Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare

Transferurile și plățile produselor financiare trebuie să fie reglementate pentru a evita riscurile majore, în special pe cele legate de falimentul participanților - implicați în tranzacție. Acest act legislativ al UE stabilește norme pentru reducerea la minimum a unor astfel de riscuri.

ACT

Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare

SINTEZĂ

Transferurile și plățile produselor financiare trebuie să fie reglementate pentru a evita riscurile majore, în special pe cele legate de falimentul participanților - implicați în tranzacție. Acest act legislativ al UE stabilește norme pentru reducerea la minimum a unor astfel de riscuri.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva garantează că transferul produselor financiare și al ordinelor de plată poate fi finalizat, în principal prin atenuarea problemelor care rezultă din falimentul unui participant. Participanții pot fi:

  • instituții financiare, de ex., băncile;
  • operatori de sistem, precum depozitarii centrali de valori mobiliare.

ASPECTE-CHEIE

Ordinele de transfer sunt irevocabile

Ordinele de transfer ale produselor financiare sunt aplicabile prin contract. Aceasta se aplică, de asemenea, oricărei compensări asociate plăților, situații în care datoria și creanța se compensează între participanți.

Normele se aplică chiar și atunci când un participant face obiectul unei proceduri de faliment, cât timp ordinul de transfer a fost inițiat înainte ca procedura să înceapă. Normele se pot aplica până la 24 de ore după, pentru a cuprinde situațiile în care tranzacțiile se efectuează la momente în care evidențele relevante nu sunt disponibile, de exemplu peste noapte.

Norme uniforme

Directiva urmărește să asigure aplicarea unor norme uniforme acolo unde funcționează mai multe sisteme de plăți și de decontare, începând din momentul în care tranzacțiile sunt efectuate pentru a evita dificultățile care rezultă din regulamente incompatibile.

Garanții în situații de faliment

Existența unei proceduri de faliment aplicate unui participant nu afectează retroactiv drepturile și obligațiile altor participanți și nici accesul acestora la garanțiile financiare normale inerente într-o tranzacție.

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat inițial în vigoare în 1998, de atunci fiind modificată de mai multe ori.

Pentru mai multe informații, consultați pagina Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital a site-ului Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 98/26/CE

11.6.1998

11.12.1999

JO L 166, 11.6.1998, pp. 45-50

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/44/CE

30.6.2009

30.12.2010

JO L 146, 10.6.2009, pp. 37-43

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010, pp. 120-161

Regulamentul (UE) nr. 648/2012

16.8.2012

-

JO L 201, 27.7.2012, pp. 1-59

Regulamentul (UE) nr. 909/2014

17.9.2014

-

JO L 257, 28.8.2014, pp. 1-72

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 98/26/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 03.12.2014

Top