE trebuie să furnizeze autorităților naționale competente informații privind securitatea:
  • cu cel puțin 24 de ore înainte sau
  • cel târziu în momentul în care nava iese din portul anterior, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de 24 de ore, sau
  • de îndată ce se stabilește care este portul de escală, în cazul în care acesta era necunoscut în momentul plecării.
 • Serviciile regulate de transport maritim care navighează între porturi aflate pe teritoriul propriu sau între două țări ale UE pot fi exceptate de la obligația de a furniza informații înainte de sosire, cu condiția să furnizeze totuși informațiile respective la cererea autorităților.
 • Autoritățile naționale țin o listă a companiilor și a navelor care beneficiază de exceptare și actualizează periodic această listă.
 • Până la 1 iulie 2004, țările UE au avut obligația de a desemna un punct de contact pentru securitatea maritimă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 1 iulie 2004.

* TERMENI-CHEIE

Securitate maritimă: combinarea măsurilor preventive menite să protejeze transportul maritim și instalațiile portuare în fața amenințării reprezentate de actele ilegale intenționate.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (JO L 129, 29.4.2004, pp. 6-91)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 725/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 01.08.2016

Top