Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taxarea vehiculelor grele de marfă: Directiva Eurovigneta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Taxarea vehiculelor grele de marfă: Directiva „Eurovigneta”

Majoritatea țărilor UE impun taxe transportatorilor rutieri pentru utilizarea infrastructurii lor de transport, în special a drumurilor. UE a introdus Eurovigneta cu scopul de a recupera costurile de construcție, de întreținere, de reparare și de mediu, de a asigura o concurență echitabilă și de a preveni discriminarea.

ACT

Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva înlocuiește un act legislativ anterior - Directiva 93/89/CEE - care fusese anulată de Curtea Europeană de Justiție în 1995. Aceasta armonizează condițiile în care autoritățile naționale pot aplica impozite, taxe de trecere și taxe de utilizare bunurilor transportate pe cale rutieră.

ASPECTE-CHEIE

  • Taxele financiare s-au aplicat inițial numai vehiculelor cu o greutate încărcată brută maxim admisă de 12 tone. Începând din 2012, aplicarea s-a extins și în cazul vehiculelor de peste 3,5 tone.
  • Aceste taxe pot fi impuse pe autostrăzi, pe poduri, în tunele, la trecătorile montane și pe anumite alte categorii de drumuri.
  • Taxele nu pot face discriminări din motive legate de naționalitatea transportatorului rutier sau de originea sau destinația vehiculului.
  • Sunt interzise controalele obligatorii la granițele interne ale UE.
  • Taxele pot varia în funcție de emisiile produse sau de durata utilizării infrastructurii rutiere.
  • Autoritățile naționale pot impune și alte taxe în anumite condiții, cum ar fi pentru înmatriculare, încărcături anormale, parcare sau pentru evitarea congestionării.
  • Taxele nu se aplică vehiculelor înmatriculate în Insulele Canare, în Ceuta și Melilla, în Insulele Azore sau în Madeira și care circulă pe teritoriile respective sau între acele teritorii și Spania și Portugalia.

Directiva 2003/96/CE stabilește nivelurile minime alte taxelor pentru toate tipurile de carburant. Țările cu taxe de utilizare a drumurilor pot aplica valori reduse pentru combustibilul utilizat de vehiculele respective.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 20 iulie 1999.

CONTEXT

În 2014, Comisia a adoptat o strategie de reducere a consumului de carburant și a emisiilor de CO2 din transporturi. Aceasta a accentuat contribuțiile posibile ale tehnologiilor noi, inclusiv ale combustibililor alternativi, precum și ale trecerii la alte forme de transport.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene referitor la taxarea rutieră.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 1999/62/CE

20.7.1999

1.7.2000

JO L 187, 20.7.1999, pp. 42-50

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/38/CE

10.6.2006

10.6.2008

JO L 157, 9.6.2006, pp. 8-23

Directiva 2006/103/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363, 20.12.2006, pp. 344-351

Directiva 2011/76/UE

15.10.2011

16.10.2013

JO L 269, 14.10.2011, pp. 1-16

Directiva 2013/22/UE a Consiliului

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158, 10.6.2013, pp. 356-361

ACTE CONEXE

Directiva2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, 31.10.2003, pp. 51-70).

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Strategie pentru reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 generate de către vehiculele grele [COM(2014) 285 final din 21.5.2014].

Data ultimei actualizări: 30.04.2015

Top