Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța maritimă: Codul Internațional de Management al Siguranței (ISM) pentru transportul maritim

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța maritimă: Codul Internațional de Management al Siguranței (ISM) pentru transportul maritim

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 336/2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul include „Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării” ( codul ISM) în Uniunea Europeană (UE).
 • În special, obiectivul său este să asigure că societățile de transport maritim respectă codul ISM prin:
  • înființarea, aplicarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor de management al siguranței de la bordul navei și de la țărm și
  • controlul acestora prin administrația statului de pavilion (adică țara în care este înregistrată o navă) și administrația statului de port (adică țara în al cărei port este chemată sau ancorează o navă).

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică următoarelor tipuri de nave și companiilor care le exploatează:

 • nave de marfă și nave de pasageri care navighează sub pavilionul unei țări a UE, care efectuează curse internaționale;
 • nave de marfă și nave de pasageri care efectuează numai curse interne, indiferent de pavilion;
 • nave de marfă și nave de pasageri exploatate spre și dinspre porturi ale UE, în cadrul unui serviciu de transport regulat, indiferent de pavilion;
 • unități mobile de foraj în larg exploatate sub autoritatea unei țări a UE.

Regulamentul nu se aplică:

 • navelor de război sau navelor destinate transportului de trupe deținute sau exploatate de o țară a UE și utilizate numai în serviciile guvernamentale cu caracter necomercial;
 • navelor care nu sunt propulsate prin mijloace mecanice, navelor de lemn de construcție primitivă, ambarcațiunilor de agrement, cu excepția cazului în care acestea transportă mai mult de 12 persoane în scopuri comerciale;
 • navelor de pescuit;
 • navelor de marfă și unităților mobile de foraj în larg cu un tonaj brut mai mic de 500;
 • navelor de pasageri, altele decât feriboturile de pasageri de tip ro-ro (roll-on/roll-off), în anumite zone maritime, în sensul definiției de la articolul 4 din Directiva 2009/45/CE.

Certificare și verificare

Țările UE trebuie să respecte dispozițiile prevăzute de codul ISM partea B.

Scutiri

În cazul în care o țară a UE consideră că în practică este dificil ca anumite dispoziții din codul ISM să fie respectate de către companii pentru nave specifice care efectuează numai curse interne, aceasta le poate scuti de aceste dispoziții prin impunerea unor măsuri echivalente.

În asemenea cazuri, țara UE trebuie să informeze Comisia Europeană în consecinţă. În cazul în care scutirea propusă este nejustificată, țara trebuie să modifice sau să renunțe la adoptarea acestor măsuri.

Sancțiuni

Țările UE trebuie să stabilească un sistem de sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante pentru nerespectarea regulamentului.

Rapoarte

Țările UE trebuie să raporteze Comisiei, o dată la doi ani, cu privire la punerea în aplicare a codului ISM. Pe baza acestui raport bienal, Comisia pregătește un raport consolidat pentru Parlamentul European și Consiliu.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 24 martie 2006.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului (JO L 64, 4.3.2006, pp. 1-36)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 336/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (JO L 324, 29.11.2002, pp. 1–5). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (JO L 131, 28.5.2009, pp. 47–56). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57-100). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (Reformare) (JO L 163, 25.6.2009, pp. 1-140). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 14.03.2016

Top